Részvételi szabályzat

2024. május 5. 20:00

A ValóVilág 12 Munkacímű Műsor Során Lebonyolított Szavazások

Részvételi szabályzat

amely tartalmazza az M-RTL Zrt. (1222 Budapest Nagytétényi út 29.) (a továbbiakban: RTL) mint szervező által szervezett, a Virgo Systems Informatikai Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17. I. emelet 6.) mint technikai lebonyolító (a továbbiakban: Virgo), valamint a Telekom New Média Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) (a továbbiakban: TNM), (TNM és Virgo a továbbiakban együttesen: Technikai lebonyolítók) a “ValóVilág 12” munkacímű –televízión 2024. május 5. napján,  illetve az RTL + elnevezésű streaming platformon a sugárzás teljes időtartama alatt élőben nézhető - műsorhoz (a továbbiakban: Műsor) kapcsolódó, az “RTL.hu” megnevezésű alkalmazáson (a továbbiakban: alkalmazás), továbbá a https://szavazas.rtl.hu  honlapon (a továbbiakban: webes szavazás), valamint alapdíjas SMS szolgáltatáson keresztül történő szavazás (a továbbiakban: SMS szavazás) történő szavazás szolgáltatásának (a továbbiakban együttesen: szolgáltatások) leírását és szabályai.

Már jelen bekezdésben felhívjuk a Tisztelt Szavazók figyelmét, hogy kizárólag a Műsor élő adásai során leadott szavazatok érvényesek. A Műsor lineáris csatornán történő ismétlése/összefoglaló adása során (amelyre előreláthatóan az RTL portfóliójába tartozó COOL elnevezésű csatornán kerül sor) leadott szavazatok - a Műsorvezető bejelentésétől függetlenül - érvénytelenek, és nem számítanak bele a szavazások végeredményébe. Az ilyen szavazatok esetleges telefonos vagy adatforgalmi költségeiért a szervező nem vállal felelősséget.

A szolgáltatások lényege, hogy az alábbiakban ismertetett folyamat során a szavazók leadott szavazataik által kifejezhessék véleményüket a Műsorral kapcsolatban és döntően befolyásolják a Műsor menetét, a szereplők Műsoron belüli életútját (kiesik/továbbjut) és ezzel azt, hogy ki lesz a Műsor győztese.

Az alkalmazás és a webes szavazás csak internetkapcsolat megléte esetén működtethető. Az alkalmazás és a webes szavazás működtetéséhez létrehozott internetkapcsolat esetleges telefonos vagy adatforgalmi költségekkel járhat, melyekért a szervező nem vállal felelősséget. Az SMS szavazás kizárólag meglévő telefonos előfizetéssel működtethető. Az SMS szavazás esetén a szavazó normál, alapdíjas SMS küldésével szavazhat, amelynek költsége a szavazót terheli.

Az alkalmazás és a webes szavazás használatához a szavazónak regisztrálnia szükséges az alkalmazásban vagy a https://rtl.hu  weboldalon. Amennyiben a szavazó már rendelkezik regisztrációval, úgy az alkalmazásban, az rtl.hu weboldalon vagy az rtlplusz.hu weboldalon keresztül az azokon korábban regisztrált felhasználói azonosító és jelszó, továbbá meglévő Facebook profilhoz, Google fiókhoz, illetve IOS rendszer esetén Apple ID-hez tartozó felhasználói azonosító és a hozzá tartozó jelszó megadásával a belépést követően adhatja le szavazatát. Egy felhasználói azonosítóval csak annyi szavazat adható le az egyes szavazási etapok során a szolgáltatásokban, amennyit a jelen részvételi szabályzat meghatároz.

RTL fenntartja a jogot, hogy vis major bekövetkezése esetén (különösen, de nem kizárólag az alkalmazás, illetve webes szavazási rendszer hibájából adódóan) bármikor csak és kizárólag SMS szavazásra váltson, és az SMS szavazás útján érkező szavazatokat fogadja el. Ennek bekövetkezte esetén a Műsorvezető haladéktalanul tájékoztatja a szavazókat élő adásban.

Az egyes szavazások végeredményét az alkalmazáson keresztül, a webes szavazáson, valamint az SMS szavazásban érvényesen leadott szavazatok összesített darabszáma határozza meg etaponként. Az egyes szavazási etapok indulását és lezárását minden esetben a Műsorvezető jelenti be élő adásban. A Műsorvezetői indítást megelőzően, valamint a Műsorvezetői lezárást követően beérkező szavazatok minden esetben érvénytelenek és nem számítanak bele a szavazások végeredményébe.

