Sztárbox Online Tippjáték Szabályzat

2023. október 27. 18:45

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett, „Sztárbox” című műsorhoz kapcsolódó nyereményjáték leírása és szabályai

amely tartalmazza az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: RTL), mint szervező által szervezett és lebonyolított, a Virgo Systems Informatikai Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17. I. emelet 6.; a továbbiakban: Virgo) által üzemeltetett, “Sztárbox” című műsorhoz (a továbbiakban: műsor vagy Sztárbox) kapcsolódó, az “RTL.hu” megnevezésű alkalmazáson (a továbbiakban: alkalmazás), továbbá a https://rtl.hu/sztarbox honlapon (a továbbiakban: webes tippelés) keresztül elérhető szolgáltatásának (a továbbiakban együttesen: szolgáltatások) leírását és szabályait.

A szolgáltatások lényege, hogy a résztvevőknek lehetősége van 2023. október 27-től 2023. december 10. napjáig a nyereményjátékban részt venni, melynek során azon résztvevők között, akik:

a) az adott hét (ide nem értve a döntő adás hetét) vasárnapján tartott Sztárbox élő mérkőzéseket megelőzően megtippelik a mérkőzések nyerteseit– tehát a „Ki nyeri a mérkőzést?” kérdésekre tippelnek–, azok között RTL hetente kisorsol 2 db páros jegyet a következő heti Sztárbox élő showra;

b) a döntő adás hetében tippelnek a mérkőzések nyerteseire – tehát ugyanígy a „Ki nyeri a mérkőzést?” kérdésekre tippelnek – 2 nyertes részére 1-1 db dedikált boxkesztyű, valamint 1 nyertes részére 1 db Curtis szuperkoncert (2023. december 28. , BOK csarnok) páros jegy kerül kisorsolásra.

Az RTL ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvevőket, hogy a döntő adás hetében tippelők között korábban meghatározott RTL/Sztárbox merch termékek helyett a fenti b) pontban foglalt nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Résztvevők: Minden olyan természetes személy, aki a szolgáltatások valamelyikén keresztül tippel, azaz elküldi szolgáltatások valamelyikén feltett kérdésre a válaszát.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A szolgáltatások igénybevételének menete és megvalósulása

Az alkalmazás és a webes tippelés csak internetkapcsolat megléte esetén működtethető. Az alkalmazás és a webes tippelés működtetéséhez létrehozott internetkapcsolat esetleges telefonos vagy adatforgalmi költségekkel járhat, melyekért sem RTL, sem pedig Virgo nem vállal felelősséget.

Az alkalmazás és a webes tippelés használatához a résztvevőnek regisztrálnia szükséges az alkalmazásban vagy a https://rtl.hu weboldalon. Amennyiben a résztvevő már rendelkezik regisztrációval, úgy az alkalmazásban, az rtl.hu weboldalon vagy az rtlmost.hu weboldalon keresztül az azokon korábban regisztrált felhasználói azonosító és jelszó, továbbá meglévő Facebook profilhoz, Google fiókhoz, illetve IOS rendszer esetén Apple ID-hez tartozó felhasználói azonosító és a hozzá tartozó jelszó megadásával a belépést követően adhatja le tippjét. Egy felhasználói azonosítóval csak annyi tipp adható le az egyes tippelési etapok során a szolgáltatásokban, amennyit a jelen részvételi szabályzat meghatároz.

A szolgáltatásokban érvényesen leadott tippek után a résztvevő részt vesz a jelen szabályzatban meghatározott nyeremények kisorsolásában.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

a) RTL, Virgo, valamint vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, nyereményfelajánló partner jelen nyereményjátékkal érintett munkavállalói (marketing osztály), ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

b) RTL és/vagy Virgo megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

c) akit RTL a játék során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

16 éven aluliak a szolgáltatásokat törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik igénybe.

A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel, minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen szabályzatot.

3. Tippelés

A műsorral kapcsolatos tipp szolgáltatás elérhető az alkalmazáson keresztül, és a webes tippelés weboldalán.

Az alkalmazás az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaiban található. Az alkalmazás ingyenesen elérhető azok számára, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaihoz, valamint rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Az ingyenesség minden esetben arra vonatkozik, hogy az alkalmazás tulajdonosa az egyes áruházakból való letöltésért díjat nem szed be, az alkalmazás használata közben keletkező adatforgalomra nem.

