Műsorújság
RTL Most

Az egyetemisták reggelig tartják a „blokádot”

A Hallgatói Hálózat és a Középiskolai Hálózat demonstrációjának résztvevői fórumot tartanak az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
Hét hallgatói csoport indult el, hogy a Múzeum körúti épületcsoporton belül több órát is megszakítson, és további hallgatókat vonjon be a kora délutánra tervezett újabb hallgatói fórumba.

Az MTI tudósítójának a délutáni fórum céljáról csak annyit mondtak, hogy arról majd ott helyben határoznak.

Az előadóteremben a Hallgatói Hálózat blokádra felhívó szórólapját is osztogatták. A brosúrán a "Mire jó a blokád?" kérdésre azt a választ adják: "Az ellenállás és a nyomásgyakorlás központja, bázisa. A hallgatók az aktuálpolitika által indokolt helyzetben átveszik, visszaveszik az épület irányítását".

A diákok hétfő délelőtt az ELTE Múzeum körúti épületében több teremben is leállították az oktatást, ezzel tiltakozva az egyetemet érintő pénzelvonás ellen.

HÖOK: vonják vissza a felsőoktatási érintő passzusokat az alaptörvény módosításából!

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) nem tudott a hallgatói szerződés elemeinek tervezett, alaptörvényben történő rögzítéséről, továbbra is elutasítja a "kényszeren alapuló röghöz kötést" és kéri a felsőoktatást érintő cikkelyek visszavonását - közölte a szervezet elnöke hétfőn az MTI-vel.
Az oktatási államtitkárság elfogadhatatlannak tartja, hogy „pár forrófejű agitátor” mások jogait korlátozva akadályozza a felsőoktatásban az órák megtartását.

Ezt arra reagálva közölték hétfőn az MTI-vel, hogy az egyetemet érintő pénzelvonás miatt az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Múzeum körúti épületében mintegy negyven hallgató leállította az oktatást több teremben, majd további óramegszakításokkal „blokádot” hirdetett az intézményben szerveződött hallgatói fórum.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatásért felelős államtitkársága közleményében azt írta: elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben a diákok nagy része tanulni szeretne a felsőoktatási intézményekben, „pár forrófejű agitátor megakadályozza az órák megtartását”. Kiemelték, senkinek a jogát nem vitatják el a szabad véleménynyilvánításra, de minden tiltakozónak tudnia kell, hogy mások jogait sem korlátozhatják, bármennyire hisznek is saját igazságukban.

Emlékeztettek arra: a kormány teljesítette a hallgatók legfontosabb követeléseit, és erről tavaly decemberben a felsőoktatásban tanulók legitim képviselőivel részmegállapodást írtak alá, de a még nyitott kérdésekről folyamatosan egyeztetnek az érintett képviseletekkel.
„E tárgyalások a demokratikus jogállam eljárásai szerint folynak. A jövő értelmiségétől elvárható, hogy ezen kereteken belül fejezze ki véleményét” – fűzték hozzá.

Az államtitkárság kitért arra is, hogy a kormány eltörölte a keretszámokat, és ennek következtében a bejutás egyetlen feltétele a megfelelő tudást tükröző elegendő pontszám elérése lett, így jelenleg 100 ezer feletti a meghirdetett magyar állami ösztöndíjas helyek száma.

A közleményben kiemelték, hogy a kormány jelentős, 47 milliárd forintra rúgó többletforrásokat biztosít az idén a felsőoktatásnak, így nemhogy forráskivonás történik, hanem például olyan – az előző kormányhoz köthető –, hosszú évek óta húzódó helyzeteket old meg, mint a PPP-beruházások, és az egyes felsőoktatási intézmények csőd közeli állapotát ellensúlyozandó adósságkonszolidáció. A formálódó új finanszírozási rendszerben az egyetemek, főiskolák oktatási, tudományos, kutatási autonómiáját továbbra is garantálja az állam – írták.

