Részvételi szabályzatValóVilág – Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat

2022. november 20. 17:00

A ValóVilág 11 Munkacímű Műsor Során Lebonyolított Szavazások

Részvételi szabályzat

amely tartalmazza az M-RTL Zrt. (1222 Budapest Nagytétényi út 29.) (a továbbiakban: RTL) mint szervező által szervezett, a Virgo Systems Informatikai Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17. I. emelet 6.) mint technikai lebonyolító (a továbbiakban: Virgo), valamint a Telekom New Média Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) (a továbbiakban: TNM), (TNM és Virgo a továbbiakban együttesen: Technikai lebonyolítók) a “ValóVilág 11” munkacímű televíziós műsorhoz (a továbbiakban: Műsor) kapcsolódó, az “RTL.hu” megnevezésű alkalmazáson (a továbbiakban: alkalmazás), továbbá a https://szavazas.rtl.hu honlapon (a továbbiakban: webes szavazás), valamint alapdíjas SMS szolgáltatáson keresztül történő szavazás (a továbbiakban: SMS szavazás) történő szavazás szolgáltatásának (a továbbiakban együttesen: szolgáltatások) leírását és szabályai.

A szolgáltatások lényege, hogy az alábbiakban ismertetett folyamat során a szavazók leadott szavazataik által kifejezhessék véleményüket a műsorral kapcsolatban és döntően befolyásolják a műsor menetét, a szereplők műsoron belüli életútját (kiesik/továbbjut) és ezzel azt, hogy ki lesz a műsor győztese.

Az alkalmazás és a webes szavazás csak internetkapcsolat megléte esetén működtethető. Az alkalmazás és a webes szavazás működtetéséhez létrehozott internetkapcsolat esetleges telefonos vagy adatforgalmi költségekkel járhat, melyekért a szervező nem vállal felelősséget. Az SMS szavazás kizárólag meglévő telefonos előfizetéssel működtethető. Az SMS szavazás esetén a szavazó normál, alapdíjas SMS küldésével szavazhat, amelynek költsége a szavazót terheli.

Az alkalmazás és a webes szavazás használatához a szavazónak regisztrálnia szükséges az alkalmazásban vagy a https://rtl.hu weboldalon. Amennyiben a szavazó már rendelkezik regisztrációval, úgy az alkalmazásban, az rtl.hu weboldalon vagy az rtlmost.hu weboldalon keresztül az azokon korábban regisztrált felhasználói azonosító és jelszó, továbbá meglévő Facebook profilhoz, Google fiókhoz, illetve IOS rendszer esetén Apple ID-hez tartozó felhasználói azonosító és a hozzá tartozó jelszó megadásával a belépést követően adhatja le szavazatát. Egy felhasználói azonosítóval csak annyi szavazat adható le az egyes szavazási etapok során  a szolgáltatásokban, amennyit a jelen részvételi szabályzat meghatároz.

RTL fenntartja a jogot, hogy vis major bekövetkezése esetén (különösen, de nem kizárólag az alkalmazás, illetve webes szavazási rendszer hibájából adódóan) bármikor csak és kizárólag SMS szavazásra váltson, és az SMS szavazás útján érkező szavazatokat fogadja el. Ennek bekövetkezte esetén a műsorvezető haladéktalanul tájékoztatja a szavazókat élő adásban.

Az egyes szavazások végeredményét az alkalmazáson keresztül, a webes szavazáson, valamint az SMS szavazásban érvényesen leadott szavazatok összesített darabszáma határozza meg etaponként. Az egyes szavazási etapok indulását és lezárását minden esetben a műsorvezető jelenti be élő adásban. A műsorvezetői indítást megelőzően, valamint a műsorvezetői lezárást követően beérkező szavazatok minden esetben érvénytelenek és nem számítanak bele a szavazások végeredményébe.

16 éven aluliak a szolgáltatásokat törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik igénybe.

I. Alapfogalmak

1. "ValóVilág 11": Az RTL portfóliójába tartozó médiaszolgáltatásban (a továbbiakban: médiaszolgáltatás) sugárzásra kerülő (valóságshow) műsor, amellyel kapcsolatban az RTL, mint szervező jogosult kötelezettségeket vállalni.

