Tippelj és vidd el! nyereményjáték szabályzat

Tippelj és vidd el! nyereményjáték szabályzat

2023. május 15. 17:00

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett „Tippelj és vidd el!” című műsorhoz kapcsolódó nyereményjáték leírása és szabályai

amely tartalmazza az M-RTL Zrt. (székhely: 1222 Budapest Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: RTL), mint szervező által szervezett és lebonyolított, a Virgo Systems Informatikai Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17. I. emelet 6.; a továbbiakban: Virgo ) által üzemeltetett, a “Tippelj és vidd el!” című műsorhoz (a továbbiakban: műsor) kapcsolódó, az “RTL.hu” megnevezésű alkalmazáson (a továbbiakban: alkalmazás), továbbá a https://szavazas.rtl.hu honlapon (a továbbiakban: webes szavazás) keresztül elérhető szolgáltatásának (a továbbiakban együttesen: szolgáltatások) leírását és szabályai.

A szolgáltatások lényege, hogy a résztvevőknek lehetősége van az RTL által a műsor sugárzásának ideje alatt - az első adás napjától az utolsóig – a nyereményjátékban részt venni, melynek során a szolgáltatások valamelyikén keresztül közzétett videóban bemutatott Euronics termék/termékcsomag árával kapcsolatban feltett kérdésre helyesen válaszolók között RTL hetente kisorsol 1 db 100.000,- Ft értékű Euronics vásárlási utalványt.

Azok a részvevők vehetnek részt játékban, akik az Euronics termék/termékcsomag árával kapcsolatban feltett kérdésre a szolgáltatások valamelyikén elküldték válaszukat.

Résztvevők: Minden olyan természetes személy, aki a szolgáltatások valamelyikén keresztül szavaz, azaz elküldi az Euronics termék/termékcsomag árával kapcsolatban feltett kérdésre a válaszát.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A szolgáltatások igénybevételének menete és megvalósulása

Az alkalmazás és a webes szavazás csak internetkapcsolat megléte esetén működtethető. Az alkalmazás és a webes szavazás működtetéséhez létrehozott internetkapcsolat esetleges telefonos vagy adatforgalmi költségekkel járhat, melyekért sem RTL, sem pedig Virgo nem vállal felelősséget.

Az alkalmazás és a webes szavazás használatához a résztvevőnek regisztrálnia szükséges az alkalmazásban vagy a https://rtl.hu weboldalon. Amennyiben a résztvevő már rendelkezik regisztrációval, úgy az alkalmazásban, az rtl.hu weboldalon vagy az rtlmost.hu weboldalon keresztül az azokon korábban regisztrált felhasználói azonosító és jelszó, továbbá meglévő Facebook profilhoz, Google fiókhoz, illetve IOS rendszer esetén Apple ID-hez tartozó felhasználói azonosító és a hozzá tartozó jelszó megadásával a belépést követően adhatja le szavazatát. Egy felhasználói azonosítóval csak annyi szavazat adható le az egyes szavazási etapok során a szolgáltatásokban, amennyit a jelen részvételi szabályzat meghatároz.

A szolgáltatásokban érvényesen leadott szavazatok után a résztvevő részt vesz a jelen szabályzatban meghatározott nyeremények kisorsolásában.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

a) RTL, Virgo, valamint nyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

b) RTL és/vagy Virgo megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

c) akit RTL a játék során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

16 éven aluliak a szolgáltatásokat törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik igénybe.

A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel, minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen szabályzatot.

3. Szavazás

A műsorral kapcsolatos szavazás szolgáltatás elérhető az alkalmazáson keresztül, és a webes szavazás weboldalán.

Az alkalmazás az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaiban található. Az alkalmazás ingyenesen elérhető azok számára, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaihoz, valamint rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Az ingyenesség minden esetben arra vonatkozik, hogy az alkalmazás tulajdonosa az egyes áruházakból való letöltésért díjat nem szed be, az alkalmazás használata közben keletkező adatforgalomra nem.

