Szabályzat
Az Év Embere

Szabályzat

rtl.hurtl.hu

2022. december 21. 15:01

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett „Év embere” közvélemény-kutatás szolgáltatás szabályai

I. ALAPFOGALMAK:

Az „Év embere” közvélemény-kutatás egy ingyenes, nem reprezentatív felmérés, internetes weboldal és mobil applikáció alapú szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás lényege, hogy a résztvevőknek lehetősége van az RTL televíziós csatornán sugárzott esti Híradó című műsorban (a továbbiakban: Műsor) szervezett közvélemény-kutatásban részt venni és szavazni. A közvélemény-kutatás lényege, hogy a résztvevők az RTL.hu mobil applikáció (a továbbiakban: Applikáció), valamint a https://szavazas.rtl.hu internetcímen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatával szavazhatnak a Műsorban bemutatott 10 jelölt valamelyikére oly módon, hogy megjelölik azt a jelöltet, akit a 2022-es esztendő legjelentősebb személyiségének tartanak.

Szervező: Az „Év embere” közvélemény-kutatás szervezője a Magyar RTL Televízió Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422)

Technikai lebonyolító: Virgo Systems Informatikai Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17. I. emelet 6.)

Résztvevők: A szavazatot leadó természetes személyeket a későbbiekben résztvevőkként definiáljuk.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A Szolgáltatás célja:

A Szolgáltatás célja, hogy népszerűsítse a Műsort, az Applikációt és a Weboldalt, egyben lehetőséget teremtsen a résztvevők számára, hogy 2022. évben is kinyilváníthassák véleményüket és szavazhassanak az általuk év emberének tartott jelöltre.

2. A Szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

A Szolgáltatást használhatja bármely természetes személy, aki interneteléréssel rendelkezik és letölti az Applikációt vagy felkeresi a Weboldalt és elfogadja a jelen szabályzatot.

A játék szabályzata a következő 637 teletext oldalon, valamint a https://rtl.hu/az-ev-embere oldalon található, és elérhető az Applikációból is.

A résztvevők a Szolgáltatás használata során, azaz valamely Év embere jelöltre vonatkozó szavazat leadásakor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével fogadhatják el a jelen szabályzatot. Szavazni csak a jelen szabályzat elfogadásával és az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően lehet.

16 éven aluliak a Szolgáltatást kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik igénybe.

 

A Szolgáltatás igénybevételének menete:

A résztvevők a 2022. december 21. 18:00 óra és 2023. január 01. 19:00 óra között a Műsorban részletesen bemutatott jelölteket megtekinthetik a https://rtl.hu/az-ev-embere honlapon, az Applikációban, illetve a jelen szabályzatban.

A jelöltek listája:

1. Egységes Diákfront és az elbocsátott tanárok

2. 20k/Számoljunk együtt mozgalom

3. Migration Aid

4. Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület

5. Szimbiózis Alapítvány

6. Dr.Máté Gábor

7. Udvaros Dorottya

8. Carson Coma

9. Marco Rossi

10. Lubics Szilvia

Jelöltre szavazni 2022. december 21. 18:00 óra és 2023. január 01. 19:00 óráig lehet, az Applikációban vagy a Weboldalon van lehetősége a részvevőknek. Minden résztvevő csak egy jelöltre adhatja le szavazatát. A leadott szavazat nem módosítható és nem vonható vissza.

Az Applikációban vagy a Weboldalon történő szavazás regisztrációhoz és belépéshez kötött.

Érvényes regisztráció/Belépés az Applikációba/Weboldalra:

Az Applikációban és a Weboldalon történő szavazáshoz a résztvevőnek regisztrálnia szükséges az Applikációban vagy a Weboldalon. Amennyiben a résztvevő már rendelkezik regisztrációval, úgy az Applikációban vagy a Weboldalon keresztül az azokon korábban regisztrált felhasználói azonosító és jelszó, továbbá meglévő RTL+ Light vagy RTL+ Active profilhoz, Facebook profilhoz, Google fiókhoz, illetve IOS rendszer esetén Apple ID-hez tartozó felhasználói azonosító és a hozzá tartozó jelszó megadásával a belépést követően adhatja le szavazatát.

Az Applikáció és a Weboldal használata csak internetkapcsolat megléte esetén lehetséges. Az Applikáció és a Weboldal működtetéséhez létrehozott internetkapcsolat esetleges telefonos vagy adatforgalmi költségekkel járhat, melyekért a Szervező nem vállal felelősséget.  

3. Adatvédelem

A Szolgáltatás használata önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel. A Technikai lebonyolító az személyes adatokat kizárólag a Szervezőnek adja át. Szervező és Technikai lebonyolító a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel.

A Szolgáltatás használata az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.

Résztvevő kijelenti, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján a jelen szabályzatban foglalt adatkezelés alapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontját tekinti (az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása).

A résztvevő az Applikációban vagy a Weboldalon történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL+ Light vagy RTL+ Active fiókkal vagy Google fiókkal vagy APPLE ID-val az Applikációba vagy a Weboldalra történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az RTL, valamint a Technikai lebonyolító Szolgáltatás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a résztvevő által megadott személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti/Facebook-profil, RTL+ Light vagy RTL+ Active fiók, illetve Google fiók, vagy APPLE ID belépéssel, illetve az Applikációba vagy a Weboldalra történő regisztrációval elismeri, hogy a Szolgáltatás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és mindenre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező, valamint a Technikai lebonyolító a Szolgáltatás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

A Facebook-profillal történt regisztráció során megadott profilkép felhasználására adott engedéllyel résztvevő tudomásul vette, hogy képmásának az Applikációhoz kapcsolódóan történő felhasználásához hozzájárul és a felhasználásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult. Résztvevő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy sem a Szervező, sem pedig a Technikai lebonyolító nem köteles a képmása megjelenítésére.

A résztvevő a Szervezőtől, valamint a Technikai lebonyolítótól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervező, valamint a Technikai lebonyolító alábbi címén vagy elérhetőségén: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. / 1055 Budapest, Szent István körút 17. email: adatvedelem@rtl.hu vagy rtl-admins@virgo.hu, továbbá https://rtl.hu/hibabejelentes weboldal.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Szervező a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Technikai lebonyolító a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Technikai lebonyolító adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://virgo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Szervező adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://rtl.hu/kviz-adatvedelem

III. A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI KIVITELEZÉSE

A Szolgáltatás önálló számítástechnikai rendszeren fut.

Szervező és technikai lebonyolító nem vállalnak felelősséget azon esetekért, amikor résztvevő nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

A Szolgáltatás a Technikai lebonyolító (1055 Budapest, Szent István krt. 17.) és a Szervező (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) által üzemeltetett egyedi fejlesztésű műszaki, informatikai rendszereken keresztül érhető el.

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a technikai lebonyolító a mindenkori hatályos törvények és egyéb jogszabályok betartásával szavatolja.

M-RTL Zrt. és Virgo Systems Informatikai Kft.

#Az Év Embere#év embere

Címlapról ajánljuk