2. Alkalmazás: az “RTL.hu” megnevezésű alkalmazás.

3. A Műsor indulása: 2022. november 20. napja (vasárnap)

4. A Műsor befejezése: A Műsor mindaddig tart, amíg a Villalakók közül ki nem kerül a győztes személye az egyes „párbaj/kiszavazás” etapok alapján.

5. Villalakó(k): azok a természetes személyek, akik jelentkeztek a Műsorba és a Villába beköltöztek.

6. Szavazó: Minden olyan természetes személy, aki a szolgáltatások valamelyikén keresztül szavaz.

7. A Műsorral kapcsolatos szavazások

A Műsorral kapcsolatos szavazás szolgáltatás, elérhető az alkalmazáson keresztül, a webes szavazás felületen, valamint az SMS szavazáson keresztül.

Az alkalmazás az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaiban található. Az alkalmazás ingyenesen elérhető azon szavazók számára, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaihoz, valamint rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Az ingyenesség minden esetben arra vonatkozik, hogy az alkalmazás tulajdonosa az egyes áruházakból való letöltésért díjat nem szed be, az alkalmazás használata közben keletkező adatforgalomra nem.

A webes szavazás weboldalának felhasználási feltételei és az alkalmazás felhasználási feltételei az alábbi linken érhetők el: https://rtl.hu/felhasznalasi-feltetelek

Az alkalmazásban és a webes szavazásban csak érvényes regisztrációval rendelkező szavazók szavazhatnak a belépést követően.

7. Érvényes regisztráció és belépés az alkalmazásba, illetve a webes szavazás oldalára: az alkalmazásba, illetve a webes szavazásba történő belépésre vonatkozó előírásokat és feltételek az alkalmazás és a webes szavazás weboldalának felhasználási feltételeiben találhatók, amelyek a fentebb közzétett linkeken érhetők el.

8. SMS szavazás: Bármely hazai vagy nemzetközi távközlési szolgáltató bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyről alapdíjas (azaz az előfizetői csomagjának megfelelő árazású) SMS üzenetküldésre van lehetőség igénybe tudja venni az SMS szavazást. Abban az esetben, haz SMS roamingon keresztül érkezik, az üzenetre az egyes országok roaming tarifái vannak érvényben. Az SMS szavazás használatára minden esetben a műsorvezető külön jelzése esetén van lehetőség.

9. A Műsorhoz kapcsolódó szavazások típusai:

9.1.Párbaj/kiszavazás

A „Párbaj/kiszavazás” keretében a szavazó az alkalmazásban, a webes szavazás felületen, vagy a műsorvezető jelzése alapján SMS szavazáson keresztül a Műsorban még szereplő Villalakók által kiválasztott, illetve a kiválasztott Villalakó által kihívott Villalakó közül, t kiválasztja a neki szimpatikus játékost, és arra leadja szavazatát, annak érdekében, hogy a szavazó által az alkalmazásban, a webes szavazás felületen vagy a másorvezető jelzése alapján SMS szavazáson keresztül kiválasztott Villalakó bent maradhasson a Villában, és ezzel lehetősége legyen megnyerni a Műsort. Szavazataik által a szavazók véleményt nyilváníthatnak, mellyel döntően befolyásolják a Műsor menetét.

9.2.Kvíz

A „KVÍZ” keretében a szavazók az alkalmazásban, a webes szavazás felületen vagy a műsorvezető jelzése alapján SMS szavazáson keresztül a folyamatosan frissülő kérdések kapcsán az előre felprogramozott válaszadási lehetőségek közül választhatnak, azaz véleményt nyilváníthatnak és a „KVÍZ” nem feltétlenül befolyásolja a Műsor kimenetelét.

9.3. „Finálé” szavazás

A 2023. március 03. napján elindított szavazás során a szavazók az összes még bent lévő Villalakó közül választják ki a nekik szimpatikus játékost. A 2023. március 03. napján elindított szavazás első etapja 2023. március 04. napján kerül lezárásra. A lezárást követően már csak 3 fő Villalakó folytathatja a Műsort. 2023. március 04. napján elindul a szavazás következő etapja, amikor már 3 fő Villalakó közül választják ki a szavazók a számukra legszimpatikusabbat, akik a Műsor végső győztese lesz.

