KERESÉS search-close

Epizódok

Szulejmán - 133. rész

Hürrem alaposan meglepődik Nigar fondorlatosságán, aki kijátssza Gülsáhot, és elnyeri Hatidzse kegyelmét.

Szulejmán - 132. rész

A szultán csatlakozik a hadjárathoz, és felelősségre vonja Ibrahimot.

Szulejmán - 131. rész

Nigar jelenléte a háremben alaposan feldúlja Hatidzse és Mahidevran életét.

Szulejmán - 130. rész

Firuze úgy dönt, hogy megmenti a rettegésben élő Nadja életét, és bevallja Hürremnek, hogy ő a szultán valódi ágyasa, barátnője pedig csak csali, akivel Hatidzse és Mahidevran próbálják...

Szulejmán - 129. rész

Hürrem képtelen józanul gondolkodni féltékenységében, és saját pozíciójának megőrzése érdekében úgy véli, hogy nem maradhat életben újdonsült riválisa.

Szulejmán - 128. rész

Hürrem nem tudja időben megszöktetni Nigart, s ezzel az egykori szolgáló sorsa végképp kicsúszik a kezéből.

Szulejmán - 127. rész

Az uralkodó szeme megakad a szép Firuzén, akit Hürrem mentett meg az útonállóktól.

Szulejmán - 126. rész

Megszületik Nigar gyermeke, ám a nő nem láthatja. Hatidzse közli vele a rossz hírt, miszerint a gyermek halva született.

Szulejmán - 125. rész

Hürrem hatalma alapjaiban meginog, az uralkodó ugyanis nem hajlandó megbocsátani asszonyának, aki a valide lakosztályával kijátszotta.

Szulejmán - 124. rész

Szulejmán neheztel Hürremre, amiért az engedélye nélkül elfoglalta a valide lakosztályát, és határozottan, büntetés terhe mellett felszólítja a távozásra.

Szulejmán - 123. rész

Hürrem és Hatidzse szultána között kitör a háború. A két nő nyíltan vállalja a véleményét abban a biztos hitben, hogy Szulejmán támogatását élvezi.

Szulejmán - 122. rész

Hürrem a fejébe veszi, hogy megszerzi a valide egykori lakosztályát, és ki is adja az utasítást Szümbül agának.

Szulejmán - 121. rész

Hürrem átveszi a hárem irányítását, és most új terveket sző hatalma növelése érdekében.

Szulejmán - 120. rész

Gülfemet nem sokkal a pénzváltó elűzése után megtámadja a hárem egyik szolgálólánya, és kis híján végez vele.

Szulejmán - 119. rész

Ibrahim gyűjti a csapatokat, hogy Tahmasz pasa ellen vonulhasson. Ehhez számos béggel egyezkedik. Iszkender cselebi igyekszik ebben megakadályozni, és szövetkezik az azeri helytartóval, hogy Ibrahim...

Szulejmán - 118. rész

A szultán hajóhada hadjáratra készül. Szulejmán magához rendeli kedvenc kapitányát, aki számtalan harcot vitt győzelemre, és tengernaggyá nevezi ki.

Szulejmán - 117. rész

Musztafa a szandzsákba megy, és elfoglalja helyét Manisza beglerbégjeként. Hatidzse miután megtudja, hogy Ibrahim hűtlen volt hozzá, el akar válni a pasától.

Szulejmán - 116. rész

Hatidzse tudomást szerez Ibrahim és Nigar viszonyáról. Eleinte nem hisz abban, hogy létezne, még úgy sem, hogy Gülşah is tanúsítja a kapcsolatukat.

Szulejmán - 115. rész

Hatidzse elviteti Nigart, miután kiderül, hogy terhes. Nigar váltig tagadja, hogy Ibrahim lenne a gyermek apja, azt állítja, hogy Naszuh efenditől állapotos.

Szulejmán - 114. rész

A valide halála Dajét viseli meg talán a leginkább. Az idős asszony elajándékozza minden javát, és szolgálatba áll egy fogadósnál.

