Sztárbox - Házirend

2023. október 10. 15:40

A Sztárbox (Rendezvény) - amely élő televízió műsorként kerül közvetítésre - jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (1173 Budapest Pesti út 88.)  

A Rendezvény időpontja: 2023. október 29.  és december 10. között vasárnap előreláthatólag 18:30 – 22 óra.

A belépéssel a Látogató automatikusan elfogadja a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont hazirend.pdf (rsr.hu) házirendjét, valamint a Sztárbox Rendezvényre Sztárbox - Házirend (rtl.hu) vonatkozó további előírásokat és szabályokat rögzítő jelen Házirendet. Tudomásul veszi, hogy annak betartását a Pro Event Produkciós Kft. mint közönségszervező, valamint a Wisbro Kft. mint műsorgyártó, valamint közreműködő partnerei ellenőrzi, ellenőrizheti.

A közönségszervező, valamint a műsorgyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos esetekben megvonja a belépést egyes személyektől, akár indokolás nélkül is.

 

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

A Rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja. A Rendezvényre belépni csak megváltott érvényes jeggyel, vagy egyéb külön engedéllyel lehet, a közönségszervező, illetve műsorgyártó által meghatározott időpontban és feltételek szerint.  

A Rendezvényre jegyet venni kizárólag az EVENTIM rendszerében, elővételi helyeken (jegypénztárakban), interneten, Call-Centeren és az EVENTIM jegyértékesítő partnerein keresztül lehet. A fentiektől eltérő jegyvásárlási forrásokból vásárolt belépőjegyekért a közönségszervező, a műsorgyártó, illetve M-RTL Zrt. nem vállal felelősséget.

A jegyek egyszeri belépésre jogosítanak. A rendezvényekre megváltott belépőjegyek a közönség számára kialakított nézőtérre és a hozzá tartozó folyosókra érvényesek. A helyszínen az ültetés minden esetben a közönségszervező segítségével, instrukciója alapján és érkezési sorrendben történik, helyjegy vásárlására nincs lehetőség! Felhívjuk figyelmüket, hogy bizonyos ülőhelyek esetenként korlátozott látási viszonyokkal rendelkeznek, a Rendezvény jellege és a díszletek adottsága okán, amelyért a lebonyolításban részt vevők nem vállalnak felelősséget.

Jeggyel sem látogathatók a közönségszervező, illetve műsorgyártó által közönség elől elzárt területek, lefoglalt termek, helyiségek stb., oda csak az arra jogosultak léphetnek be! A jegyek tovább nem értékesíthetők, kivéve a Ticketswapon keresztül (http://www.ticketswap.hu).  

A Rendezvényt 12. életéven aluli személyek nem látogathatják! A 18. életévüket be nem töltött kiskorúak nagykorú kíséretében léphetnek be a Rendezvényre, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.

Tilos a Rendezvény területére a Látogatónak behozni kábítószert, pirotechnikai eszközt, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (lőfegyvert, 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, rugóskést, pillangókést, gázspray-t, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot, csúzlit stb.). Az előírás megsértése, figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül és feljelentést von maga után.

A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.

A közönségszervező, illetve műsorgyártó a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket egyéb tekintetben is korlátozza.  

A biztonsági szolgálat ennek betartását – akár a csomagok, illetve a ruházat átvizsgálásával is – jogosult ellenőrizni, valamint ezen tilalom betartásának érvényt szerezni.

A Rendezvény területére állatok be nem hozhatók.

A Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont akadálymentesen látogatható. Kerekesszékes látogató az EVENTIM-nél igényelhet ingyenes jegyet saját részre, a kísérőnek jegy váltása kötelező. A kísérő biztosítása a kerekesszékes látogató kötelessége. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kerekesszékes helyek száma korlátozott!

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt EVENTIM részletes tájékoztatást, különösen a következők tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

 

MAGATARTÁSI ÉS EGYÉB SZABÁLYOK

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagyonát vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a rendezvényközpont, valamint a közönségszervező, valamint a Sztárbox című műsor gyártójának, közzétevőjének, illetve egyéb közreműködők értékeinek megóvására, és köteles tartózkodni azok eltulajdonításától vagy megkárosításától. Amennyiben Látogató a hatályos jogszabályokat vagy a Házirendet megszegi, a jogszabályi előírások szerinti felelősség terheli, és az okozott kárt köteles maradéktalanul megtéríteni.

A Rendezvényen kényelmes, hétköznapi öltözet javasolt. Azonban nagy márkajelzéses ruházat viselése a Rendezvényen nem megengedett! Nem megfelelő öltözet esetén – érvényes jegy ellenében is – a Látogató belépését megtagadhatjuk, és a jegy árát nem áll módunkban visszatéríteni.