II. A SZAVAZÁS-TÍPUSOK LEÍRÁSA

1. A „KVÍZ” általános bemutatása:

A „KVÍZ” szolgáltatás lényege, hogy annak keretében a szavazók az alkalmazásban, a webes szavazás felületen, vagy a műsorvezető jelzése alapján SMS szavazáson keresztül a folyamatosan frissülő kérdések kapcsán az előre felprogramozott válaszadási lehetőségek közül választhatnak, azaz véleményt nyilváníthatnak. A KVIZ szolgáltatás SMS hívószáma: 06-30-444-4200 . Az SMS alapú KVÍZ indulása minden esetben műsorvezetői közlés alapján történik.

Amennyiben a szavazó a „KVÍZ”-ben szereplő kérdésre válaszát/szavazatát sikeresen leadta az alkalmazásban, a webes szavazás felületen vagy a műsorvezető jelzése alapján SMS szavazáson keresztül, úgy a sikeresen leadott szavazatot a szavazó törölni/módosítani a továbbiakban nem tudja.

A „KVÍZ” során elforduló kérdéstípusok:

- eldöntendő kérdés esetén a szavazó a következő válaszok közül választhat: igen/nem

Kód;

IGEN

NEM

- feleletválasztós kérdések, amelyek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

- bizonyos Villalakókkal kapcsolatos kérdések, ahol az egyes Villalakók kiválasztásával történik meg a véleménynyilvánítás;

Név : kód

VV Ákos : AKOS

VV Anita : ANITA

VV Barna : BARNA

VV Bibi : BIBI

VV HENRIK : HENRIK

VV Kriszti : KRISZTI

VV Lamin : LAMIN

VV Lissza : LISSZA

VV Melina : MELINA

VV Piros : PIROS

VV Reni : RENI

VV Rico : RICO

VV Sajti : SAJTI

VV Dani : DANI

VV Mario : MARIO

- feladat kiválasztás;

Kód;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- közvéleménykutatás;

A műsorvezető tájékoztatás szerint a fentiek közül valamely kód alkalmazásával.

Minden szavazó a „KVÍZ” szavazás szolgáltatásban kérdésenként 1 (egy) érvényes szavazattal rendelkezik, amennyiben szavazatát leadta azon változtatni (módosítani, törölni) nem tud. Az alkalmazás és a webes szavazás zárt rendszerébe, az ELKÜLDÖM gomb megnyomásával beérkező szavazatokat tekintjük érvényes szavazatnak.

A műsorvezető jelzése alapján SMS szavazás útján a „KVÍZ” szavazás szolgáltatásban minden szavazó maximum 1 db érvényes szavazatot küldhet.

A 2023. március 03. napján elindított szimpátia „KVÍZ” szavazásban „Ki legyen ott a fináléban?” kérdésre ebben az egy esetben minden szavazó 1 hívószámról maximum 10 db érvényes szavazatot küldhet, függetlenül az SMS tartalmától, amely szavazás 2023. március 04. napján kerül lezárásra.

1.1. A „KVÍZ” szavazás igénybevételének időbelisége:

A szavazók a Műsor televíziós közvetítése során a műsorvezetőtől és a https://rtl.hu/valovilag oldalról értesülhetnek a „KVÍZ” szavazások indításáról.

Az egyes kérdéseket és az azokra adható válaszlehetőségeket a szervező programozza be.

A „KVÍZ” szavazás a műsorvezető jelzésével indul, és a műsorvezető által közölt időpontig, az általa történő lezárásig tart. Érvényes szavazat a „KVÍZ” szavazás során kizárólag az adott kérdésre vonatkozó szavazási időszakban adható le. Az ezen az időintervallumon kívül érkező szavazatok érvénytelennek tekintendők.

Érvényes a szavazat, ha szavazó a „KVÍZ” szavazás során az „ELKÜLDÖM” gombot megnyomta, továbbá, ha az SMS-t elküldte – amennyiben a műsorvezető jelzése alapján az SMS szavazás szolgáltatás igénybevételére lehetősg volt – és az a zárt informatikai rendszerbe beérkezett. Szervező nem vállal felelősséget azon esetekért, amikor a szavazó nem rendelkezik INTERNET hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

2. A „Párbaj/kiszavazás” („SZAVAZÁS”) általános bemutatása:

A "párbaj/kiszavazás” („SZAVAZÁS”) típusú szavazás célja, hogy a szavazók szavazatukkal a kiszavazásban résztvevő Villalakók közül a számukra szimpatikus szereplőt szavazatukkal segítsék, és ezzel továbbra is biztosítsák számára a Műsorban való szereplést, részvételt annak érdekében, hogy az adott Villalakó esélyt kapjon arra, hogy megnyerje a műsor főnyereményét.

