Műsorújság
RTL Most

Játékszabályzat

Játékszabályzat módosítás 2014.03.24-től!
A Telekom New Media Zrt. (TNM) és az IKO SALES HOUSE Kft. által szervezett Reflektor játék szolgáltatás leírása és szabályai

Reflektor játék

I. ALAPFOGALMAK:

Reflektor nyereményjáték

Normál díjas SMS alapú szolgáltatás: a Reflektort kvíz A szolgáltatás lényege, hogy egy kvízjáték keretében a résztvevők normál díjas SMS elküldésével válaszolnak a feltett kérdésekre, szabad szavas válasz formájában a megadott időn belül. Csak a helyesen megválaszolt kérdés beküldői a résztvevők, akik részt vesznek a nyeremények kisorsolásában.


A játék hírforrásait az IKO Sales House Kft. biztosítja.

A Reflektor nyereményjáték szolgáltatás szervezője a Telekom New Media Zrt. - későbbiekben TNM, fő partnere pedig az IKO Sales House Kft. - későbbiekben ISH.

Résztvevő:

A normál díjas sms kvízjátékot igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevők -ként definiáljuk.


II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A Reflektor kvízjáték szolgáltatás célja, hogy a műsorral, a műsorban szereplő sztárokkal kapcsolatban egy olyan tudásalapú interaktív játékot hozzon létre, amiben a játékosok különböző nyereményeket nyerhetnek. A Reflektor nyereményjáték média partnerei és hírforrásai: a maga műfajában piacvezető média, az RTL Klub (Reflektor, internet, Teletext).

2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása
 bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató, bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből normál díjas SMS küldésre van lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni (Normál díjas);

a. A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:
 A résztvevőknek a televíziós spotból értesül a kérdésről, amelyhez szabad szavas válasz formájában elküldi SMS-ben a helyesnek vélt megfejtést a 06 30 555 5443-as telefonszámra (Normál díjas SMS)
III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A Reflektor kvíz leendő kisorsolt nyertesét a TNM telefonon kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.
Azok között a résztvevők között, akik ugyanazon telefonszámról csak és kizárólag helyes választ adtak meg a feltett kérdésekre, a játék érvényességének időtartama végén – a Reflektor kvíz esetében minden hét hétfőjén - a TNM kisorsolja a nyereményeket. A nyeremény hetente változnak. A nyereményekről a felhívó televíziós spotból lehet értesülni.
A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően a TNM a 15-ik naptól megkezdi a nyeremények kifizetését.

3. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el az TNM azt a résztvevőt , aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
• ismeri a nyertes hívás időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

4. A nyertes kiértesítése:

• A Reflektor kvíz leendő kisorsolt nyertesét a TNM telefonon kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb ), a kiértesítést a TNM operátorai három alkalommal kísérlik meg azon a napon, amikor a sorsolás történik.

5. A nyeremények kifizetésének feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
 név; anyja neve; születési hely és idő;
 személyi igazolvány szám és adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)

A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethetnek a nyeremény átvételéről a Bp. 1222. Nagytétényi út 29 sz. alatt, az Telekom New Media Zrt.székhelyén.

A nyeremény átvételekor (az első havi fizetés kifizetése előtt) igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.

A nyertes a nyeremény átvételével hozzájárul, hogy nevét és személyét (értve ezalatt kép vagy tv-s megjelenést, szereplést) a Telekom New Media Zrt.promóciós célokra felhasználhatja. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig (szükség szerint) rendelkezésre kell állnia.

6. A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:

A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben ezen idő alatt a TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek:
 a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt a TNM újra kisorsolja

7. Adatkezelés

A résztvevő válaszának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép,-hang és filmfelvétel készülhet a Magyar RTL Televízió Zrt által és egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő-és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő engedélyezi, hogy a Szervezők az alkalmazás eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.A résztvevő kijelenti, hogy az alkalmazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, az alkalmazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a alkalmazáshoz megadott személyes adatokat a Szervezők az alkalmazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében a „KI” adatkezelő, míg a TMN az ”ISH” megbízása alapján és annak keretei között adatfeldolgozó.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 692

8. Felelősség kizárása

A hibás (pl. rossz név, kód tévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett válaszokért a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint ISH valamint TNM semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő impulzusok érvénytelenek, és azok a sorsolásból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

A Magyar RTL Televízió Zrt. valamint ISH valamint TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

Az alkalmazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő hívás forgalmakat.
A TNM a hívások feldolgozását, saját hardware, és software rendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A résztvevő a játékkal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A Szervezők fenntartják a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TNM (1) 371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

Budapest 2013.03.11.

Legnézettebb videók