A webes szavazás weboldalának felhasználási feltételei és az alkalmazás felhasználási feltételei az alábbi linken érhetők el: https://rtl.hu/felhasznalasi-feltetelek

Az alkalmazásban és a webes szavazásban csak érvényes regisztrációval rendelkező résztvevők szavazhatnak a belépést követően.

Érvényes regisztráció és belépés az alkalmazásba, illetve a webes szavazás oldalára: az alkalmazásba, illetve a webes szavazásba történő belépésre vonatkozó előírásokat és feltételek az alkalmazás és a webes szavazás weboldalának felhasználási feltételeiben találhatók, amelyek a fentebb közzétett linkeken érhetők el.

A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:

Az alkalmazásba, illetve a webes szavazás oldalára történő belépés után a „Szavazások” menüpont alatt elérhető a szavazási funkció.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

Azok között a résztvevők között, akik érvényes szavazatott adtak le RTL hetente kisorsol 1 db 100 000 Ft értékű Euronics vásárlási utalványt.

Legkésőbb a nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követő 30. naptól az RTL megkezdi a nyeremények átadását.

2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el az RTL azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le a szolgáltatások valamelyikében, a neve kisorsolásra került,  és az alábbi azonosítási adattal kapcsolatban hitelesen tud nyilatkozni; információval rendelkezik:

RTL.hu fiók internetes regisztrációt érvényes valós email címmel hozta létre; vagy

RTL MOST internetes regisztrációt érvényes valós email címmel hozta létre; vagy

Érvényes és valós Facebook fiókkal rendelkezik; vagy

Érvényes Google fiókkal rendelkezik; és

Regisztrált az Applikáción keresztül

3. A nyertes kiértesítése:

A műsorral kapcsolatos szavazás szolgáltatás kisorsolt nyertesét az RTL emailen kiértesíti nyereménye tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Az IOS azonosítóval (hash-elt e-mail címmel regisztráló) belépő résztvevők nem beazonosíthatóak kapcsolatfelvételhez a hatályos APPLE előírások alapján. Ebben az esetben a kisorsolt pótnyertes(ek) jogosultak a nyereményre.

A kisorsolt nyertessel/nyertesekkel minden esetben az informatikai rendszerben található azonosítón keresztül (ahonnan érkezett a szavazat) történik a kapcsolatfelvétel a sorolást követően 3 munkanapon belül.

Amennyiben a nyertes résztvevő emailen nem elérhető, nem érvényes a résztvevő által az alkalmazásban vagy a webes szavazás weboldalán történő regisztráció során megadott vagy az RTL MOST vagy a GOOGLE profiljához tartozó email cím vagy a Facebook azonosítóval nem elérhető, az értesítést az RTL operátorai 3 napon keresztül, különböző napszakban kísérlik meg, egyéb azonosító esetén napi 1 alkalommal. Amennyiben az előbbiek szerint sikertelen a nyertes értesítése, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti és a kisorsolt pótnyertes jogosult a nyereményre.

4. A nyeremények átadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

név;

cím; e-mail cím;

adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a játék szervezője fizeti meg.

A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

A jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek nem megfelelő szavazatok érvénytelenek, és azok a szavazás eredményének megállapításakor nem vehetőek figyelembe.  

Azok között a résztvevők között, akik jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint használták a szolgáltatásokat az RTL számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően a nyereményfelajánló partner juttatja el/adja át a nyeremény(eke)t. A nyeremény(ek) átadásáról televíziós felvétel készülhet, amely az RTL portfólióba tartozó csatornákon korlátozás nélkül bemutatható, amelynek időpontjáról az érintettek közvetlenül állapodnak meg.

A nyertes az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot RTL-lel a nyereményjátékkal összefüggésben.

Interneten: https://www.rtl.hu/hibabejelentes

e-mail: ugyfelszolgalat@rtl.hu

A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:

A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben a kisorsolást követő 30 napon belül az RTL nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek: a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül.