A Villalakók közül a védettséget szerzett Villalakó vagy Villalakók nem vesznek részt a párbajon/kiszavazáson. A védettséget szerzett Villalakó vagy Villalakók személye minden esetben a műsor egyes epizódjaiban, azok televíziós közvetítései során derül ki. Csak az a védettséggel nem rendelkező Villalakó eshet ki a játékból, akit vagy kiválasztás során a Villalakók többsége kiválasztott vagy a Villalakók által kiválasztott Villalakó kihívta párbajra és a párbaj során a legkevesebb szavazatot kapta. Kiválasztott minden esetben 1 (egy) Villalakó lehet, míg kihívott 1 (egy) vagy több Villalakó lehet, a kiválasztott és kihívott személye minden esetben az élő adásban derül ki.

A Műsorban maradó Villalakó(k) személyének megállapítása a szavazók által az alkalmazásban és a webes felületen, valamint a műsorvezetői jelzés alapján az SMS szavazáson keresztül a „SZAVAZÁS” során leadott szavazatszámok összesítése után történik, azaz a szavazás döntően befolyásolja a Műsor menetét és az abban szereplő, a Műsorban maradó Villalakók személyét. A szavazó az alkalmazásban vagy a webes felületen leadott szavazatát a "SZAVAZÁS" során a MÓDOSÍTOM gomb használatával módosíthatja. SMS szavazás esetén leadott szavazat módosításra és visszavonására nincs lehetőség.

A „SZAVAZÁS” során a szavazó a következő lehetőségek közül választhat az alkalmazás és a webes szavazás igénybevétele során:

- leadja szavazatát a Villalakók által kiválasztott Villalakóra (kiválasztott), azaz a kiválasztottnak eggyel nő a leadott érvényes szavazati db száma;

- leadja szavazatát a Villalakók által kiválasztott Villalakóra (kiválasztott), szavazatát módosítja és a „SZAVAZÁS” lezárásáig a szavazatát a kiválasztott Villalakó által kihívott Villalakóra (kihívott) adja le – azaz a kiválasztottnak eggyel csökken, a kihívottnak eggyel nő a leadott érvényes szavazati darabszáma;

- leadja szavazatát a kiválasztott Villalakó által kihívott Villalakóra (kihívott), szavazatát módosítja és az adott „párbaj/kiszavazás” szavazási etap lezárásáig a szavazatát a Villalakók által kiválasztott Villalakóra (kiválasztott) adja le – azaz a kiválasztottnak eggyel nő, a kihívottnak eggyel csökken a leadott érvényes szavazati darabszáma.

SMS szavazás szolgáltatás igénybevétele esetén a szavazó a számára szimpatikus kiválasztott vagy kihívott Villalakóra beérkezett szavazatok számát a televízió képernyőjén közzétett SMS-kód megküldésével növelheti. Az alapdíjas telefonszám a következő: a 06-20/30/70-810-1799 .

A műsorvezető jelzése alapján SMS szavazás útján a „PÁRBAJ” szavazás szolgáltatásban minden szavazó 1 hívószámról maximum 10 db érvényes szavazatot küldhet, függetlenül az SMS tartalmától.

A szavazó az élő televíziós adásból értesül a produkciókhoz tartozó elnevezésekről.

Az élő adásába bekerült produkciók elnevezése és kódjai a következők:

Név : kód

VV Ákos : AKOS

VV Anita : ANITA

VV Barna : BARNA

VV Bibi : BIBI

VV HENRIK : HENRIK

VV Kriszti : KRISZTI

VV Lamin : LAMIN

VV Lissza : LISSZA

VV Melina : MELINA

VV Piros : PIROS

VV Reni : RENI

VV Rico : RICO

VV Sajti : SAJTI

Kihívott versenyző, ameddig annak személye még nem ismert : FANTOM

A szavazatok akkor kerülnek beszámításra, amennyiben azok a Műsorban elhangzó szavazás lezárásáig az alkalmazásból, a webes szavazás felületről vagy SMS szavazás útján a Virgo vagy a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe ténylegesen megérkeznek.

