Műsorújság
RTL Most

Játékszabályzat

Az RTL Klub és a Telekom New Media Zrt. által szervezett Kalandor SMS kvíz szolgáltatás leírása és szabályai

I. ALAPFOGALMAK:


1. A műsorszám

A Kalandor az utazást és az ételeket szeretők magazinműsora, melynek célja bemutatni és megkedveltetni az utazást és a gasztronómiát.

2. Kalandor SMS kvíz

A 2014. február 16-án induló alapdíjas SMS alapú szolgáltatás: az Kalandor SMS kvíz. A szolgáltatás lényege, hogy egy kvízjáték keretében a résztvevők sms-ben válaszolnak a képernyőn feltett kérdésekre, szabad szavas válasz formájában. A sorsoláson csak azok a résztvevők vesznek részt, akik a képernyős kérdésre helyesen válaszolnak.

A játék kérdéseit a Kalandor magazinműsor szerkesztősége biztosítja.

A Kalandor SMS kvíz szolgáltatás technikai hátterét a Telekom New Media Zrt. továbbiakban TNM biztosítja.

3. Résztvevők

Az alapdíjas sms kvízt igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevők-ként definiáljuk.


II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:


1. A játék általános bemutatása

Az Kalandor SMS kvíz szolgáltatás célja, hogy a utazással és gasztronómiával kapcsolatos ismereteit bővítse.

2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

 bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató, bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

3. A résztvevő számára igénybevehető szolgáltatás menete

A résztvevők a Kalandor műsorból értesülnek a kérdésről, amelyre szabad szavas válasz formájában elküldik a helyesnek vélt választ a 06305555444-es telefonszámra (normál díjas szám)
 
4. A szolgáltatás időtartama

A Kalandor SMS kvíz a szolgáltatást igénybevevő személyek irányából az adást követő egy hétig, a következő adás sugárzásáig elérhető. Ezen időszak minden napján, tehát napi 24 órában van mód a szolgáltatás igénybevételére.


III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES


1. A nyeremények

A Kalandor SMS kvíz leendő kisorsolt nyertesét a TNM telefonon kiértesíti nyereménye tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Azok között a résztvevők között, akik ugyanazon telefonszámról helyes választ küldtek a játék kérdéseire SMS-ben, a játék érvényességének időtartama végén – a Kalandor SMS kvíz esetében minden hét hétfőjén- a TNM kisorsolja a nyereményeket. A nyereményekről a felhívó televíziós spotból lehet értesülni.

A nyertes hiteles és teljeskörű azonosítását követően a TNM a 15-ik naptól megkezdi a nyeremények kifizetését.

2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a TNM azt a résztvevőt, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
• ismeri a nyertes SMS küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

3. A nyertes kiértesítése

• A Kalandor SMS kvíz leendő kisorsolt nyertesét a TNM telefonon kiértesíti nyereménye tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb ), a kiértesítést a TNM operátorai 15 napon keresztül, napi két alkalommal, különböző napszakban kísérlik meg.

4. A nyeremények átvételének feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

 név; anyja neve; születési hely és idő;
 személyi igazolvány szám és adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)

A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethetnek a nyeremény átvételéről a Bp. XXII. Nagytétényi út. 29 sz. alatt, a Telekom New Media Zrt. székhelyén.

A nyeremény átvételekor (az első havi fizetés kifizetése előtt) igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a kvízben használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.

A nyertes a nyeremény átvételével hozzájárul, hogy nevét és személyét (értve ezalatt kép vagy tv-s megjelenést, szereplést) a Telekom New Media Zrt. promóciós célokra felhasználhatja. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig (szükség szerint) rendelkezésre kell állnia.

5. A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:

A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben ezen idő alatt a Magyar RTL Televízió Zrt vagy TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek:

 a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt közjegyző jelenlétében a TNM újra kisorsolja azonos adatbázisból.

6. Adatkezelés

A résztvevő válasz leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép, -hang és filmfelvétel készülhet, amelyet a Magyar RTL Televízió Zrt., továbbá a TNM által meghatározott más médiaszolgáltató korlátozás nélkül bemutathat. Az adás időpontjáról felek közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint TNM vagy általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő engedélyezi, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint TNM a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti, hogy a kvíz feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a sorsoláshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint TNM a sorsolás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A résztvevő a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint TNM bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint TNM az alábbi címen vagy elérhetőségen: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A TNM a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

TNM adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:

http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 68471/2013


IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA


A kvíz önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat.
A TNM az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó kvíz előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a kvízzel kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén és valamint a műsor honlapján:
www.rtlmost/kalandor/jatek

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TNM (1) 371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.


Kelt: Budapest, 2013. október 31.
Magyar RTL Klub Televízió Zrt. Telekom New Média Zrt.

Legnézettebb videók