Műsorújság
RTL Most

VILLABULLA

A Villa Királyság

TÖRVÉNYKÖNYVE

A Villa Királyság népének hierarchia sorrendje:

Király
A király segédje a Kancellár
Alattvalók

Az alattvalók között a hierarchia rangsorban betöltött pozíció a döntő. A 3-as számú alattvalónak a király és a kancellár a felettese, de a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es számú alattvalónak ő is dirigálhat.
Az előzőhöz hasonlóan a 4-es, 5-ös, 6-os számú alattvaló a rangsorban nála hátrébb soroltaknak dirigálhat, a sorszámban kisebb számúaknak viszont az alattvalója.
A 7-es számú alattvaló található a hierarchia legalján, ő mindenkinek az alattvalója, senkinek nem dirigálhat.

 

Viselet, trón:

A Villa Királyság teljes népének a számmal ellátott saját pólóját mindig viselnie kell. A királyé az 1-es számú, a kancelláré a 2-es, az alattvalók pedig a hierarchia sorrendje szerinti számmal (3-tól 7-ig) ellátott pólót hordják. Ezt csak fürdéskor és alváskor vehetik le.
A királynak viselnie kell a koronát és a palástját, a kancellárnak pedig a pólón kívül a kancellári nadrágot és felsőt is.
A trón kizárólag a királyé, a díszes fotel pedig a kancelláré, az alattvalók egyiket sem használhatják.

 

Beszéd, megszólítás:

A királyhoz közvetlenül senki sem szólhat hozzá, kizárólag az ő segédjétől, a kancellártól lehet engedélyt kérni arra, hogy komunikálhasson vele.
A király hivatalos megszólítása: NÉV+”Király”.
A király segítőjének megszólítása: NÉV+“Kancellár”.
Az alattvalók megszólítása: NÉV+SZÁM, amilyen pozíciót betölt a hierarchia sorrendben.

 

Étkezés:

A Villa Királyságban a király dönti el a rendeléseket, a táblára pedig az írja fel, akit ő kinevez erre.

A király előjogokkal rendelkezik: ő és a kancellár természetesen a legpazarabb étkeket fogyaszthatja.
A király és a kancellár a nyugiszobában étkezik, amit minden esetben az alattvalóknak kell szervírozni számukra. A királyi étkezésekre a király alkalmanként meghívhat maximum két alattvalót.
Az alattvalók az étkezőben esznek, az alattvalók kizárólag egyszerű ételeket fogyaszthatnak.

 

Alvás:

A király kizárólagos tulajdonát képezi a hálószoba, ő és a kancellár aludhatnak ott.
A többiek nem tartózkodhatnak a hálóban. Napi 5 percet tartózkodhatnak ott, ha a holmijukért szeretnének bemenni, erre a királytól kell engedélyt kérniük.
Az alattvalók kizárólag a nappalit használhatják, hálózsákokban kell aludniuk.
A királynak joga van maximum két alattvalót meghívni magához a hálóba.

 

Fürdés:

A fürdő a király és a kancellár tulajdona. Alattvalók oda csak a király engedélyével mehetnek be.
A 3-as, 4-es, 5-ös alattvaló a király engedélyével használhatja a fürdőt.
A királyt az alattvalóknak kell megfürdetniük. A királynak alkalmanként egy vagy két alattvalót ki kell jelölnie a 3-as, 4-es, vagy 5-ös számú alattvaló közül erre a feladatra, akik abban a kegyben részesülnek, hogy kényeztethetik a királyt.
A 6-os, 7-es számú alattvalók, azaz a hierarchia rangsor utolsó két tagja kizárólag a mosókonyhában fürödhet, őket a király nem választhatja arra, hogy megfürdessék.

 

Villamester:

A Villa Királyságban a villamester jogait a király birtokolja és gyakorolja. Azaz kiválasztásnál jel egyenlőség esetén ő dönti el, kire kerül a zöld kendő. Valamint feladatokban is az ő szava a döntő: ő ellenőrzi a szabályok betartását, vitás esetekben ő dönt.
A villamester kötelezettségeit (rendelések felírása, elemcsere, stb.) a király által megbízott alattvaló végzi el. Erre a király a kancellárját is felkérheti.