Amennyiben nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményre az első pótnyertes válik jogosulttá.

6. Felelősség kizárása

A hibás vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért az RTL és Virgo semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek, és azok kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

Az RTL és Virgo a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a nyeremény felajánlójával szemben érvényesítheti.

VI. ADATKEZELÉS

Résztvevő kijelenti, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján a jelen szabályzatban foglalt adatkezelés alapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontját tekinti (az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása).

Résztvevő az alkalmazásban vagy a webes szavazás honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL MOST PROFILLAL vagy Google fiókkal vagy IOS azonosítóval az alkalmazásban vagy webes szavazás oldalra történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy szervező a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a felhasználó/résztvevő által megadott személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti/Facebook-profil/IOS azonosító, RTL MOST PROFIL illetve Google fiók belépéssel, illetve az alkalmazásba, RTL.hu fiókba történő regisztrációval elismeri, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és mindenre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat az RTL, valamint Technikai lebonyolítók a szavazások lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

Résztvevő az alkalmazásban vagy a webes szavazás honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal az RTL MOST PROFILLAL vagy Google fiókkal az alkalmazásba történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben részére nyeremény kerül kisorsolásra az RTL emailen vagy Facebook üzenetben vagy telefonon értesítse nyereménye tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Résztvevő az alkalmazásban vagy a webes szavazás honlapján történő regisztrációval vagy a FACEBOOK-profillal vagy az RTL MOST PROFILLAL vagy Google fiókkal az Applikációba történő belépéssel engedélyezi és önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyeremény(ek) átadásáról televíziós felvétel készüljön, melyen a nyeremény átadása rögzítésre kerül, amely az RTL Magyarország portfóliójába tartózó televíziós csatornákon korlátozás nélkül bemutatható.

A Facebook-profillal történt regisztráció során megadott profilkép felhasználására adott engedéllyel résztvevő tudomásul vette, hogy képmásának az alkalmazáshoz kapcsolódóan történő felhasználásához hozzájárul és a felhasználásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult. Résztvevő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy sem az RTL, sem pedig a Technikai lebonyolítók nem kötelesek a képmása megjelenítésére.

Résztvevő az RTL-től, valamint Virgo-tól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről a webes vagy applikációs szavazással kapcsolatban és kérheti azok helyesbítését, törlését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az RTL, a Virgo alábbi címén vagy elérhetőségén:

RTL: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. email: Help@rtlmost.hu vagy adatvedelem@rtl.hu

Virgo: 1055 Budapest, Szent István körút 17.; email: rtl-admins@virgo.hu

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Az RTL a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A Virgo a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

Virgo adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://virgo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

RTL adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

https://www.rtl.hu/kviz-adatvedelem

 

VIII. A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI KIVITELEZÉSE

Az RTL és Virgo nem vállalnak felelősséget azon esetekért, amikor résztvevő nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy a hozzáférés sebessége, az adatátvitel megszakadása nem teszi lehetővé, hogy érvényes szavazatot adjon le.

Az alkalmazáson és webes oldalon történő szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut.

A szolgáltatások a Virgo Systems Kft. (1055Budapest, Szent István krt. 17.), és az M-RTL Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) által üzemeltetett egyedi fejlesztésű műszaki, informatikai rendszereken keresztül érhető el.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Virgo a mindenkori hatályos törvények és egyéb jogszabályok betartásával szavatolja.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a műsor honlapján, a https://rtl.hu/tippelj-es-vidd-el oldalon. Az RTL, Virgo fenntartja a Szabályzat egyoldalú módosításának jogát, amely a fenti szerinti helyeken kerül közzétételre.

Kelt: Budapest, 2023. május 12.

M-RTL Zrt.

1222 Budapest Nagytétényi út 29.

Virgo Systems Kft.

1055 Budapest, Szent István krt. 17.

#Tippelj és vidd el!#Tippelj és vidd el#rtl