RTL.hu Adatvédelmi Szabályzat

2021. december 9. 16:02

Rtl.hu Adatvédelmi szabályzat

Elkötelezettségünk

A Magyar RTL Televízió Zrt., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.rtl.hu honlap látogatóit, hogy tiszteletben tartva az érintettek személyhez fűződő jogait, illetve az információs önrendelkezési jogukat, adatkezelésünk során a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően járunk el. A Szabályzat azt ismerteti, hogy az M-RTL Zrt. (és egyes esetekben más, közös adatkezelő) hogyan gyűjti, használja fel, osztja meg és dolgozza fel a honlap böngészése, az azon kínált egyéb szolgáltatások igénybevétele kapcsán Önnel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat.

Az M-RTL Zrt. fenntartja a jogot, hogy az esetleges jogszabályi változások, illetve a honlapon kínált szolgáltatások megváltozása kapcsán a szabályzatát folyamatosan frissítse. Szabályzatunk mindenkor aktuális verzióját a www.rtl.hu/adatvedelem menüpont alatt érheti el.

Átláthatóság

Tömör, világos és átlátható módon tájékoztatást adunk mindenhol, ahol az adataid felhasználásra kerülnek, hogy a lehető legpontosabb információd legyen arról, hogyan használjuk azokat a szolgáltatás fejlesztése érdekében.

Adataim ellenőrzése

Te határozod meg, hogy hogyan használjuk az adataidat. Bármikor megváltoztathatod a döntésed a személyre szabott hirdetések és e-mail megkeresések kapcsán.

Biztonság

Minden szükséges biztonsági intézkedést megteszünk azért, hogy megvédjük az adataidat a jogtalan hozzáférhetőségtől, módosítástól, megosztástól vagy törléstől.

Az adatkezelésre vonatkozó lényegi információk

 

Adatkezelés, személyes adat

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a személyes adatoknak a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett https://rtl.hu weboldallal (a továbbiakban: Weboldal vagy Honlap) kapcsolatos, a Honlap használata során kezelt személyes adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást az érintettek – azaz a Honlap felhasználói (a továbbiakban: Felhasználó) részére.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az M-RTL Zrt-n kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan  weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

Adatkezelő (aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza)

Adatkezelőnek minősül a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, internetes elérhetőség: https://www.rtl.hu)

 

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére az alábbiak szerint van lehetőség:

Az rtl.hu olyan internetes sajtótermék, amely bárki számára elérhető a Weboldalon vagy a Weboldalhoz kapcsolódó mobil applikáción keresztül. A szolgáltatás használata ingyenes.

 

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Kezelt személyes adatok köre, adatkezelés leírása

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Weboldal látogatásához kapcsolódó Adatkezelés

Ha a Felhasználó a Weboldal felületét látogatja, a Weboldalra történő belépéskor az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

Az adatok rögzítésére a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül kerül sor, mivel az a Szolgáltatás jogszerű biztosításához szükséges (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében).

Az Adatkezelés céljai az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Az adatok rögzítésére a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül kerül sor, mivel az a Szolgáltatás jogszerű biztosításához szükséges (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében).

6 hónap

Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.A tartalomszolgáltatás biztosítása.

A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ezen felül az adatkezelő kérheti az érintett hozzájárulását, amelynek megadása esetén az Adatkezelésre elsődlegesen a hozzájárulás alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Az adatkezelési cél megszűnéséig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett eredményes tiltakozásáig.

A onalap Honlap használata során kezelt személyes adatok:

 • IP cím
 • látogatás időpontja
 • cookie-k, „sütik”
 • érdeklődési köre (nézett műsorok)
 • érdeklődés intenzitása (használat gyakorisága)
A Honlapot látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ehhez az RTL a Gemius Hungary (https://www.gemius.hu) mérőrendszer mérőkódjait használja (további információkért kattintson a fenti url-re). Az IP-címeket az RTL semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne.

Az Adatkezelő1 jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

6 hónap

Az adatok védelme

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

16. életévét betöltött érintett esetén

Az általam elolvasott, megértett és elfogadott jelen Tájékoztató megismerését követően hozzájárulok, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett  https://rtlplusz.hu weboldallal kapcsolatosan

 • a honlapok felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adataimat, a honlap használat során keletkezett személyes adataimat kezelje,
 • opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése érdekében a megadott személyes adataimat kezelje,
 • az érintett külön hozzájárulása alapján reklám, célirányos reklám, egyéb marketing tevékenységet végezzen, valamint
 • az érintett hozzájárulása alapján hírleveleket küldjön
 • nyomon követési és hirdetési sütiket alkalmazzon.