 

A királyság egy napja:

Ébredés.
Készülődés, öltözködés. A király az alattvalók segítségével öltözködik, készül fel a napra. Erre a király kijelöl egy vagy két alattvalót, akiknek segíteniük kell az uralkodónak.
Reggeli. A reggelit az alattvalók készítik el, a sajátjukat és a királyét is. Mindenki a saját helyén fogyaszthatja azt el a fenti szabályok szerint.

Nap közben: király imádata. Az alattvalók összeülnek és egymás között kitalálják, hogy aznap mivel, hogyan fejezik ki a hálájukat az uralkodónak, mivel készülnek a számára. Ezt követően egy hang jelzi majd a nép számára, amikor eljött a király imádatának ideje. A hangjelzésre elsőként az uralkodónak és a kancellárnak kell a helyére vonulnia és elfoglalni azt. Ezt követően a király színe elé fáradnak az alattvalók és előadják aznapi imádatukat.
Ebéd. A király és az alattvalók más ételeket kapnak, az étkezés szintén a fenti szabályok szerint zajlik.
Kihallgatás: a király és a kancellár a nyugiszobában meghallgatja az alattvalókat egyenként az aznapi villabeli vitás ügyeikről, vagy a királysággal szemben elkövetett esetleges szabályszegéseikkel kapcsolatban.
Tanácskozás: ezután a király és a kancellár megvitatják egymás között ezeket az ügyeket.
Per: a király a nappaliba fárad a kancellárjával, elfoglalják a helyüket. A királyság népe bevonul. A király egyesével végigmegy az aznapi ügyeken, a vitás felek megvitatják a nép előtt az ügyüket.
Ítélet: a vitát követően a király kimondja az ítéletet. A királynak ekkor van lehetősége büntetéseket kiszabni, vagy kérni.
A királynak a napi ítélkezéskor természetesen lehetősége van jutalmazi is az alattvalókat, akiről vagy akikről úgy gondolja, hogy valami miatt megérdemelték azt.
Fürdés, fürdetés. A fenti szabályok szerint történik. A fürdetés idejéről hangjelzést kap a villa királyságának népe. A hangjelzésre kötelező a király fürdetésének elvégzése. A kancellár csak a király után fürödhet a fürdőben, az alattvalók pedig a fenti szabályok szerint fürödhetnek.
Vacsora. A király pompás vacsorával zárja a napot. Az étkezés ezúttal is a fenti szabályok szerint zajlik.

Alvás. A fenti szabályok szerint.
Az egyes feladatokról, eseményekről a nép levélben kap részletes tájékoztatást a Nagy Testvértől.

 

Büntetés:

A szabályszegőket a királynak joga van megbüntetni.
Bármilyen kisebb büntetést kiszabhat annak, aki nem tartotta be királysága valamelyik pontját, kivéve olyan büntetést, ami szexuális vagy bántalmazó jellegű. A király a kancellárjával közösen előre összeír néhány lehetséges büntetést, melyeket a Nagy Testvér jóváhagyása után alkalmazhat.
A király büntetése kötelező az alattvalókra nézve, azt mindegyiküknek be kell tartania maradéktalanul.
A királynak arra is joga van, hogy a Nagy Testvértől büntetést kérjen valamely vétkes alattvalójára. Ezt a kertben található harang megkongatásával kell jeleznie. A kongatásra a királyság népének meg kell jelennie a kertben, a király pedig részletes indoklással elmondja, hogy kire és miért kér büntetést a Nagy Testvértől.

 

Kényelmi eszközök használata:

A szoláriumról a király rendelkezik. A király engedélyével használhatják az alattvalók, természetesen a náluk lévő zsetonok mennyisége szerint és betartva a szolárium használatának szabályait.
Szauna, jakuzzi. Ezekről is a király rendelkezik, az alattvalók kizárólag az ő engedélyével használhatják ezeket is.

 

Egyéb:

A király a fentieken túl számos egyéb feladatra kijelölhet alattvalót, vagy alattvalókat, akiknek azt kötelező végrehajtania, pl.: öltöztetés, fésülés, borotválás, masszírozás, legyezés, kávé készítés, stb. Természetesen ezek a feladatok nem lehetnek erőszakosak, szexuális jellegűek.

Legnézettebb videók