A szolgáltatásokat csak 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

I. Alapfogalmak

1. "ValóVilág 12": Az RTL portfóliójába tartozó médiaszolgáltatásban (a továbbiakban: médiaszolgáltatás) sugárzásra kerülő (valóságshow) Műsor, amellyel kapcsolatban az RTL, mint szervező jogosult kötelezettségeket vállalni.

2. Alkalmazás: az “RTL.hu” megnevezésű alkalmazás.

3. Képernyő: 2024. május 5. napján televíziós képernyő, illetve az RTL + elnevezésű streaming platformon a Műsor sugárzás teljes időtartama alatt élő stream elérést biztosító képernyő

4. A Műsor indulása: 2024. május 5. napja (vasárnap)

5. A Műsor befejezése: A Műsor mindaddig tart, amíg a Villalakók közül ki nem kerül a győztes személye az egyes „párbaj/kiszavazás” etapok alapján.

6. Villalakó(k): azok a természetes személyek, akik jelentkeztek a Műsorba és a Villába beköltöztek.

7. Szavazó: Minden olyan természetes személy, aki a szolgáltatások valamelyikén keresztül szavaz.

8. A Műsorral kapcsolatos szavazások:

A Műsorral kapcsolatos szavazás szolgáltatás, elérhető az alkalmazáson keresztül, a webes szavazás felületen, valamint az SMS szavazáson keresztül.

Az alkalmazás az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaiban található. Az alkalmazás ingyenesen elérhető azon szavazók számára, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaihoz, valamint rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Az ingyenesség minden esetben arra vonatkozik, hogy az alkalmazás tulajdonosa az egyes áruházakból való letöltésért díjat nem szed be, az alkalmazás használata közben keletkező adatforgalomra nem.

A webes szavazás weboldalának felhasználási feltételei és az alkalmazás felhasználási feltételei az alábbi linken érhetők el: https://rtl.hu/felhasznalasi-feltetelek 

Az alkalmazásban és a webes szavazásban csak érvényes regisztrációval rendelkező szavazók szavazhatnak a belépést követően.

9. Érvényes regisztráció és belépés az alkalmazásba, illetve a webes szavazás oldalára: az alkalmazásba, illetve a webes szavazásba történő belépésre vonatkozó előírásokat és feltételek az alkalmazás és a webes szavazás weboldalának felhasználási feltételeiben találhatók, amelyek a fentebb közzétett linkeken érhetők el.

10. SMS szavazás: Bármely hazai vagy nemzetközi távközlési szolgáltató bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyről alapdíjas (azaz az előfizetői csomagjának megfelelő árazású) SMS üzenetküldésre van lehetőség igénybe tudja venni az SMS szavazást. Abban az esetben, ha SMS roamingon keresztül érkezik, az üzenetre az egyes országok roaming tarifái vannak érvényben. Az SMS szavazás használatára minden esetben a Műsorvezető külön jelzése esetén van lehetőség.

11. A Műsorhoz kapcsolódó szavazások típusai:

11.1.Párbaj/kiszavazás

A „Párbaj/kiszavazás” keretében a szavazó az alkalmazásban, a webes szavazás felületen, vagy a Műsorvezető jelzése alapján SMS szavazáson keresztül a Műsorban még szereplő Villalakók által kiválasztott, illetve a kiválasztott Villalakó által kihívott Villalakó közül,  kiválasztja a neki szimpatikus játékost, és arra leadja szavazatát, annak érdekében, hogy a szavazó által az alkalmazásban, a webes szavazás felületen vagy a Műsorvezető jelzése alapján SMS szavazáson keresztül kiválasztott Villalakó bent maradhasson a Villában, és ezzel lehetősége legyen megnyerni a Műsort. Szavazataik által a szavazók véleményt nyilváníthatnak, mellyel döntően befolyásolják a Műsor menetét.

11.2.Kvíz

A „KVÍZ” keretében a szavazók az alkalmazásban, vagy a webes szavazás felületen keresztül a folyamatosan frissülő kérdések kapcsán az előre felprogramozott válaszadási lehetőségek közül választhatnak, azaz véleményt nyilváníthatnak. A „KVÍZ” nem feltétlenül befolyásolja a Műsor kimenetelét.