Cookie-k (sütik)

A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a   webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére és böngészőjébe. Az M-RTL Zrt. és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

Munkamenet sütik

Ezek a sütik biztosítják honlapjaink működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön böngészhesse honlapjainkat. Ezen sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.

Látogatás elemző sütik

A látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az oda látogatók elvárásainak megfelelően alakítsuk ki.

Nyilvántartjuk a honlapunkra látogatók számát, a megtekintett oldalak számát, a látogatók honlapunkon kifejtett tevékenységét (pl.: mely oldalakra és fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran látogatnak vissza weboldalunkra.

A felhasználók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, látogasson el erre a honlapra.

Nyomon követési és hirdetési sütik

Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy jobban megismerjük az Ön érdeklődési körét (azáltal, hogy feltérképezzük böngésző tevékenységét honlapunkon) és így személyre szóló hirdetési tartalmakat tudunk megjeleníteni az Ön számára, amelyek érdeklődésére tarthatnak számot.

Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A honlapunkhoz való hozzáférést nem befolyásolja, ha esetleg úgy dönt, hogy Ön ezen sütik használatához nem járul hozzá.

A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) ugyanezen célt szolgálják. Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 • A Google hirdetési sütikkel kapcsolatban további információkat itt talál: Amennyiben a személyre szabott Google reklámokkal kapcsolatos beállításait módosítani szeretné, kérjük, kövesse az Google Ads Preferences Manager oldalon található utasításokat.
 • A Facebook reklám sütikről további információkat itt talál.

Harmadik fél weblapjának hirdetési helyén találkozhat a honlapunkra irányító reklámokkal. Ezeket a reklámokat az Adatkezelő partnerei helyezik el a felhasználói felületen. Ezek a partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat.

Külső szolgáltatók

Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat ajogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódóan Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben sütik, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a sütik használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett süti beazonosítása az adott sütihez kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

Adakezelő neve

Adatkezelő címe

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írországhttps://www.facebook.com/privacy
Gemius Hungary Kft.1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2.https://www.gemius.com/privacy-pol icy.html
Google LLC.18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írországhttps://policies.google.com/privacy? hl=hu&gl=hu
Chartbeat, Inc.

826 Broadway Floor 6

New York (HQ), NY, Amerikai Egyesült Államok

https://chartbeat.com/data-security-policy/

 

Facebook „Ajánlom” gomb

Adatkezelő egyes általa szerkesztett tartalmakhoz kapcsolódóan a honlapján Facebook „Ajánlom” gombot helyez el, amely a honlapon történő elhelyezése által lehetőséget biztosít a Facebook számára, hogy az adott oldalt megtekintő Felhasználóról személyes adatokat gyűjtsön. A Facebook

„Ajánlom” gomb elhelyezésének célja, hogy ez által Adatkezelő a Felhasználó számára a Felhasználó érdeklődéséhez illeszkedő tartalmakat ajánljon, illetve ilyen hirdetéseket jelenítsen meg a honlapján.

A Facebook „Ajánlom” gomb elhelyezésével a Honlapon az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a Facebook sütik alkalmazásával az Ajánlom gombot megjelölő Felhasználókról adatokat gyűjtsön. Ugyanakkor az Adatkezelő-nek nincs információja arról, hogy ezen adatokat a Facebook összekapcsolja-e az Érintettekről rendelkezésére álló más adatokkal. Az Érintett a Facebook „Ajánlom” gomb megnyomásával elfogadja, hogy azzal lehetőséget biztosít a Facebook számára a sütik útján folytatott adatkezelésre, amelyre az Adatkezelőnek további ráhatása nincs.

Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók

Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató sütik, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

 

Adakezelő neve

Adatkezelő címe

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írországhttps://www.facebook.com/privacy
Messenger1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USAhttps://www.facebook.com/policy.ph p

 

Az érintett jogainak gyakorlása

 

Az érintettet megillető jogok

Az Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

 • tájékoztatáshoz való jog:

az Adatkezelő - ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,

 • hozzáférési jog:

az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő. – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsáthatják rendelkezésre,

 • hozzájárulás visszavonásának joga:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő  a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetik a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

 • helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítsék ki,

 • törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

 • elfeledtetéshez való jog:

ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az Adatkezelőt, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

 • korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozzák az adatkezelést, ha

 •  
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
  • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  • az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),
 • a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről,

 • adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy - a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, - ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, - ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

 • jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az Adatkezelő adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