Az államtitkárság közölte: az adófizetők pénzével körültekintően bánó állam kötelessége, hogy gondoskodjék befektetéseinek megtérüléséről, és a felsőoktatásban ezt szolgálják a hallgatói szerződések. A tanulás költségeit ténylegesen előteremtő társadalom ugyanis joggal várja el, hogy a közpénzből tanuló fiatalok ne csak elkezdjék, hanem fejezzék is be tanulmányaikat, hogy a szerződésben rögzített ideig tudásukat az itt élő emberek javára is fordítsák. A felsőoktatás megújításának célja a minőség javítása, hogy a hallgatók olyan diplomákat szerezzenek, amelyek a munkaerőpiacon értékesek, biztosítják elhelyezkedésüket – írták, hozzátéve, számos olyan intézkedést hoztak és hoznak a jövőben, amely a fiatalok elhelyezkedését, nagyobb anyagi biztonságát, jobb kereseti lehetőségét biztosítja, mert az ország érdeke, hogy a fiatalok a jobb élet reményében ne hagyják el családjukat, hazájukat.

A hétfő délelőtt meghirdetett egyetemi „blokád” folytatása mellett szavazott a többség az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bölcsészkarán délután megtartott második hallgatói fórumon – jelentette az MTI tudósítója a helyszínről.

A fórum egyik moderátora által felolvasott, a felsőoktatásról szóló nyilatkozatot nagy többséggel szintén támogatták a 70-80 fős fórum résztvevői. A szövegben az áll: a forráskivonásokkal ellehetetlenül az egyetemek működése, oktatókat bocsáthatnak el, miközben a hallgatók helyzete is egyre kilátástalanabbá válik. Emellett a tervezett alkotmánymódosítás elfogadása esetén a felsőoktatási intézmények elvesztenék egyetemi autonómiájukat.

A fórum résztvevői azt is megszavazták, hogy támogatják a Hallgatói Hálózat által megfogalmazott, a felsőoktatás átalakításával kapcsolatos követeléseket tartalmazó, tavaly decemberi hat pontot, amely megítélésük szerint még mindig nem teljesült.
A második fórum arról döntött még, hogy késő délután újabb, mindenki számára nyitott fórumot tartanak.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) hétfőn arra szólította fel a Hallgatói Hálózat (HaHa) aktivistáit, hogy hagyjanak fel „anarchista akcióikkal”, és a jövőben a hallgatók tanuláshoz való jogát és az egyetemek szabályait tiszteletben tartva osszák meg véleményüket a felsőoktatásról.

Stágel Bence IKSZ-elnök, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő és Palócz László IKSZ-alelnök az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: sajnálattal értesültek arról, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bölcsészettudományi karának Múzeum körúti kampuszán szinte az összes előadást megszakították a Hallgatói Hálózat aktivistái, elfoglalva az egyetemi előadókat, vitába keveredve hallgatótársaik jó részével, akik tanulmányaikat folytatva, részt kívántak venni a tanrendi órán.

Hozzátették, az IKSZ a véleménynyilvánítás azon formáit tartja elfogadhatónak, amelyek másokat nem zavarnak jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. Közölték, nem az oktatás rendjét megzavaró diákfórumoktól lesz minőségibb a felsőoktatás, hanem a hallgatók által elsajátított magas szintű, és minél nagyobb mennyiségű tudástól.
Úgy fogalmaztak: a vizsgaidőszak és a szorgalmi időszak elsősorban a tanulás időszaka, amelynek során egy állítólagos hallgatókat képviselő csoport néhány tagjának közéleti szerepvállalása és egyes kormányzati intézkedések elleni csoportos demonstrációja nem akadályozhatja azokat a diákokat, akik az egyetem falain belül valóban tanulni és nem szerepelni akarnak.

Az IKSZ szerint a felsőoktatási vitában a HaHa által kifogásolt hallgatói ösztöndíjszerződés egyetlen pontja sem mondja ki a felsőoktatási hallgatók röghöz kötését, a szerződés határozatlan időre szól, abban az állam vállalja a hallgató képzésének megfelelő arányú finanszírozását, így minden tanulni vágyó fiatalnak lehetősége nyílik a továbbtanulásra. Megjegyezték: kiemelt célnak tekintik a fiatalok közéletben való aktív részvételét, és örvendetesnek tartják, hogy a kormány és a hallgatók között valódi párbeszéd zajlik a felsőoktatás jövőjét illetően.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bölcsészkarának dékánja elítéli a Hallgatói Hálózat (HaHa) módszereit, véleménye szerint a hétfő délelőtt kezdett egyetemi „blokád” inkább kontraproduktívnak bizonyult.

