Műsorújság
RTL Most

Moderálási Alapelvek

Az RTL Klub Reggeli című műsornak SMS-falán megjelenő SMS-ekre vonatkozóan. 

SMS számok:


06305555572
06305555573

 

Az élő műsor alatt megjelenő SMS-ek moderátorok ellenőrzése után kerülnek a képernyőre. A moderálást a Telekom New Media Zrt (továbbiakban: Szolgáltató) munkatársai végzik. (továbbiakban TNM) 

A moderátorok

A Telekom New Media Zrt. moderátorok segítségével próbálja megtalálni azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik az RTL Klub érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a RTL Klub érdekei védelmében járnak el. 

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van egyes Felhasználó SMS-eit törölni.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

 

A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói SMS-eit eltávolíthatják.

A moderátorok a nem jogsértő tartalmú felhasználói tartalmakat kifejezett kérésre sem kötelesek törölni, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes felhasználói tartalmakat töröljenek. A folyamatos megjelenés és az olvasható szöveg érdekében egy hozzászólás törlésekor minden olyan más hozzászólás is törlődik, ami a törölt hozzászólásra hivatkozik, vagy abból idéz.

A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja:

ugyfelszolgalat@telekomnewmedia.hu

 

A moderátor saját belátása szerint dönt az alkalmazandó szankcióról.

 

Tilos

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

(b) a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas SMS-t küldeni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, ideértve a közszereplőkre vonatkozóakat is;

(c) olyan SMS-t küldeni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) vagy az RTL Magyarország jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

 (o) reklámot, hirdetést közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni.

 

Adatkezelés

A SMS-t küldő (továbbiakban: Résztvevő ) az RTL-től, valamint TNM-től bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az RTL, valamint TNM  alábbi címén vagy elérhetőségén: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz. email: Help@rtlmost.hu vagy ugyfelszolgalat@telekomnewmedia.hu

 

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A TNM a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a Résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

TNM adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

TNM adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 68471/2013 V. Felelősség kizárása

 

 

Budapest 2017.04.14.

Legnézettebb videók