Műsorújság
RTL Most

Adatkezelési tájékoztató felhasználói tartalmak feltöltéséhez

Adatkezelési tájékoztató összefoglalója

az M-RTL Zrt adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan a hírműsorokhoz kapcsolódóan feltöltött kép- és hangfelvételek rögzítése és tárolása kapcsán

Adatkezelő

M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), internetes elérhetőség: www.rtl.hu.  Adatvédelemmel kapcsolatos kapcsolattartási adatok email: adatvedelem@rtl.hu  tel: + 36 1 382-8245

Adatkezelés célja

(i) Hírműsor készítése, valóság igazolása, tényállás tisztázása az M-RTL Zrt., vagy más engedélyezett adatfeldolgozó által készített és / vagy nyilvánossághoz közvetített műsorban történő felhasználás céljára, amelynek során az Ön által készített és elektronikusan megküldött képmást és hangfelvételt rögzítünk
(ii) Műsorfelvétel archiválása és archív felvétel felhasználása.
(iii) Önnel való kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartási és a műsorkészítés céljára megadott személyes adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet kifejezetten és ráutaló magatartással is megadhat azáltal, hogy a felvételt elkészíthetjük Önről. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja).

Az elkészített műsor sugárzása vagy elérhetővé tétele esetén az adatkezelés jogi kötelezettségünk teljesítéséhez is szükséges, mivel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság („Médiahatóság”) vizsgálhatja műsorainkat és ezért műsoraink teljes dokumentációját meg kell őriznünk ellenőrzés és a valóság igazolása céljából. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja)

Az elkészített felvétel archiválása és a műsor vagy annak egy része újra felhasználása céljából a jogi kötelezettség megszűnését követően jogos érdekből kezelhetjük adatait. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja)

Címzettek

Az Ön adataihoz az M-RTL Zrt.-n belül a műsorkészítéssel foglalkozó szerkesztőségek, gyártással foglalkozó részlegek, a cégvezetés, jogi tanácsadók, valamint az archiválást végző és az informatikai munkatársak férnek hozzá munkavégzésük céljából. Az Ön adataihoz adatfeldolgozóként különösen az alábbiak férnek hozzá az alábbi célból: (i) ENEX (adatok) internetes nemzetközi hírcsere platform, (ii) RTL vállalatcsoport tagjai. Az adatfeldolgozók teljes listáját a teljes Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Adatok megőrzésének ideje

Hozzájárulása visszavonásáig őrizzük adatait. Ha az adatkezelés jogszabály alapján kötelező, akkor a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük adatait (így különösen a médiaszolgáltatásról és a telekommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 155. § (10) bekezdés alapján a személyes adatokat a sugárzást követő 60 nap elteltéig, lekérhető médiaszolgáltatás esetén az elérhetővé tétel utolsó napját követő 60 nap elteltéig). A jogos érdekből kezelt adatokat az M-RTL Zrt. jogos érdeke fennállásáig, de legkésőbb az Ön eredményes tiltakozásáig kezeli.

Az Ön jogai

Az adatkezelésére vonatkozó hozzájárulását az M-RTL Zrt.-nél bármikor visszavonhatja, amelyet bizonyos indokolt esetekben (pl. jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés) nem tudunk teljesíteni. Elutasítás esetén az indokainkról tájékoztatni fogjuk. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. Egyebekben kérheti adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kaphat kezelt adatairól, illetve bizonyos esetekben az adathordozhatósághoz is joga van. A fenti jogai alól indokolt esetekben kivételek lehetségesek. Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

További részletek

lásd a teljes Adatkezelési Tájékoztatót (www.rtl.hu/adatvedelem)

Legnézettebb videók