Dezső Tamás az MTI-nek hétfő délután nyilatkozva elmondta, hogy délelőtt a HaHa mintegy 20-25 tagja síppal, dobbal és tülkökkel vonult végig az egyetemen, bementek az órákra és megafonokon keresztül igyekeztek hallgatókat verbuválni fórumukhoz. A dékán szerint viszont ez a módszer inkább kontraproduktívnak bizonyult, ugyanis az órákon jelen lévő hallgatók közül sokan nem nézték jó szemmel a tiltakozást, valahol szóváltásra is sor került, maguk a hallgatók szólították fel távozásra a tiltakozókat. Végül a HaHa tagjai 11 órakor félrevonultak egy terembe, ahol 50-60 ember részvételével megtartották fórumukat.

Az ELTE BTK dékánja kiemelte: abban a hallgatói önkormányzatiságban hisz, ahol minden hallgató választ és választható. Mint kifejtette, karukon kétezer hallgató van, akik maguk közül választanak képviseletet. A HaHának viszont nem látja „ilyen típusú legitimitását, illetve reprezentativitását” – jegyezte meg.

Délután a HaHa által szervezett Deák téri tüntetéséről a mintegy ötszáz résztvevő szintén az ELTE BTK-ra vonult.
Dezső Tamás dékán azt mondta: nem tudni, mit terveznek, de kiemelte: a karon nincs olyan terem, ahol elférnének ennyien. Dezső Tamás szerint a legnagyobb baj az, hogy nincs megoldva a tiltakozáshoz csatlakozók személyi biztonsága. Márpedig, ha ennyien bezsúfolódnának egy kisebb terembe, ha valaki rosszul lesz, annak felelőssége a szervezőket terheli.

Az MTI tudósítói szerint, amikor a tüntetők első csoportja a Corvinus Egyetemhez ért, akkor hagyta el a menet vége a Kálvin teret.

Az ELTE BTK nagyelőadójában a tiltakozás egyik rendezője elmondta: az egyetemek autonómiája érdekében nyomásgyakorlási eszközként „visszafoglalják az egyetemet”, "blokádot hirdetnek" és kedd reggelig az épületben maradnak. A rendező tájékoztatása szerint a dékán ezt megengedte nekik.

A demonstrálók nagy többsége ezután indult a Corvinushoz, csak néhányan maradtak az ELTE BTK-n.

A demonstrálók ezután a Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri épületéhez vonultak, majd onnan a Magyar Nemzeti Múzeum irányába indultak vissza. A múzeum lépcsőjén felolvasták hat pontból álló követeléseiket. Ebben a közoktatás és a felsőoktatás reformját, a keretszámok 2011-es szintre történő visszaállítását, a forráskivonások leállítását, a hallgatói szerződés eltörlést, az egyetemi autonómia helyreállítását és a hátrányos helyzetűek továbbtanulási lehetőségeinek megteremtését sürgették. A tiltakozók ezután elszavalták a Nemzeti dalt.

A demonstrálók ezután a Színház- és Filmművészeti Egyetem Vas utcai épületében tartottak gyűlést, majd visszatértek az ELTE Múzeum körúti épületébe, ahol ismét fórumot kezdtek. Ezen este arról döntöttek, hogy keddre kezdeményezik az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórum összehívását.

A tüntetés kezdetén a magukat nemzeti érzelműnek valló Magyar Tavasz Mozgalom aktivistái tartottak sajtótájékoztatót. Itt Stummer János, a nemrég alakult szervezet vezetője elfogadhatatlannak nevezte a Hallgatói Hálózat szerinte anarchista módszereit, ám a követeléseikkel egyetértett.

A több száz demonstráló jelentős rendőri készültség és felvezetés kíséretében egyebek mellett azt skandálta, hogy „szabad ország, szabad egyetem!” illetve „nem hagyjuk!”. Molinóikon az volt olvasható, hogy „stadionok helyett szellemi arénákat”, illetve „mi írjuk a történelmet, ti hamisítjátok”. A demonstráció békésen zajlott, ám a felvonulók az úttestre lépve többször akadályozták a közúti forgalmat.

Fotó: Marjai János /MTI
Forrás: MTI

Legnézettebb videók