Szulejmán - 113. rész

Hürrem nagyszerű tervet eszel ki Mahidevran eltávolítására, ám Nigar váratlanul keresztülhúzza a számításait. Hatidzse megvetését fejezi ki, s újra Mahidevran mellé áll.

Szulejmán - 112. rész

Musztafa arra kéri anyját, hogy tartson vele, de Mahidevrannak esze ágában sincs feladni a hatalmát.

Szulejmán - 111. rész

Hürrem mindent elkövet, hogy Musztafa elhagyja a palotát. Ügyeskedése sikerrel jár, a herceget az uralkodó kinevezi bégnek. 

Szulejmán - 110. rész

A valide magához tér, de képtelen kapcsolatba lépni a környezetével, és nyaktól lefelé mozgásképtelen. A törvényeknek megfelelően az uralkodó Mahidevrant nevezi ki a hárem vezetőjének, ...

Szulejmán - 109. rész

Hürrem megkörnyékezi az uralkodót, és meggyőzi, hogy a valide felépüléséhez nélkülözhetetlen a száműzött Daje jelenléte.

Szulejmán - 108. rész

A valide továbbra is beteg. Ibrahim hazatér külföldi útjáról. Hürrem terve, hogy Musztafát mielőbb a szandzsákba küldjék Mahidevrannal együtt, testet ölt.

Szulejmán - 107. rész

A valide továbbra is beteg, és eszméletlen. Annak híre, hogy kitudódott számára Ibrahim és Nigar kapcsolata, végtelenül lesújtja.

Szulejmán - 106. rész

A valide továbbra is beteg. A hír, hogy Ibrahim hűtlen volt Hatidzséhoz, teljesen letaglózza.

Szulejmán - 105. rész

A Valide tudomást szerez Ibrahim és Nigar viszonyáról. A nagyasszony belebetegedik a hírbe, de elmondani a szultánnak nem tudja.

Szulejmán - 104. rész

Dajét felmentik tisztsége alól, amiért Arefe, a bábaasszony halálát okozta.

Szulejmán - 103. rész

Musztafa kedvenc ágyasa, Efszun meghal. A herceg bepanaszolja Hürremet az uralkodónál.

Szulejmán - 102. rész

Musztafa parancsára Efszunt titokban az edirnei palotába akarják vinni, hogy így megmentsék születendő közös gyermeküket.

Szulejmán - 101. rész

Elfogják a lázadók vezetőjét, Szalim efendit. A férfit, amiért a birodalom, de különösen Ibrahim pasa ellen fordult, halálra ítélik.

Szulejmán - 100. rész

Mahidevran máris fiát látja a trónon, saját magát pedig a valide helyén, míg Hürrem rendületlenül próbálja tartani a lelket a Szultánban.

Szulejmán - 99. rész

Ajbige hazaindul a Krímbe Malkocsolu kíséretével. Hürrem emiatt elindít egy szóbeszédet, miszerint a bég meg akarja szöktetni a herceg jegyesét, és nem a Krímbe készülnek.

Szulejmán - 98. rész

Hürrem legkisebb fia beteg. Az orvosok nem tudják, miért sír a gyermek napok óta, így a szultán magához kéreti Jaszefet, aki megállapítja, hogy a csecsemő gerinc-rendellenességekkel született. ...

Szulejmán - 97. rész

Hürrem úgy érzi, Szulejmán cserbenhagyta őt, mikor összetűzésük kapcsán Musztafa mellé állt, és nem neki adott igazat.

Szulejmán - 96. rész

Ajbige és Musztafa eljegyzése után Hürrem továbbra is azon fáradozik, hogy meggátolja frigyüket, és a herceget ágyasa minél jobban magához láncolja.

Szulejmán - 95. rész

Musztafa igyekszik meggyőzni Ibrahimot, hogy legyen ott az eljegyzésén.

Szulejmán - 94. rész

Ajbige bejelenti, hogy hajlandó férjhez menni a herceghez, mert Malkocsolu nem biztosította őt érzései felől.

Szulejmán - 93. rész

A valide és Mahidevran egyre szorgalmazza Musztafa és Ajbige házasságát. Efszun Gül agához fordul segítségért.

