Külföld

Olyan sok tisztet veszített az orosz hadsereg Ukrajnában, hogy az példátlan a modern hadviselés történetében

Nagy Attila KárolyNagy Attila Károly

2022. május 13. 7:56

A világ ötödik legnagyobb hadseregének vezetését alaposan megtizedeli a háború: a legmegbízhatóbb adatok szerint már ötszáz fölött jár az Ukrajnában elesett orosz tisztek száma. Még a két világháborúban sem voltak egyik országnak sem ilyen súlyos arányú tisztáldozatai. A veszteség oka részben a rossz morál és hozzá nem értés, részben Vlagyimir Putyin túlzott katonai ambíciói.

Az Ukrajna ellen indított orosz háború egyik legmeghökkentőbb mozzanata, hogy az orosz fegyveres erők veszteségeiről érkező jelentések közt milyen gyakoriak a harc közben elesett tisztekről szóló halálhírek. Az ezzel kapcsolatos harctéri jelentések természetesen nem száz százalékig megbízhatók: a hivatalos orosz adatok a kézzel fogható bizonyítékokra, hiteles híradásokra fittyet hányva rendre irreálisan alacsony veszteségeket mutatnak, az ukrán honvédő erők viszont gyakran eltúlzott, meg nem erősíthető eredményekről számolnak be.

A háború alakulását követő önkéntes OSINT (azaz nyilvános információforrásokra támaszkodó hírszerző) aktivisták közül a legalaposabb munkát a Russian Officers killed in Ukraine nevű Twitter-fiók üzemeltetői végzik. Az Ukrajnában elesett orosz tisztekről elsősorban az orosz híroldalak és az orosz közösségi média posztjaiból szereznek információkat. Ez úgy néz ki, hogy szorgosan monitorozzák például a VKontaktye nevű orosz Facebook-klónt, ahol a hozzátartozók vagy különféle VK-csoportok gyakran nyilvánosan számolnak be az ukrajnai „különleges katonai művelet” során elhunyt hozzátartozókról. Ezek a gyászposztok szinte kivétel nélkül mind hitelesek, teljes névvel, katonai rendfokozattal, fotóval, gyakran a halálhírről szóló hivatalos parancsnoki értesítővel jelennek meg.

Az egyik legnagyobb ilyen jellegű, csaknem ötvenezer tagot számláló VK-csoport a 2010-ben létrehozott Oroszország hősei, ami eredendően az orosz hadsereg veteránjainak és hősi halottjainak állít emléket, de az elmúlt két és fél hónapban gyakorlatilag csak az orosz hadsereg Ukrajnában elesett katonáiról jelennek meg posztok. Kifejezetten az ukrajnai „különleges katonai művelet” orosz személyi veszteségeinek dokumentálására hozták létre a Pamyat22 oldalt, de például a Zsinat nevű, több mint 12 ezer fős vallásos csoportban is többségébe kerültek az elmúlt hetekben a katonai akcióban elvesztett orosz fiakra emlékező, lelki üdvükért fohászkodó posztok.


A Russian Officers killed in Ukraine szerkesztői a fenti és az ezekhez hasonló orosz közösségi médiás csatornák mellett a helyi híreket is szorosan követik. Az orosz médiában a kis vidéki hírportálok, megyei, városi lapok ugyanis rendszeresen hírt adnak arról, ha egy adott település valamely magasabb rangú katonája odaveszett az ukrajnai harcokban.

Ezek a valós számok

A fenti nyilvános forrásokból származó információkat úgy összesítik, hogy a névvel, fotóval jól beazonosíthatóan meghalt tisztek aktuális listája az orosz és ukrán féltől függetlenül megerősíthető orosz tiszti veszteségeket tükrözi. Ennél egyébként a valós számok még magasabbak is lehetnek, ezért a Russian Officers killed in Ukraine Twitter-fiók megerősített minimális orosz veszteségként tartja számon a nyilvános híradásokból gyűjtött adatokat. (Az Ukrajnában elesett orosz tisztek egy részéről egyébként az utóbbi hetekben már hivatalos orosz források is beszámoltak.)

A tiszti halállistát egy nyilvánosan megosztott, de zárolt, csak a szerkesztők által frissíthető Google Docs táblázatban vezetik. Cikkünk írásának idején 517 orosz tiszt neve szerepel benne, az alábbi, rang szerinti bontásban:

  • Altábornagy: 2
  • Tábornagy: 7
  • Ezredes: 18
  • Alezredes: 38
  • Őrnagy: 74
  • Százados: 109
  • Főhadnagy: 158
  • Hadnagy: 101
  • Egyéb: 10

Az elmúlt hetekben egy sor elemzés jelent meg az orosz tiszti veszteségekkel kapcsolatban. A hadtudományi szakértők, történészek kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy a modern hadviselés történetében példa nélküli, hogy egy katonai konfliktusban ilyen sok magas rangú katonai vezetőt veszítsen valamelyik harcoló fél, még a két világháborúban sem voltak egyik országnak sem ilyen súlyos arányú tisztáldozatai. Az 517 halott tiszt önmagában is nagy számnak tűnik, de az, hogy köztük 9 megerősített felső vezető is van, feltétlenül kirívó, és árulkodó részadat. (Az ukrán védelmi minisztérium szerint egyébként 12 orosz tábornokot öltek meg eddig a honvédők.)