Abban az esetben amennyiben a szavazó úgy dönt, hogy sem a kiválasztottra, sem a kihívottra nem adja le szavazatát, azaz úgy döntött, hogy tartózkodik a véleménynyilvánítástól olyan módon, hogy egyik érintett Villalakóra sem ad le érvényes szavazatot (a végső összesítésben az adat (szavazás + szavazás -) 0 értékkel szerepel) a „SZAVAZÁS” lezárásáig, abban az esetben a szavazónak az adott szavazási etapban érvényes szavazata nem lesz.

2.1 A „párbaj/kiszavazás” „SZAVAZÁS” szolgáltatás igénybevételének időbelisége:

Minden esetben az élő televíziós Műsorban bemutatott KIVÁLASZTÁS, illetve KIHÍVÁS során értesülhetnek a szavazók azon Villalakók személyéről, akik szerepelnek az adott „SZAVAZÁSA”-ban.

A „SZAVAZÁS” indításának időpontja minden esetben a műsorvezető által kerül közlésre az élő televíziós műsor során.

A "SZAVAZÁS” indítása a Villalakók által kiválasztott Villalakó megjelölése után kezdődik, azaz amikor kiderül az élő televíziós adásban, hogy ki az a Villalakó, akivel a Villalakók többsége nem akar tovább együtt élni és párbajra küldik (kiválasztott). A műsorvezető élő Műsorban elhangzó közlése alapján a "párbaj/kiszavazás" szavazási etap elindul. Az alkalmazásban a „SZAVAZÁS” funkcióban ezt követően kerül megjelenítésre a kiválasztott személye és a televízió képernyőjén megjelenik a kiválasztott SMS-kódja, továbbá ezzel egyidőben megjelenik a jövőbeli kiválasztott SMS kódja is, amely nem egy konkrét Villalakó személyéhez köthető, általános SMS-kód lesz.

A kiválasztott Villalakó élő Műsorban, személyesen választja ki azt a Villalakót, akivel párbajozni akar (kihívott), azaz a kiválasztott által kihívott Villalakó kiléte az élő televíziós Műsorban derül ki. Az alkalmazásban a „SZAVAZÁS” funkcióban ezt követően kerül megjelenítésre a kihívott személye és a televízió képrnyőjén megjelenik a kiválasztott korábban közzétett SMS-kódja is.

A kihívottra a szavazó már akkor is szavazhat, amikor annak személye még nem ismert, mert a kiválasztott Villalakó még nem választotta ki élő adásban a kihívottat. Ebben az esetben a szavazó az alkalmazásban egy fantomképre, illetve SMS szavazás esetén egy konkrét Villalakó személyéhez aem köthető, általános SMS-kódra adhatja le szavazatát, amely szavazat beleszámít – a későbbiekben az élő adásban - kihívott személyre adott szavazatszámba és érvényes szavazatnak számít, amennyiben a szavazó az alkalmazásban vagy a webes felületen leadott szavaztát a szavazási etap lezárásáig nem módosítja.

A „SZAVAZÁS” minden esetben az élő televíziós Műsorban (a párbajon) elhangzó műsorvezetői, az adott szavazási etapot lezáró közlésig tartanak.

Szervező fenntartja a jogát arra vonatkozólag, amennyiben a Műsor érdeke azt kivánja, hogy a „SZAVAZÁS” csak abban az esetben induljon el, amikor a kiválasztott és a kihívott személye is ismert, mely esetben erről a tényről a műsorvezető az élő televíziós Műsorban tájékoztatja a nézőket. Minden esetben az élő televíziós Műsorban való közlés az érvényes.

2.2. A „párbaj/kiszavazás” szavazás érvényessége

A „SZAVAZÁS” időtartamának kezdete előtt és befejezése (műsorvezetői közlés alapján) után érkezett szavazatok érvénytelenek. Az egyes Villalakókra a szavazók által az alkalmazásban, webes szavazás felületen vagy SMS szavazás útján leadott szavazatok akkor kerülnek a „SZAVAZÁS” -ban szereplő Villalakókra leadott szavazatok számába beszámításra, amennyiben azok a műsorban elhangzó szavazás lezárásáig az alkalmazásbóból, a webes szavazás felületről vagy SMS szavazás útján a Virgo vagy a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe ténylegesen megérkeznek.