Szulejmán - 92. rész

Szulejmán megfedi a validét, és visszahelyezi Dajét az eredeti tisztségébe, felülbírálva anyja korábbi döntését.

Szulejmán - 91. rész

Hürremet a háremben történt lázadás idején kis híján megölik. A szultána mindent részletesen megír a szultánnak, levele azonban Ibrahim pasához kerül.

Szulejmán - 90. rész

Európában az oszmán sereg sorra foglalja el a várakat. Károly spanyol királynak nincs más választása, mint megküzdeni a szultán hadával, amit eddig bármi áron hajlandó lett volna elkerülni. ...

Szulejmán - 89. rész

Évek múltán a szultán és serege újabb hadjáratra készül Ferdinánd ellen.

Szulejmán - 88. rész

Ferdinánd Buda ostromát tervezi, mire Szulejmán hadjáratra szólítja seregeit. A valide újabb tervet eszel ki Hürrem eltávolítására.

Szulejmán - 87. rész

Ibrahim és Malkocsolu kiderítik, hogy Behram pasa, a birodalom egykori beglerbégje tört Ibrahim életére az ünnepségen.

Szulejmán - 86. rész

Megérkezik a Krímből a valide unokahúga, Ajbige. A szabadszellemű lány különc megjelenésével is hamar a figyelem középpontjába kerül, megjelenése Hürrem tetszését is elnyeri.

Szulejmán - 85. rész

Ibrahim felépül sérüléséből, és visszatér a palotába. A valide szembesíti azzal, hogy Hürrem lehetett a merénylet mögött, amit a pasa kétkedve fogad.

Szulejmán - 84. rész

A szultán nagyasszony elhatározza, hogy beszámol a szultánnak Hürrem előéletéről.

Szulejmán - 83. rész

Hürrem az őt ért támadás után, a szultán parancsára a palotában maradt. A valide arra kéri Ibrahimot, hogy találjon módot arra, hogy a szultánát eltávolítsák az udvarból.

Szulejmán - 82. rész

Hürremet a valide meghívja a palotába, hogy láthassa gyermekeit. A szultánát az úton rablótámadás éri, és kis híján megölik.

Szulejmán - 81. rész

Hürrem továbbra is a vadászházban tölti száműzetését, ami a validét még mindig aggasztja. Ezért arra kéri Ibrahim pasát, vessen véget ennek a helyzetnek, és ölesse meg a szultánát.

Szulejmán - 80. rész

A szultán felszabadítja Hürremet. Az asszony ekkor megtagadja ágyasi kötelezettségeit, amiért Szulejmán száműzi a palotából. Így Mahidevran új esélyt kap az uralkodónál.

Szulejmán - 79. rész

A szultán és serege visszavonul. A hadjáratot sokan kudarcnak tekintik, noha elsődleges célját - a magyar trónon megerősíteni Szapolyait - elérte.

Szulejmán - 78. rész

Szulejmán hadseregével eléri Bécset, megkezdődik a város ostroma.

Szulejmán - 77. rész

Szulejmán és serege újabb hadjáratra indul, a cél ezúttal Bécs. Szapolyai a törökökhöz fordul segítségért Ferdinánddal szemben.

Szulejmán - 76. rész

Amikor Hürrem lovát megölik, Szulejmán elrendeli, hogy kerítsék kézre a tettest. A vizsgálatot Malkocsólu vezeti, aki hamar rá is akad az elkövetőre, Nilüferre.

Szulejmán - 75. rész

Ferdinánd követeket küld a szultánhoz. Igényt tart az oszmán birodalom elfoglalt területeire, melyekről Szulejmán nem szándékozik lemondani.

Szulejmán - 74. rész

Ferdinánd - bátyja, Károly terveinek megfelelően - igényt tart a magyar koronára, s kinyilvánítja, hogy a török által támogatott Szapolyait nem ismeri el magyar uralkodónak.

Szulejmán - 73. rész

Hürrem Nigart bízza meg terve végrehajtásával, hogy végezzen a hercegnővel.