II. A SZAVAZÁS-TÍPUSOK LEÍRÁSA

1. A „KVÍZ” általános bemutatása:

A „KVÍZ” szolgáltatás lényege, hogy a szavazók az alkalmazásban, vagy a webes szavazás felületen keresztül:

• a 2024. május 10-i összefoglaló adásban a Műsorvezető által indított szavazás során két felsorolt személy közül kiválaszthatják azt az az egy személyt, akit Villalakókként „beszavazni” kívánnak a villába. A szavazás a 2024. május 12.-i összefoglaló adásban kerül lezárásra.

• a folyamatosan frissülő kérdések kapcsán az előre felprogramozott válaszadási lehetőségek közül választhatnak, azaz véleményt nyilváníthatnak.

Amennyiben a szavazó a „KVÍZ”-ben szereplő kérdésre válaszát/szavazatát sikeresen leadta az alkalmazásban, vagy a webes szavazás felületen, úgy a sikeresen leadott szavazatot a szavazó törölni/módosítani a továbbiakban nem tudja.

A „KVÍZ” során elforduló kérdéstípusok:

- eldöntendő kérdés esetén a szavazó a következő válaszok közül választhat: igen/nem

Kód;

IGEN

NEM

- feleletválasztós kérdések, amelyek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

- bizonyos Villalakókkal kapcsolatos kérdések, ahol az egyes Villalakók kiválasztásával történik meg a véleménynyilvánítás;

Név :

VV Giada

VV Geri

VV Bogi

VV Dorka

VV Gina

VV Kikidi

VV Reni

VV Valen

VV Dzsigeri

VV Noémi

VV Dudu

VV Vera

VV Jázmin

VV Ádi

VV Csaszi

- feladat kiválasztás;

Minden szavazó a „KVÍZ” szavazás szolgáltatásban kérdésenként 1 (egy) érvényes szavazattal rendelkezik, amennyiben szavazatát leadta azon változtatni (módosítani, törölni) nem tud. Az alkalmazás és a webes szavazás zárt rendszerébe, az ELKÜLDÖM gomb megnyomásával beérkező szavazatokat tekintjük érvényes szavazatnak.

1.1. A „KVÍZ” szavazás igénybevételének időbelisége:

A szavazók a Műsor közvetítése során a Műsorvezetőtől és amennyiben az rtl.hu alkalmazásban engedélyezik a push üzeneteket, az rtl.hu alkalmazásba küldött push üzenetekből értesülhetnek a „KVÍZ” szavazások indításáról.

Az egyes kérdéseket és az azokra adható válaszlehetőségeket a szervező programozza be.

A „KVÍZ” szavazás a Műsorvezető jelzésével indul, és a Műsorvezető által közölt időpontig, az általa történő lezárásig tart. Érvényes szavazat a „KVÍZ” szavazás során kizárólag az adott kérdésre vonatkozó szavazási időszakban adható le. Az ezen az időintervallumon kívül érkező szavazatok érvénytelennek tekintendők.

Érvényes a szavazat, ha szavazó a „KVÍZ” szavazás során az „ELKÜLDÖM” gombot megnyomta. Szervező nem vállal felelősséget azon esetekért, amikor a szavazó nem rendelkezik INTERNET hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

2. A „Párbaj/kiszavazás” („SZAVAZÁS”) általános bemutatása:

A "párbaj/kiszavazás” („SZAVAZÁS”) típusú szavazás célja, hogy a szavazók szavazatukkal a kiszavazásban résztvevő Villalakók közül a számukra szimpatikus szereplőt szavazatukkal segítsék, és ezzel továbbra is biztosítsák számára a Műsorban való szereplést, részvételt annak érdekében, hogy az adott Villalakó esélyt kapjon arra, hogy megnyerje a Műsor főnyereményét.

A Villalakók közül a védettséget szerzett Villalakó vagy Villalakók nem vesznek részt a párbajon/kiszavazáson. A védettséget szerzett Villalakó vagy Villalakók személye minden esetben a Műsor egyes epizódjainak közvetítései során derül ki. Csak az a védettséggel nem rendelkező Villalakó eshet ki a játékból, akit vagy kiválasztás során a Villalakók többsége kiválasztott vagy a Villalakók által kiválasztott Villalakó kihívta párbajra és a párbaj során a legkevesebb szavazatot kapta. Kiválasztott minden esetben 1 (egy) Villalakó lehet, míg kihívott 1 (egy) vagy több Villalakó lehet, a kiválasztott és kihívott személye minden esetben az élő adásban derül ki.