Az RTL nem vállal felelősséget azon esetekért, amikor résztvevő nem rendelkezik INTERNET hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

Az RTL fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljön, illetve az egyes szavazási etapokon belül részszavazásokat indítson és zárjon le, ebben az esetben az élő televíziós műsorban elhangzó időpontok és közlések az irányadók. Az egyes esetleges részszavazások is minden esetben döntően befolyásolják a műsor menetét és az abban szereplő Villalakók személyét.

2.3. A „SZAVAZÁS” eredményének felügyelete, rögzítése

A hibás (pl. rossz név, kódtévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért szervező semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal. A jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek.

3. A „Finálé” szavazás általános bemutatása:

A Finálé szavazásban a szavazók elsőként 2023. március 03. napjától kezdőden (péntek) szavaznak a még bent lévő Villalakókra. Ezen az ún. „szimpátia szavazáson” a szavazók a számukra legszimpatikusabb Villalakóra szavazhatnak annak érdekében, hogy bekerüljön a 2023. március 05. napján megrendezésre kerülő döntőbe. A pénteken indított szavazás alkalmával a legkevesebb szavazatot kapó Villalakó kiesik a Műsorból és elveszíti esélyét a fődíjra. A pénteken indított szavazást a müsorvezető 2023. március 04. napján (szombat) zárja le.

A 2023. március 05. napján (vasárnap) megrendezésre kerülő döntőben a szavazók arra szavazhatnak, hogy ki nyerje meg a Műsort. Elsőként a még bent lévő három Villalakóból kiválasztják azt a kettő fő Villalakót, akik közül a következő szavazási etapban kiválasztják a Műsor győztesét.

A „Finálé” szavazás alkalmával, minden szavazási etapban – amelyeket a műsorvezető indít el és zár le – 1-1 online leadható szavazattal (tehát az alkalmazásban vagy a webes szavazásban leadható szavazattal) rendelkeznek a szavazók, továbbá az SMS szavazás keretében minden szavazó 1 hívószámról maximum 10 db érvényes szavazatot küldhet, függetlenül az SMS tartalmától.

3.1 A „Finálé” szavazás szolgáltatás igénybevételének időbelisége:

A „Finálé” szavazás indításának időpontja minden esetben a műsorvezető által kerül közlésre az élő televíziós Műsor során.

3.2. A „Finálé” szavazás érvényessége

A „Finálé” szavazás időtartamának kezdete előtt és befejezése (műsorvezetői közlés alapján) után érkezett szavazatok érvénytelenek. Az egyes Villalakókra a szavazók által az alkalmazásban, webes szavazás felületen vagy SMS szavazás útján leadott szavazatok akkor kerülnek a a Villalakókra leadott szavazatok számába beszámításra, amennyiben azok a műsorban elhangzó szavazás lezárásáig az alkalmazásból, a webes szavazás felületről vagy SMS szavazás útján a Virgo vagy a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe ténylegesen megérkeznek.

Az RTL nem vállal felelősséget azon esetekért, amikor résztvevő nem rendelkezik INTERNET hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

Az RTL fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljön, illetve az egyes szavazási etapokon belül részszavazásokat indítson és zárjon le, ebben az esetben az élő televíziós műsorban elhangzó időpontok és közlések az irányadók. Az egyes esetleges részszavazások is minden esetben döntően befolyásolják a műsor menetét és az abban szereplő Villalakók személyét.

3..3. A „Finálé” szavazás eredményének felügyelete, rögzítése

A hibás (pl. rossz név, kódtévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért szervező semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal. A jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek.

A „Finálé” szavazást mindkét napon közjegyző felügyeli és az eredményeket hitelesíti.

IV. Adatkezelés

Szavazó kijelenti, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján a jelen szabályzatban foglalt adatkezelés alapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontját tekinti (az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása).

Szavazó az alkalmazásban vagy a webes szavazás honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL MOST PROFILLAL vagy Google fiókkal vagy IOS azonosítóval az alkalmazásban vagy webes szavazás oldalra történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy szervező a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a felhasználó/résztvevő által megadott személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A szavazó kijelenti/Facebook-profil/IOS azonosító, RTL MOST PROFIL illetve Google fiók belépéssel, illetve az alkalmazásba, RTL.hu fiókba történő regisztrációval elismeri, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és mindenre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat az RTL, valamint Technikai lebonyolítók a szavazások lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

A Facebook-profillal történt regisztráció során megadott profilkép felhasználására adott engedéllyel szavazó tudomásul vette, hogy képmásának az alkalmazáshoz kapcsolódóan történő felhasználásához hozzájárul és a felhasználásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult. Résztvevő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy sem az RTL, sem pedig a Technikai lebonyolítók nem kötelesek a képmása megjelenítésére.