Szulejmán - 72. rész

Izabella hercegnő a palotába kerül, és a szultán parancsára a hárembe költözik. Hürrem mindenképp tenni ellene, hogy ez semmiképp se legyen végleges.

Szulejmán - 71. rész

Hürrem ünnepséget szervez a háremben, balszerencséjére, épp a valide hazatérésekor, amiért a szultána megrója.

Szulejmán - 70. rész

Dúl a pestisjárvány, s többek között Bali bég kedvesét is magával ragadja.

Szulejmán - 69. rész

Amikor a valide Hatidzsével és Dajéval az Erdinei palotába megy, Hürrem úgy érzi, itt az alkalom, hogy megint közelebb kerüljön a szultánhoz.

Szulejmán - 68. rész

Hatidzse öngyilkossági kísérlete után a valide úgy dönt, elviszi magával lányát Edirnébe, hogy azzal is elősegítse a felépülését.

Szulejmán - 67. rész

Hatidzse teljesen összeomlik gyermeke halála miatt. Ibrahim pasa rájön, milyen módon mérgezték meg, és úgy dönt, kiteríti Hürrem szennyesét Szulejmán előtt Leóval kapcsolatban

Szulejmán - 66. rész

Ibrahim betegségéről kiderül, hogy mérgezés okozta.

Szulejmán - 65. rész

Hürrem sokadszor is kikel magából, mikor a mulatságra a valide meghívja Izabella hercegnőt.

Szulejmán - 64. rész

Európában hírét veszik annak, hogy Izabella hercegnő életben van. Frederick herceg azonnal segítségére indulna, ám Ferdinánd megtiltja, és türelemre inti.

Szulejmán - 63. rész

Hürrem Szulejmán fülébe ülteti, hogy Izabella és Ibrahim közelebbi kapcsolatba kerültek egymással, miután a pasa megszánja a nőt, és templomba viszi, hogy gyónhasson.

Szulejmán - 62. rész

Izabella hercegnő egyre nagyobb ellentéteket vált ki az uralkodócsaládnál.

Szulejmán - 61. rész

Ibrahim sikeresem leveri a felkelést, hazatértével ezért nagy jutalomban részesül.

Szulejmán - 60. rész

Ibrahim ultimátumot ad a lázadó Kalender sahnak.

Szulejmán - 59. rész

Ibrahim útnak indul, hogy leszámoljon az anatóliai felkelőkkel.

Szulejmán - 58. rész

Frederick herceg is a szultán fogságába esik, mikor jegyese megmentésére siet.

Szulejmán - 57. rész

Amikor Ferdinánd megtagadja a katonai segítséget, Frederick herceg egymaga próbálja kiszabadítani jegyesét, Izabella hercegnőt.

Szulejmán - 56. rész

Frederick herceg értesül jegyese, Izabella elrablásáról, és mielőbb a hercegnő segítségére sietne, amihez Ferdinánd főhercegtől kér támogatást.

Szulejmán - 55. rész

A valide is tudomást szerez arról, hogy Ibrahim európai szobrokkal díszítette a kertjét, és ezt számon kéri a szultántól.

Szulejmán - 54. rész

Megérkezik Konstantinápolyba a gazdag magyarországi hadizsákmány. A köznép és Hatidzse nagy megrökönyödésére Ibrahim saját kertjében állíttatja fel a Budáról származó szobrokat.

Szulejmán - 53. rész

Török kalózok foglyul ejtik Kasztília hercegnőjét.

Szulejmán - 52. rész

A mohácsi ütközet után a szultán páratlan zsákmánnyal hazatér hadjáratáról.

Szulejmán - 51. rész

Szulejmán seregei megérkeznek Mohács alá, ahol megvívják a történelmi csatát. A palotában az áldozatok ünnepét ülik, amelyet beárnyékolja, hogy Hürrem írt az uralkodónak Hatidzse terhességéről. ...

Szulejmán - 50. rész

Az oszmán sereg megindul Buda ellen, a Dráváig el is jutnak, ahol azonban a folyó útjukat állja. A janicsárok hidat építenek, hogy eljussanak Mohácsig, ahol a magyar had vert tábort.