Az Orosz Fegyveres Erők a világ ötödik legnagyobb hadserege, már ami az aktív szolgálatot teljesítő katonák számát illeti. Ez azt jelenti, hogy kicsivel több mint egymillió azonnal hadra fogható katonája van összesen a szárazföldi hadseregnek, a haditengerészetnek és a légierőnek. A tisztek pontos számáról nehéz megbízható információkat találni, de a Global Security adatai szerint 2016-ban 225 ezer tisztje volt az akkor 930 ezres aktív állományú orosz hadseregnek. Ennek alapján feltételezhető, hogy az orosz hadsereg létszámának ötödét teszik ki a különböző rendfokozatú tisztek.

A nyugati hírszerzési adatok szerint Ukrajna megszállására 170-190 ezer fős haderő-összevonás után került sor február 24-én. A háborúban mozgósított tisztek száma hozzávetőleg 30 ezer lehet, nyugati források szerint Oroszország legalább húsz tábornokot vezényelt Ukrajnába. Ebből a tiszti karból több mint ötszázat – köztük 9 tábornokot – leírni már százalékosan is 

jól észlelhető, érzékeny veszteség, aminek a parancsnoki láncra, az elérni kívánt taktikailag fontos célokra, az egész katonai stratégiára gyakorolt negatív hatása letagadhatatlan.

Halálos szovjet örökség

A 2022-es ukrajnai orosz invázióban megölt orosz tábornokok magas száma mögött a katonák fegyelmezetlensége, rossz morálja és a vezetők iránti bizalmatlansága, valamint az offenzíva lassúsága, elakadása áll, állítják elemzők. A váratlanul heves ukrán ellenállás ugyanis 

arra kényszerítette a magas rangú orosz tiszteket, hogy a Putyin elnök által kitűzött katonai célok elérése érdekében a harcokhoz közel, az életüket kockáztatva, az alapvető biztonsági szabályokat is felrúgva irányítsák alakulataikat. 

Az orosz hadseregben ugyanis a szovjet időkből örökölt vezetési struktúra rugalmatlan, a tábornokok, ezredesek nagyobb szerepet játszanak a napi műveletek irányításában más hadseregekhez képest. Az amerikai hadseregben például sokkal nagyobb és közvetlenebb döntési autonómiát élveznek a harcoló katonai egységek alacsonyabb rangú parancsnokai.

Az orosz elnök 2022. május 9-én együtt vonul a II. világháború szovjet hősi halottaira emlékező felvonulókkal – Fotó: Getty Images

A tisztikar veszteségei az orosz hadsereg több gyenge pontjára is rávilágítanak. Az Ukrajnában harcoló orosz csapatokról mostanra egyértelműen kiderült, hogy rendkívül kitettek az elektronikus lehallgatásnak. Az offenzíva kezdetén arra törekedtek, hogy a 3G/4G mobiltornyok lerombolásával kiiktassák az ukrán mobilhálózatot, ezzel azonban a saját ERA titkosított mobiltelefonjaikat sem tudták használni a parancsnokok, akik így titkosítatlan kommunikációs csatornákhoz voltak kénytelenek nyúlni. 

Legalább egy igazolt esetben egy titkosítatlan (feltehetően civilektől elkobozott) mobiltelefont csapatirányításra használó orosz tábornok ezért vesztette életét, miután az ukránok lehallgatták hívásait, és sikeresen bemérték pozícióját. 

Az orosz katonák által használt okostelefonos appok is az ukránokat segítik: az orosz egységek tagjai gyakran posztolnak a különféle orosz közösségi oldalakon, és sokan elfelejtik kikapcsolni a földrajzi helymeghatározást. Ezeket a nem titkosított adatokat valós időben nyomon követve sebészi pontossággal lehet támadást indítani akár a parancsnoki állások ellen is.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a hazáját védő ukrán hadseregnek ne lennének súlyos veszteségei a tisztikarban. De mivel kétségkívül kisebb a hadseregük, és szemmel láthatóan sikeresebbek a médiában megjelenő narratíva irányításában is, kevésbé tűnik nagynak az ár, amit az orosz agresszió miatt fizetni kénytelenek, legalábbis ami a katonai veszteségeket illeti.

A súlyos orosz tiszti veszteségek mindenesetre egyes vélekedések szerint hamarosan a háború végét jelenthetik. Hiába ül atomrakéták ezrein és nemlétező csodafegyvereken Vlagyimir Putyin, a villámgyors támadástól, a gyengének vélt ellenfél szétzúzásától februárban még könnyű győzelmet váró orosz elnök előbb-utóbb kénytelen lesz a szétzilált orosz hadsereget visszavonni, hogy megpróbálja újjászervezni azt. Ez pedig hosszú időbe telik majd, ami lépéselőnyhöz juttatja Ukrajnát és az Oroszország ellen szövetségbe forrt szabad országokat.

Nyitókép: Vlagyimir Petrovics Frolov orosz tábornagy sírja Szentpéterváron 2022. május 5-én – Fotó: STR/NurPhoto via Getty Images


#Külföld#orosz-ukrán háború#tábornok#oroszország#tiszt#ma#hadsereg#háborús veszteség

Címlapról ajánljuk