Tekintettel a Rendezvény jellegére, a közönségszervező, illetve műsorgyártó által meghatározott időpontokban van lehetőség az illemhelyek használatára, valamint az ülőhelyek, és a nézőtér elhagyására, illetőleg a helyek elfoglalására.

A Rendezvény időtartama alatt büfé működik. A nézőtérre italt csak a büfében vásárolt pohárban szabad bevinni, ételt bevinni tilos.

A mobiltelefonok csak némított üzemmódban használhatók a Rendezvény ideje alatt.  

A Rendezvényről történő kép- és/vagy hangfelvétel készítése kizárólag magáncélú felhasználásra engedélyezett. A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértést valósíthat meg.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a műsorgyártó, és / vagy egyéb közreműködők a Rendezvényen füstgépet, lézert, pirotechnikai eszközöket, valamint a nyugalom megzavarására alkalmas egyéb eszközöket (pl. villogó fényeffektusokat) használhat, amelyekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

A Látogató a Rendezvényen az általános magatartási és egyéb normákat betartva köteles viselkedni, továbbá a vonatkozó jogi előírásoknak és a Házirendnek is megfelelően, a Rendezvényt magatartásával nem zavarhatja.

 

FELVÉTELKÉSZÍTÉS

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről a műsorgyártó, M-RTL Zrt. médiaszolgáltató, ezek szerződéses partnerei, közreműködői, sajtómunkatársak kép – és hangfelvételt készítenek.  A Látogató a Rendezvényre történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, az rögzítésre kerüljön, időbeli és területi korlátozás nélkül az RTL Magyarország műsoraiban szabadon felhasználja, azt nyilvánossághoz közvetítse, nyilvánosságra hozza, élőben és ismétlésként sugározza, többszörözze, illetve terjessze.

A műsorgyártó, az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató, valamint az előbbiektől engedélyben részesülő személyek korlátozás nélkül jogosultak az ilyen kép- és hangfelvételeket felhasználni a Rendezvény népszerűsítése céljára is.  

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a műsorgyártó, illetve az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató a Rendezvényt rögzíti, és a rögzített felvételt többszörözi, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt is, amikor a Rendezvényt vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét, idejét, valamint a módját (pl. streaming, lehívás, letöltés útján stb.) egyénileg választhatják meg.

Látogató tudomásul veszi, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozat alapján megszerzett jogokat együttesen, vagy azok bármelyikét önállóan a műsorgyártó, illetve az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató jogosult minden további hozzájárulás, díj vagy egyéb igény nélkül harmadik személyre is átruházni.

Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a műsorgyártóval, az M-RTL Zrt.-vel vagy bármely harmadik személlyel szemben.

A Rendezvény területén az M-RTL Zrt. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A Rendezvényen tilos a szeszes ital fogyasztása.  

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók és a televíziónézők számára, a Rendezvényen az eseménnyel össze nem függő, bármilyen oda nem illő viselkedés, provokatív magatartás tilos.  

A Rendezvény területén a közönségszervező megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel bíró közreműködői (biztonsági szolgálat) gondoskodnak a magatartási és biztonsági szabályok betartásáról, a Házirendnek megfelelő viselkedésről. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

Ittas személyeket vagy a házirendet megszegő Látogatókat a biztonsági szolgálat kikíséri a rendezvényről.  

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A közönségszervező, illetve műsorgyártó kizárólag a Rendezvény területén neki felróható, az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szándékos szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

A Rendezvényen a közönségszervező ruhatárat biztosít. A közönségszervező értéktárgyak, értékpapírok és készpénz őrzését nem vállalja, a ruhákban, csomagokban hagyott értékek tekintetében felelősségét kizárja.

A nézőtér és az illemhely akadálymentesített.

Kérjük vegyék figyelembe a limitált parkolóhelyek számát. Ajánljuk a környező utcákban való parkolóhely keresést.

A belépéssel a Látogató kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a Rendezvény Házirendjét továbbá kijelenti, hogy a felmerülő esetleges károkért az M-RTL Zrt.-t, műsorgyártót, közönségszervezőt, illetve egyéb közreműködőket fentiek szerint nem terheli felelősség, továbbá az általa okozott károkat köteles megtéríteni.

A Rendezvény helyszínét adó Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont házirendje további kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazhat. A Rendezvény területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen és a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont saját házirendjét, valamint azt, hogy annak betartását a Látogató személyi és vagyoni biztonsága, valamint mind a közönségszervező, illetve műsorgyártó, mind az Üzemeltető jogos érdekei céljából közönségszervező, illetve műsorgyártó és Üzemeltető ellenőrzi.

Amennyiben Látogató felszólítás ellenére sem tartja be a Házirendben foglaltakat, a Rendezvény elhagyására kötelezhető!

A Házirend módosításának jogát fenntartjuk, az mindenkor elérhető a következő oldalon: https://rtl.hu/sztarbox/hazirend

Jó szórakozást kívánunk!  

 

#Sztárbox#rtl