Szulejmán - 49. rész

A szultán elérkezettnek látja az időt, hogy megkezdje újabb hadjáratát. Az európai politikai helyzetet és az egyház válságát kihasználva megindul a Magyar Királyság ellen.

Szulejmán - 48. rész

A szultán elleni sikertelen merénylet után Viktóriát börtönbe vetik. Ugyanakkor Matrakost is felelősségre vonják, hiszen az ő segítségével jutott a palotába Viktória.

Szulejmán - 46-47. rész

Nigart a szultán közvetlen szolgálói közé emelik, a nő ezt azzal éri el, hogy megzsarolja Mahidevrant, akire bizonyítható lenne, hogy felbujtotta Gülsaht Hürrem megtámadására.

Szulejmán - 44-45. rész

Gülşah Hürremnek vélve rátámad Gülnihalra, aki kis híján belehal sérülésébe. Ezek után Gülşah Mahidevranhoz siet elújságolni a történteket, aki hála helyett félholtra vereti a szolgáját. ...

Szulejmán - 42-43. rész

Az új háremhölgyek teljesen kihozzák a sodrából Hürremet. A féltékeny asszony megfenyegeti a szultánt, hogy elhagyja a palotát, ha ő nem küldi el az ágyasokat.

Szulejmán - 40-41. rész

Ferhat pasát, a valide idősebbik lányának urát mértéktelen harácsolással és önkényeskedéssel bevádolják az udvarnál.

Szulejmán - 38-39. rész

A szultán hazatérése után a janicsárok lázadása véget ér. Az uralkodó hajlandó meghallgatni a követeléseiket, de a lázadók hangadóit kivégezteti.

Szulejmán - 36-37. rész

Ibrahim pasa Egyiptom felé tart, hogy leverje Ahmet pasa készülő lázadását. Ott tartózkodó hívei azonban megelőzik őt, így érkezésére fejét veszik a pasának, és helyreáll a rend.

Szulejmán - 34-35. rész

Hürrem találkozik régi szerelmével, Leóval. Az uralkodó megtapasztalva Leo művészi tehetségét, felkéri, hogy fessen Hürremről és róla közös képet.

Szulejmán - 32-33. rész

Óriási készülődés kezdődik Ibrahim és Hatidzse esküvőjére, hogy a városban hatalmas ünnepség keretében házasságot köthessen az ifjú pár.

Szulejmán - 30-31. rész

Ibrahim és Hatidzse új palotájukba készülnek. Ezt használja ki a valide, s palota nézőbe hívja Hürremet, hogy a lány távolléte alatt Viktóriát, az új ágyas gond nélkül átküldhesse...

Szulejmán - 28-29. rész

Ibrahim felajánlja Hürremnek, hogy visszatérhet a palotába, amennyiben attól fogva neki is engedelmeskedik.

Szulejmán - 26-27. rész

Ibrahim visszatérése után visszanyeri tisztségét. A szultán felbontja Hatidzse eljegyzését Mehmet Cselebivel, és odaígéri a húga kezét Ibrahimnak.

Szulejmán - 24-25. rész

Ibrahim útra kel, hogy hazatérjen és felkutassa családját. Szerelmét levélben mondja el Szulejmánnak, aki mélységesen csalódik benne.

Szulejmán - 22-23. rész

Szulejmán fővezérré nevezi ki Ibrahimot a rodoszi kudarca miatt eltávolított Piri pasa helyére.

Szulejmán - 21. rész

A szultán hazatér rodoszi hadjáratából, s megtudja, hogy Hürrem leánygyermeknek adott életet. Azonban ugyanolyan szeretettel és örömmel fogadja a hírt, mintha fia született volna.

Szulejmán - 20. rész

Egy szultán elleni merényletben Ibrahim súlyosan megsebesül. A férfi megmenti Szulejmán életét, ám ő hajszál híján az életét veszti.

Szulejmán - 19. rész

Szulejmán seregeit a rodoszi hadjárat közben támadás éri. Az uralkodó hajója is elsüllyed, de a szultán túléli a támadást.