A Műsorban maradó Villalakó(k) személyének megállapítása a szavazók által az alkalmazásban és a webes felületen, valamint a Műsorvezetői jelzés alapján az SMS szavazáson keresztül a „SZAVAZÁS” során leadott szavazatszámok összesítése után történik, azaz a szavazás döntően befolyásolja a Műsor menetét és az abban szereplő, a Műsorban maradó Villalakók személyét. A szavazó az alkalmazásban vagy a webes felületen leadott szavazatát a "SZAVAZÁS" során a MÓDOSÍTOM gomb használatával módosíthatja. SMS szavazás esetén leadott szavazat módosításra és visszavonására nincs lehetőség.

A „SZAVAZÁS” során a szavazó a következő lehetőségek közül választhat az alkalmazás és a webes szavazás igénybevétele során:

- leadja szavazatát a Villalakók által kiválasztott Villalakóra (kiválasztott), azaz a kiválasztottnak eggyel nő a leadott érvényes szavazati db száma;

- leadja szavazatát a Villalakók által kiválasztott Villalakóra (kiválasztott), szavazatát módosítja és a „SZAVAZÁS” lezárásáig a szavazatát a kiválasztott Villalakó által kihívott Villalakóra (kihívott) adja le – azaz a kiválasztottnak eggyel csökken, a kihívottnak eggyel nő a leadott érvényes szavazati darabszáma;

- leadja szavazatát a kiválasztott Villalakó által kihívott Villalakóra (kihívott), szavazatát módosítja és az adott „párbaj/kiszavazás” szavazási etap lezárásáig a szavazatát a Villalakók által kiválasztott Villalakóra (kiválasztott) adja le – azaz a kiválasztottnak eggyel nő, a kihívottnak eggyel csökken a leadott érvényes szavazati darabszáma.

SMS szavazás szolgáltatás igénybevétele esetén a szavazó a számára szimpatikus kiválasztott vagy kihívott Villalakóra beérkezett szavazatok számát a Képernyőn közzétett SMS-kód megküldésével növelheti. Az alapdíjas telefonszám a következő: a 06-20/30/70-810-1799 .

A Műsorvezető jelzése alapján SMS szavazás útján a „PÁRBAJ” szavazás szolgáltatásban minden szavazó 1 hívószámról maximum 10 db érvényes szavazatot küldhet, függetlenül az SMS tartalmától.

A szavazó az élő adásból értesül a produkciókhoz tartozó elnevezésekről.

Az élő adásba bekerült produkciók elnevezése és kódjai a következők:

VV Giada – GIADA

VV Geri – GERI

VV Bogi – BOGI

VV Dorka – DORKA

VV Gina – GINA

VV Kikidi – KIKIDI

VV Reni – RENI

VV Valen - VALEN

VV Dzsigeri - DZSIGERI

VV Noémi - NOEMI

VV Dudu - DUDU

VV Vera - VERA

VV Jázmin - JAZMIN

VV Ádi - ADI

VV Csaszi - CSASZI

A szavazatok akkor kerülnek beszámításra, amennyiben azok a Műsorban elhangzó szavazás lezárásáig az alkalmazásból, a webes szavazás felületről vagy SMS szavazás útján a Virgo vagy a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe ténylegesen megérkeznek.

Abban az esetben amennyiben a szavazó úgy dönt, hogy sem a kiválasztottra, sem a kihívottra nem adja le szavazatát, azaz úgy döntött, hogy tartózkodik a véleménynyilvánítástól olyan módon, hogy egyik érintett Villalakóra sem ad le érvényes szavazatot (a végső összesítésben az adat (szavazás + szavazás -) 0 értékkel szerepel) a „SZAVAZÁS” lezárásáig, abban az esetben a szavazónak az adott szavazási etapban érvényes szavazata nem lesz.

2.1 A „párbaj/kiszavazás” „SZAVAZÁS” szolgáltatás igénybevételének időbelisége:

Minden esetben a Műsorban bemutatott KIVÁLASZTÁS, illetve KIHÍVÁS során értesülhetnek a szavazók azon Villalakók személyéről, akik szerepelnek az adott „SZAVAZÁSA”-ban.