Szavazó az RTL-től, valamint Virgo-tól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről a webes vagy alkalmazásban történő szavazással kapcsolatban, TNM-től az SMS szavazással kapcsolatban; és kérheti azok helyesbítését, törlését. Abban az esetben, ha a szavazó adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az RTL, a Virgo, valamint TNM alábbi címén vagy elérhetőségén:

• RTL: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. email: help@rtlmost.hu vagy adatvedelem@rtl.hu

• Virgo: 1055 Budapest, Szent István körút 17.; email: rtl-admins@virgo.hu

• Telekom New Média Zrt. - 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; email: ugyfelszolgalat@telekomnewmedia.hu

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Az RTL a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Virgo a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

Virgo adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://virgo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

TNM adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

RTL adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://rtl.hu/kviz-adatvedelem

V. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése

Az RTL és Virgo nem vállalnak felelősséget azon esetekért, amikor szavazó nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

Érvényes SMS szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott SMS-ek számítanak, melyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe, és a televízió képernyőjén közzétett helyes kódokat tartalmazza.

A „SZAVAZÁS” során, a párbajt közvetítő elő Műsor ideje alatt leadott érvényes szavazatok mennyiségéről közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv. Virgo és TNM az egyes szavazási etapokról elkülönített adatbázist tárol.

Az RTL fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljön, illetve az egyes szavazási etapokon belül részszavazásokat indítson és zárjon le; ebben az esetben az élő televíziós adásban elhangzó időpontok az irányadók. Az egyes esetleges részszavazások is minden esetben véleménynyilvánítások, amelyek döntően befolyásolják a műsor menetét.

A szavazási etapon belül az RTL, döntése értelmében - újabb bejelentést követően – a szavazás határozatlan ideig az élő adás alatt meghosszabbítható; erről az élő adásban a műsorvezető tájékoztatja a nézőket. Az egyes adásokhoz tartozó időszakok kommunikálása minden esetben az élő műsorban történik meg. Az egyes műsorokban a műsorvezető által ismertetett időpontig tartanak az egyes etapok, azaz amikor a műsorvezető az élő adásban ismerteti a nézőkkel, hogy a szavazást lezárta; a szavazásnak vége, tovább érvényes szavazatot nem fogad az RTL, Virgo és TNM.

Az egyes produkciókra a szavazók által az alkalmazásban és a webes szavazás oldalon leadott szavazatok akkor kerülnek a „SZAVAZÁSBAN” szereplő produkciók szavazatszámába beszámításra, amennyiben azok az élő adásban elhangzó szavazás lezárásáig az alkalmazásból a Virgo által üzemeltetett technikai rendszerbe ténylegesen megérkeznek.

Az alkalmazáson és webes oldalon történő szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut.

A szolgáltatások a Virgo Systems Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 17.), Telekom New Média Zrt (1097 Budapest Könyves Kálmán krt 36.) és az M-RTL Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) által üzemeltetett egyedi fejlesztésű műszaki, informatikai rendszereken keresztül érhető el.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Virgo és TNM a mindenkori hatályos törvények és egyéb jogszabályok betartásával szavatolja.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a műsor honlapján, a https://rtl.hu/valovilag oldalon, illetve a TXT 700. oldalán. Az RTL, Virgo és a TNM fenntartja a Szabályzat egyoldalú módosításának jogát, amely a fenti szerinti helyeken kerül közzétételre.

IX. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

Az SMS szavazással kapcsolatban a TNM a +36  1 279 4300 -es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni, a beérkező hívásokat a TNM rögzíti. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

M-RTL Zrt.

1222 Budapest Nagytétényi út 29.

Telekom New Média Zrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Virgo Systems Kft.

1055 Budapest, Szent István krt. 17.

Budapest, 2023. március 2.

#ValóVilág#valóvilág11#vv11#11. évad