Műsorújság
RTL Most

Általános feltételek Asztro Show (2016)

Frissítve: Ide kattintva érhető el az aktuális ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ NTH AG (Waaghaus-Passage 8, 3011 Bern) ÁLTAL SZERVEZETT, AZ RTL KLUB CSATORNÁN SUGÁRZÁSRA KERÜLŐ „ASZTRO SHOW” TELEVÍZIÓS JÖVENDŐMONDÁS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYAI

1. Az NTH AG (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) a szolgáltatás televíziós műsorában, honlapján vagy más reklámfelületein meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

2. A Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Felhasználó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

3. A Szolgáltatás. Az RTL Klub televízió csatornán sugárzott Asztro Show című műsorban a Felhasználó háromféle szolgáltatás közül választhat:

a) Élő, televíziós jóslás, a stúdióban levő jóssal vagy jósokkal:

Ebben az esetben – tekintettel a hívások tömeges voltára – a hívókat a Szolgáltató a hívás időpontja alapján sorrendbe állítja, és eszerint kapcsolja be őket a stúdióba, hogy a jósnak feltehessék kérdéseiket. A beérkező hívásokat egy automata hanginformációs ügyfélszolgálati rendszer (IVR – Interactive Voice Response) fogadja. A telefonálót egy automata központ üdvözöli. A Felhasználónak kettő lehetősége van: beszélgetés az Asztro Centerben levő tanácsadóval, vagy pedig bejelentkezés a stúdióba. A Felhasználó értesítve lesz arról hány hívó fél várakozik a vonalban, előtte. Betelefonáláskor a szolgáltatás garantált: a hívó fél kapcsolatba léphet a tanácsadóval az Asztro Centerben, illetve a stúdióban levő jóssal. A betelefonálás nem garantálja a műsorba való közvetlen kapcsolást. A kapcsolásra várakozó hívások is kiszámlázásra kerülnek.

b) Telefonos jóslás, vagyis beszélgetés a tanácsadóval az Asztro Centerben:

Ebben az esetben azokkal a jósokkal lehet beszélgetni, akik fel vannak tüntetve a képernyőn, és akikkel lehetőség van beszélni az élő adás idején kívül is, a hét minden napján 0-tól 24 óráig. A hívás nem garantálja a kiválasztott jóshoz való kapcsolást. Azok a hívások, amelyek a jóshoz való kapcsolásra várakoznak is kiszámlázásra kerülnek.

c) Jóslás SMS-ben:

Ebben az esetben emelt díjas SMS-t kell küldeni a  06 90 643 343-as vagy a 0690 642 426-os telefonszámra a következő módon: Az üzenetbe írja be az TANACS kulcsszót, majd a nevét, életkorát és a kérdését. (pl.:TANACS Ilona 87.08.06.Házassággal fog végződni a kapcsolatom?) Ezután, a Felhasználó értesítést kap az SMS beérkezéséről, illetve a válasz elkészítéséről. A Felhasználónak egy OK szó elküldésével jóvá kell hagynia a válasz érkezését. A feltett kérdésre SMS-ben kap választ a Felhasználó. Az SMS jóslás 0-24 óráig elérhető.

4. A Szolgáltatások díjai
Az Asztro Show élő, televíziós jóslás és a 0-24 órás telefonos jóslás is emelt díjas szolgáltatás, amelyet a magyar Felhasználók 485 Ft/percenként (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t) érhetnek el a 0690633991-es számon. A hívás díja 485 Ft/perc. A telefonvonalat a Telekom New Media biztosítja a Felhasználók számára.

A romániai Felhasználók a 0903760666-os emelt díjas számon vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek a díja 1.61 €/perc (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t). Ügyfélszolgálati szám: 031 826 2750

A szlovákiai Felhasználók a 0900605906-os emelt díjas számon vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek a díja 1.61 €/perc (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t). Ügyfélszolgálati szám: 023 210 1041

Az osztrák Felhasználók a 0900470622-es emelt díjas számon vehetik igénybe a szolgáltatást,melynek díja 1.81 €/perc (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t). Ügyfélszolgálati szám: 0800100299

A szerbiai Felhasználók a 0901855856-os emelt díjas számon vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek díja 1.6 €/perc (tartalmazza az ÁFÁ-t). Ügyfélszolgálati szám: 011 321 6815

A Felhasználók számára, a műsor egész ideje alatt a képernyőn megjelenítésre kerülnek a Szolgáltatás aktuális telefonszámai és a hívás bruttó összege.

A 0-24 órás emelt díjas SMS jóslás is emelt díjas. A szolgáltatás tarifája bruttó 508 Ft/SMS. A Felhasználók a 0690 643 343-as vagy  a 0690 642 426-os emelt díjas számon érhetik el a szolgáltatást, Magyarország területén.

5. A televíziós műsorok keretében nyújtott Szolgáltatás esetén a Fogyasztó vállalja, hogy a televízió nyilvánossága előtt nem tesz olyan kijelentéseket, amelyek

(a) termékek vagy szolgáltatások nyílt vagy burkolt reklámjának minősülnek,

(b) sértőek vagy negatívak a Szolgáltatásra, annak minőségére nézve,

(c) politikai, közéleti nézeteket, szervezeteket vagy személyiségeket népszerűsítenek vagy szidalmaznak,

(d) alkalmasak más emberek vallási vagy egyéb meggyőződésének sértésére,

(e) nem felelnek meg az általánosan elvárható erkölcsi és ízlésbeli normáknak vagy

(f) nem tartoznak a Szolgáltatáshoz, ellentétesek annak céljával, tartalmával.

Ezek megsértése esetén a Szolgáltató a Fogyasztót haladéktalanul kizárhatja a Szolgáltatás igénybe vételéből.

6. A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatásról kép- és hangfelvételt:

– ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon, készítsen;

– a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;

– sokszorosítsa;

– terjessze (akár promóciós célból is); és

– bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos kép- és hangfelvétel kereskedelmi célú hasznosítására. Ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

7. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által, a Fogyasztókkal közölt, jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

8. Bár a Szolgáltató bízza meg a jósokat a Szolgáltatás teljesítésével, de nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

9. A Szolgáltatást csak a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

10. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

12. A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

13. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

14. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet – sem közvetlenül sem írásban – tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

15. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérjük, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

16. A Szolgáltatás igénybevétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja marketing célokra (SMS-ben, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az  NTH AG végzi.

17. Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos Ügyfélszolgálatot biztosít a 061 455 46 95-ös telefonszámon, illetve az info.hu@ccsupport.biz email címen. Az Ügyfélszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

18. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

19. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, és köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

 

Budapest, 2016-09-02

Legnézettebb videók