A „SZAVAZÁS” indításának időpontja minden esetben a Műsorvezető által kerül közlésre az élő Műsor során.

A "SZAVAZÁS” indítása a Villalakók által kiválasztott Villalakó megjelölése után kezdődik, azaz amikor kiderül az élő Műsorban, hogy ki az a Villalakó, akivel a Villalakók többsége nem akar tovább együtt élni és párbajra küldik (kiválasztott). A Műsorvezető élő Műsorban elhangzó közlése alapján a "párbaj/kiszavazás" szavazási etap elindul. Az alkalmazásban a „SZAVAZÁS” funkcióban ezt követően kerül megjelenítésre a kiválasztott személye és a Képernyőn megjelenik a kiválasztott SMS-kódja, továbbá ezzel egyidőben megjelenik a jövőbeli kiválasztott SMS kódja is, amely minden ilyen esetben a ’FANTOM’ kód lesz.

A kiválasztott Villalakó élő Műsorban, személyesen választja ki azt a Villalakót, akivel párbajozni akar (kihívott), azaz a kiválasztott által kihívott Villalakó kiléte az élő Műsorban derül ki. Az alkalmazásban a „SZAVAZÁS” funkcióban ezt követően kerül megjelenítésre a kihívott személye és a Képernyőn megjelenik a kiválasztott korábban közzétett SMS-kódja is.

A kihívottra a szavazó már akkor is szavazhat, amikor annak személye még nem ismert, mert a kiválasztott Villalakó még nem választotta ki élő adásban a kihívottat. Ebben az esetben a szavazó az alkalmazásban egy fantomképre, illetve SMS szavazás esetén egy konkrét Villalakó személyéhez nem köthető, ’FANTOM’ SMS-kódra adhatja le szavazatát, amely szavazat beleszámít – a későbbiekben az élő adásban - kihívott személyre adott szavazatszámba és érvényes szavazatnak számít, amennyiben a szavazó az alkalmazásban vagy a webes felületen leadott szavazatát a szavazási etap lezárásáig nem módosítja.

A „SZAVAZÁS” minden esetben az élő Műsorban (a párbajon) elhangzó Műsorvezetői, az adott szavazási etapot lezáró közlésig tartanak.

Szervező fenntartja a jogát arra vonatkozólag, amennyiben a Műsor érdeke azt kivánja, hogy a „SZAVAZÁS” csak abban az esetben induljon el, amikor a kiválasztott és a kihívott személye is ismert, mely esetben erről a tényről a Műsorvezető az élő Műsorban tájékoztatja a nézőket. Minden esetben az élő Műsorban való közlés az érvényes.

2.2. A „párbaj/kiszavazás” szavazás érvényessége

A „SZAVAZÁS” időtartamának kezdete előtt és befejezése (Műsorvezetői közlés alapján) után érkezett szavazatok érvénytelenek. Az egyes Villalakókra a szavazók által az alkalmazásban, webes szavazás felületen vagy SMS szavazás útján leadott szavazatok akkor kerülnek a „SZAVAZÁS” -ban szereplő Villalakókra leadott szavazatok számába beszámításra, amennyiben azok a Műsorban elhangzó szavazás lezárásáig az alkalmazásból, a webes szavazás felületről vagy SMS szavazás útján a Virgo vagy a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe ténylegesen megérkeznek.

Az RTL nem vállal felelősséget azon esetekért, amikor résztvevő nem rendelkezik INTERNET hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

Az RTL fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljön, illetve az egyes szavazási etapokon belül részszavazásokat indítson és zárjon le, ebben az esetben a Műsorban elhangzó időpontok és közlések az irányadók. Az egyes esetleges részszavazások is minden esetben döntően befolyásolják a Műsor menetét és az abban szereplő Villalakók személyét.

2.3. A „SZAVAZÁS” eredményének felügyelete, rögzítése

A hibás (pl. rossz név, kódtévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért szervező semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal. A jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra

III. Adatkezelés

Szavazó kijelenti, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján a jelen szabályzatban foglalt adatkezelés alapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontját tekinti (az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása).