Szulejmán - 18. rész

Elkezdődik a rodoszi hadjárat. Az Oszmán Birodalom hatalmas sereggel indul a földközi-tengeri sziget felé.

Szulejmán - 17. rész

Az utolsó egyeztetések folynak, s a szultán seregei készen állnak a rodoszi hadjáratra. Hürrem újra állapotos, a hírt kétségbeesetten fogadja Mahidevran.

Szulejmán - 16. rész

Az európai királyságok Velence közvetítésével próbálnak békeszerződést kötni a szultánnal, sikertelenül. Hürrem megfenyegeti Ibrahimot, akit megdöbbent a lány merészsége és éleslátása. ...

Szulejmán - 15. rész

Hürrem féltékenységi rohamot rendez, amikor rájön, hogy Szulejmán egy ágyassal töltötte az éjszakát, miközben ő a gyermekükkel vajúdott.

Szulejmán - 14. rész

Híre megy Európában, hogy az Oszmán Birodalom újabb hadjáratra készül. Mikor Rodosz helytartója kézhez kapja Szulejmán fenyegető levelét, a pápához fordul segítségért.

Szulejmán - 13. rész

A szultán továbbra is rodoszi hadjáratára készül. Elrendeli seregei toborzását, és új hajók megépítését. Rodosz továbbra sem veszi komoly fenyegetésnek az Oszmán Birodalmat.

Szulejmán - 12. rész

Az oszmán sereg tavaszi hadjáratára készül. A célpont ezúttal Rodosz szigete. A szultán azonban megtévesztésre készül.

Szulejmán - 11. rész

A szultán hazatér a háborúból. Örömteli hír fogadja, miszerint Hürrem várandós. Ám sokáig nem örülhet, mert a lányt megmérgezik.

Szulejmán - 10. rész

Szulejmán serege beveszi Nándorfehérvárt. A sikeres ostromot követően a szultán télre visszaparancsolja a hadát.

Szulejmán - 9. rész

Szulejmánnak sikerül a cselt végrehajtani és meglepni Lajost egy esküvői lakomán. Lajos és kísérete azonban megszökik egy titkos alagútrendszeren át.

Szulejmán - 8. rész

Megkezdődik Szulejmán hadjárata. A szultán Buda helyett a Magyar Királyság déli erősségét, Nándorfehérvárt tűzi ki célpontnak.

Szulejmán - 7. rész

A háború előkészületei befejeződnek, a szultán serege készen áll az indulásra. Európa lekezelően figyeli az eseményeket, Lajos túlságosan is megbízik a támogatóiban.

Szulejmán - 6. rész

A szultán serege felkészül a hadjáratra. Szulejmán II. Lajos válaszát, a követ lefejezését hadüzenetnek veszi, és elrendeli a sereg mozgósítását.

Szulejmán - 5. rész

Szulejmán hadseregét erősítve még több hajót építtet, s még több ágyút öntet, hogy mielőbb megindíthassa nyugati hódító hadjáratát.

Szulejmán - 4. rész

A szultán követet küld II. Lajos magyar királyhoz, hogy kötelezze az adók megfizetésére. A király válaszul lefejezteti a követet, így jelezve, hogy a keresztény Európa nem fog behódolni...

Szulejmán - 3. rész

Folytatódnak a nagy hadjárat előkészületei, s az oszmán sereg egy része Egyiptomba indul, hogy leverje az ottani lázadásokat.

Szulejmán - 2. rész

Az Oszmán Birodalom újra összeütközésbe kerül a Magyar Királysággal. Szulejmán követeket küld Budára, noha már fontolgatja, hogy óriási hadseregével megtámadja Magyarországot.

Szulejmán - Bevezető rész

Szulejmán trónra jutásának természetesen Európa-szerte híre megy, akárcsak reformjainak, miszerint a Földközi-tengeren zajló árucseréket is kézben akarja tartani.

^
18

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával - azaz kiskorúak kizárása mellett – férjenek hozzá, kérjük, használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt.

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett!

Elmúltam 18, megnézem
Nem nekem való
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat és hanghatásokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való