A webes tippelés weboldalának felhasználási feltételei és az alkalmazás felhasználási feltételei az alábbi linken érhetők el: https://rtl.hu/felhasznalasi-feltetelek

Az alkalmazásban és a webes tippelésben csak érvényes regisztrációval rendelkező résztvevők tippelhetnek a belépést követően.

Érvényes regisztráció és belépés az alkalmazásba, illetve a webes tippelés oldalára: az alkalmazásba, illetve a webes tippelésbe történő belépésre vonatkozó előírásokat és feltételek az alkalmazás és a webes tippelés weboldalának felhasználási feltételeiben találhatók, amelyek a fentebb közzétett linkeken érhetők el.

A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:

Az alkalmazásba, illetve a webes tippelés oldalára történő belépés után elérhető a tippelési funkció.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A nyereményjáték ideje alatt megtippeli a mérkőzések nyerteseit– tehát a „Ki nyeri a mérkőzést?” kérdésekre tippel–, azok között RTL hetente kisorsol 2 db páros jegyet a következő heti Sztárbox élő showra, illetve azok között, akik a döntő adás hetében tippelnek a mérkőzések nyerteseire vonatkozóan  – tehát ugyanígy a „Ki nyeri a mérkőzést?” kérdésekre tippelnek – 2 nyertes részére 1-1 db dedikált boxkesztyű, valamint 1 nyertes részére 1 db Curtis szuperkoncert (2023. december 28. , BOK csarnok) páros jegy kerül kisorsolásra.

RTL legkésőbb a nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően RTL megkezdi a nyeremények átadását.

2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el az RTL azt a résztvevőt, aki érvényes tippet adott le a szolgáltatások valamelyikében, a neve kisorsolásra került, és az alábbi azonosítási adattal kapcsolatban hitelesen tud nyilatkozni; információval rendelkezik:

RTL.hu fiók internetes regisztrációt érvényes valós email címmel hozta létre; vagy

RTL MOST internetes regisztrációt érvényes valós email címmel hozta létre; vagy

Érvényes és valós Facebook fiókkal rendelkezik; vagy

Érvényes Google fiókkal rendelkezik; és

Regisztrált az Applikáción keresztül

3. A nyertes kiértesítése:

A műsorral kapcsolatos tippelés szolgáltatás kisorsolt nyertesét az RTL emailen kiértesíti nyereménye tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Az IOS azonosítóval (hash-elt e-mail címmel regisztráló) belépő résztvevők nem beazonosíthatóak kapcsolatfelvételhez a hatályos APPLE előírások alapján. Ebben az esetben a kisorsolt pótnyertes(ek) jogosultak a nyereményre.

A kisorsolt nyertessel/nyertesekkel minden esetben az informatikai rendszerben található azonosítón keresztül (ahonnan érkezett a tipp) történik a kapcsolatfelvétel a sorolást követően 3 munkanapon belül.

Amennyiben a nyertes résztvevő emailen nem elérhető, nem érvényes a résztvevő által az alkalmazásban vagy a webes tippelés weboldalán történő regisztráció során megadott vagy az RTL MOST vagy a GOOGLE profiljához tartozó email cím vagy a Facebook azonosítóval nem elérhető, az értesítést az RTL operátorai a következő napon 1 alkalommal kísérlik meg. Amennyiben az előbbiek szerint sikertelen a nyertes értesítése, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti és a kisorsolt pótnyertes jogosult a nyereményre.

4. A nyeremények átadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

név;

cím; e-mail cím;

adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a játék szervezője fizeti meg.

A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

A jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek nem megfelelő tippek érvénytelenek, és azok a tippelés eredményének megállapításakor nem vehetőek figyelembe.  

Azok között a résztvevők között, akik jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint használták a szolgáltatásokat az RTL számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően a nyereményfelajánló partner juttatja el/adja át a nyeremény(eke)t. A nyeremény(ek) átadásáról televíziós felvétel készülhet, amely az RTL portfólióba tartozó csatornákon korlátozás nélkül bemutatható, amelynek időpontjáról az érintettek közvetlenül állapodnak meg.