Szavazó az alkalmazásban vagy a webes szavazás honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL + PROFILLAL vagy Google fiókkal vagy IOS azonosítóval az alkalmazásban vagy webes szavazás oldalra történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy szervező a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a felhasználó/résztvevő által megadott személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A szavazó kijelenti/Facebook-profil/IOS azonosító, RTL + PROFIL illetve Google fiók belépéssel, illetve az alkalmazásba, RTL.hu fiókba történő regisztrációval elismeri, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és mindenre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat az RTL, valamint Technikai lebonyolítók a szavazások lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

A Facebook-profillal történt regisztráció során megadott profilkép felhasználására adott engedéllyel szavazó tudomásul vette, hogy képmásának az alkalmazáshoz kapcsolódóan történő felhasználásához hozzájárul és a felhasználásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult. Résztvevő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy sem az RTL, sem pedig a Technikai lebonyolítók nem kötelesek a képmása megjelenítésére.

Szavazó az RTL-től, valamint Virgo-tól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről a webes vagy alkalmazásban történő szavazással kapcsolatban, TNM-től az SMS szavazással kapcsolatban; és kérheti azok helyesbítését, törlését. Abban az esetben, ha a szavazó adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az RTL, a Virgo, valamint TNM alábbi címén vagy elérhetőségén:

• RTL: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. email: help@rtlplusz.hu vagy adatvedelem@rtl.hu 

• Virgo: 1055 Budapest, Szent István körút 17.; email: rtl-admins@virgo.hu 

• Telekom New Média Zrt. - 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; email: ugyfelszolgalat@telekomnewmedia.hu 

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Az RTL a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Virgo a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

Virgo adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://virgo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

TNM adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf 

RTL adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://rtl.hu/kviz-adatvedelem 

IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése

Az RTL és Virgo nem vállalnak felelősséget azon esetekért, amikor szavazó nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

Érvényes SMS szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott SMS-ek számítanak, melyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe, és a Képernyőn közzétett helyes kódokat tartalmazza.

Az RTL fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljön, illetve az egyes szavazási etapokon belül részszavazásokat indítson és zárjon le; ebben az esetben az élő Műsorban elhangzó időpontok az irányadók. Az egyes esetleges részszavazások is minden esetben véleménynyilvánítások, amelyek döntően befolyásolják a Műsor menetét.

A szavazási etapon belül az RTL, döntése értelmében - újabb bejelentést követően – a szavazás határozatlan ideig az élő adás alatt meghosszabbítható; erről az élő adásban a Műsorvezető tájékoztatja a nézőket. Az egyes adásokhoz tartozó időszakok kommunikálása minden esetben az élő Műsorban történik meg. Az egyes Műsorokban a Műsorvezető által ismertetett időpontig tartanak az egyes etapok, azaz amikor a Műsorvezető az élő adásban ismerteti a nézőkkel, hogy a szavazást lezárta; a szavazásnak vége, tovább érvényes szavazatot nem fogad az RTL, Virgo és TNM.

Az egyes produkciókra a szavazók által az alkalmazásban és a webes szavazás oldalon leadott szavazatok akkor kerülnek a „SZAVAZÁSBAN” szereplő produkciók szavazatszámába beszámításra, amennyiben azok az élő adásban elhangzó szavazás lezárásáig az alkalmazásból a Virgo által üzemeltetett technikai rendszerbe ténylegesen megérkeznek.

Az alkalmazáson és webes oldalon történő szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut.

A szolgáltatások a Virgo Systems Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 17.), Telekom New Média Zrt (1097 Budapest Könyves Kálmán krt 36.) és az M-RTL Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) által üzemeltetett egyedi fejlesztésű műszaki, informatikai rendszereken keresztül érhető el.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Virgo és TNM a mindenkori hatályos törvények és egyéb jogszabályok betartásával szavatolja.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Műsor honlapján, a https://rtl.hu/ valovilag/reszveteli-szabalyzat-2024 oldalon. Az RTL, Virgo és a TNM fenntartja a Szabályzat egyoldalú módosításának jogát, amely a fenti szerinti helyeken kerül közzétételre.

IX. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

Az SMS szavazással kapcsolatban a TNM a +36  1 279 4300 -es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni, a beérkező hívásokat a TNM rögzíti. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

Az alkalmazáson és webes oldalon történő szavazással kapcsolatos ügyfélszolgálati oldal elérhetősége: https://rtl.hu/hibabejelentes 

M-RTL Zrt.

1222 Budapest Nagytétényi út 29.

Telekom New Média Zrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Virgo Systems Kft.

1055 Budapest, Szent István krt. 17.

 

Budapest, 2024. május 5.

 

#ValóVilág#valóvilág12#vv12#12. évad