 • tiltakozáshoz való jog:

az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai reklámcélú profilalkotásra történő felhasználása miatt. Tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatait a továbbiakban ilyen célból nem használja. A személyre szabott szolgáltatások kikapcsolásával az érintettek maguk is megszüntethetik az adataik ilyen felhasználását, illetőleg a személyre szabott szolgáltatások kikapcsolását az adatkezelő tiltakozásként értelmezi. A hírlevél, reklám küldéséhez adott külön hozzájárulás visszavonását az Adatkezelő egyben az ilyen célú profilalkotással szembeni tiltakozásnak is tekinti. Abban az esetben azonban, ha kizárólag a profilalkotás ellen tiltakozik, de a hírlevél, reklám küldéséhez adott külön hozzájárulást nem vonja vissza, a későbbiekben sor kerülhet reklám, hirdetés küldésére.

Az érintett kérelmei benyújtásának módja

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

 • postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. címen,
 • elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,
 • telefonon a 382-8245-ös számon.

Az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő írásban vagy az érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adják meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jogorvoslat, panasz megtételének lehetősége

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

 • postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.címen,
 • elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,
 • telefonon a 382-8245-ös számon.

 

Címzettek

 

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatok megismerésére az Adatkezelő műsorszerkesztő munkavállalói, illetve az Egyéb Adatkezelők, valamint az Adatfeldolgozók munkavállalói, megbízottjai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak, kivéve, ha jelen Szabályzat másként rendelkezik.

A személyes adatok címzettje

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő megbízottjai, valamint ezek Adatfeldolgozói.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége (pl. székhely)

Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?

ABESSE Informatikai Tanácsadó Zrt

1118 Budapest, Rétköz u. 7. Cégj.sz. / Váll.ig.sz 01-10-044885

Support tevékenységet végeznek az M-RTL Zrt. részére.Az általuk támogatott rendszerek (filmjog, reklámértékesítő) adataihoz férnek hozzá,support/fejlesztés céllal. A rendszerekben tárolt adatokat láthatja, rendszerhiba/adatbázishiba megkereséséhez használja. Ezek az adatok filmek/sorozatokmetaadatai, lejátszáshoz kapcsolódó adatok, reklám értékesítéshez kapcsolódó adatok, illetve felhasználónevek. A hibabejelentő rendszerében a hibajegyekhez kapcsolódóan tárol adatokat. Ki jelentette le ahibát(kontakt infó), illetve a hiba leírása.

Konzorcia Kft.

1012 Budapest, Pálya utca 9. 2. em. Cégjegyzékszám: 01-09-703816

weboldalfejlesztés, szerkesztőségi tartalomkezeléshez szükséges adminisztrációsrendszer (admin vagy CMS) fejlesztés, adatmigrációNév, email cím, IP cím, cookie-k

Digitális Közönségmérési Tanács Kft.

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.

webanalitika és hirdetéskiszolgálás

 

IP cím, cookie-k, web beacon, click tag

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

webanalitika és hirdetéskiszolgálásIP cím, cookie-k, web beacon, click tag

Gemius Hungary Kft.

1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2.

webanalitika és hirdetéskiszolgálásIP cím, cookie-k, web beacon, click tag

Google LLC.

18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97 Írország

webanalitika és hirdetéskiszolgálásIP cím, cookie-k, web beacon, click tag

Virgo Systems Informatikai Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 25.

 

weboldal karbantartói, fejlesztői, üzemeltetési szolgáltatásNév, email cím, IP cím, cookie

 

Külföldi adattovábbítás

Harmadik országnak az EGT tagállamain kívüli országok tekinthetők. Ebből következik, hogy az EU-n belüli adattovábbítás nem minősül harmadik országba (külföldre) történő adattovábbításnak, így az erre vonatkozó különös szabályok sem alkalmazandók.    

Az ilyen adattovábbítás alapelvének lényege az, hogy személyes adatok harmadik országbeli adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak való továbbítása esetén nem sérülhet a természetes személyek adatainak az EU-ban biztosított védelmi szintje.

A GDPR V. Fejezetében foglaltakat figyelembe véve az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alább nevesített harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozókat veszik igénybe.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a  kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége (pl. székhely)

Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?

ImagineCommunicationsLtd.

REGIONAL MAIN OFFICE Ferry Works Summer RoadThames DittonKT7 0QJ, UK

Az Európai Parlament állásfoglalása a személyes adatok Egyesült Királyság általi megfelelő védelméről itt érhető el: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0262_HU.pdf

Support tevékenységet végeznek az M-RTL Zrt. részére.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.