A nyertes az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot RTL-lel a nyereményjátékkal összefüggésben.

Interneten: https://rtl.hu/hibabejelentes

e-mail: ugyfelszolgalat@rtl.hu

A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:

Amennyiben a 3. pont szerint RTL nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes a  értesítést követő 30 napon belül nem veszi át az RTL/Sztárbox merch termék nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek: a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül.

Amennyiben nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményre az első pótnyertes válik jogosulttá.

6. Felelősség kizárása

A hibás vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett tippekért az RTL és Virgo semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő tippek érvénytelenek, és azok kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

Az RTL és Virgo a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a nyeremény felajánlójával szemben érvényesítheti.

VI. ADATKEZELÉS

Résztvevő kijelenti, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján a jelen szabályzatban foglalt adatkezelés alapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontját tekinti (az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása).

Résztvevő az alkalmazásban vagy a webes tippelés honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL MOST PROFILLAL vagy Google fiókkal vagy IOS azonosítóval az alkalmazásban vagy webes tippelés oldalra történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy szervező a tippelés szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a felhasználó/résztvevő által megadott személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti/Facebook-profil/IOS azonosító, RTL MOST PROFIL illetve Google fiók belépéssel, illetve az alkalmazásba, RTL.hu fiókba történő regisztrációval elismeri, hogy a tippelés feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a tippeléshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és mindenre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat az RTL, valamint Technikai lebonyolítók a tippelésok lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

Résztvevő az alkalmazásban vagy a webes tippelés honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal az RTL MOST PROFILLAL vagy Google fiókkal az alkalmazásba történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben részére nyeremény kerül kisorsolásra az RTL emailen vagy Facebook üzenetben vagy telefonon értesítse nyereménye tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Résztvevő az alkalmazásban vagy a webes tippelés honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL MOST PROFILLAL vagy Google fiókkal az Applikációba történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyeremény(ek) átadásáról televíziós felvétel készüljön, melyen a nyeremény átadása rögzítésre kerül, amely az RTL Magyarország portfóliójába tartozó televíziós csatornákon korlátozás nélkül bemutatható.

A Facebook-profillal történt regisztráció során megadott profilkép felhasználására adott engedéllyel résztvevő tudomásul vette, hogy képmásának az alkalmazáshoz kapcsolódóan történő felhasználásához hozzájárul és a felhasználásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult. Résztvevő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy sem az RTL, sem pedig a Technikai lebonyolítók nem kötelesek a képmása megjelenítésére.

Résztvevő az RTL-től, valamint Virgo-tól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről a webes vagy applikációs tippeléssal kapcsolatban és kérheti azok helyesbítését, törlését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az RTL, a Virgo alábbi címén vagy elérhetőségén:

RTL: Budapest. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. email: Help@rtlmost.hu vagy adatvedelem@rtl.hu

Virgo: 1055 Budapest, Szent István körút 17.; email: rtl-admins@virgo.hu

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Az RTL a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Virgo a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

Virgo adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://virgo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

RTL adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://rtl.hu/kviz-adatvedelem

VIII. A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI KIVITELEZÉSE

Az RTL és Virgo nem vállalnak felelősséget azon esetekért, amikor résztvevő nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes tippet adjon le.

Az alkalmazáson és webes oldalon történő tippelés önálló számítástechnikai rendszeren fut.

A szolgáltatások a Virgo Systems Kft. (1055Budapest, Szent István krt. 17.), és az M-RTL Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) által üzemeltetett egyedi fejlesztésű műszaki, informatikai rendszereken keresztül érhető el.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó tippelés előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Virgo a mindenkori hatályos törvények és egyéb jogszabályok betartásával szavatolja.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a műsor honlapján, rtl.hu/sztarbox oldalon. Az RTL, valamint Virgo fenntartja a Szabályzat egyoldalú módosításának jogát, amely a fenti szerinti helyeken kerül közzétételre.

Kelt: Budapest, 2023. október 26.

M-RTL Zrt.
1222 Budapest Nagytétényi út 29.

Virgo Systems Kft.
1055 Budapest, Szent István krt. 17.

#Sztárbox#rtl