KERESÉS search-close

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

szerző:
2013.09.25. 14:48
A www.balazsjani.rtlklub.hu videófeltöltésének felhasználási feltételei.
I. Általános rendelkezések

A www.balazsjani.rtlklub.hu (a továbbiakban: Vundersőn és Zuperszexi Videó Feltöltő) videótár szolgáltatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, melyben a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; M-RTL Zrt.), mint üzemeltető feladata az internet felhasználók által feltöltött videó tartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vundersőn és Zuperszexi Videó Feltöltő digitális videofájlok feltöltésére, megosztására, illetve tartalmának böngészésére, megtekintésére szolgál. A Felhasználó a szolgáltatás használatával a jelen Felhasználási feltételeket elfogadja és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, saját felelősségére használni.

A www.balazsjani.rtlklub.hu rendeltetésszerű használatához hozzátartozik különösen, hogy a Felhasználók kötelesek tartózkodni más Felhasználó felhasználónevével való visszaéléstől, a feltöltött videók nézettségének és értékelésének manipulálásától.
A Felhasználók kötelesek továbbá tartózkodni a reklámozás célját szolgáló videók feltöltésétől és reklám jellegű hozzászólásoktól, így a Felhasználó nem tölthet fel és nem tehet közzé reklámtartalmakat, promóciós anyagokat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.balazsjani.rtlklub.hu-n megadott, meghatározott személyes adatai (saját honlap címe, saját blog címe stb.) publikusak, azokat a Vundersőn és Zuperszexi Videó Feltöltő bármely látogatója megtekintheti.

A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa feltöltött videók megjelenjenek a www.balazsjani.rtlklub.hu oldalain, azokhoz mások véleményeket, megjegyzéseket fűzhessenek, szavazhassanak rá, és hogy a weboldal szerkesztőségének tagjai szerkesztői értékelésekkel, leírásokkal lássák el őket.
Felhasználó a www.balazsjani.rtlklub.hu oldalain nem helyezhet el a hatályos magyar jogszabályokba vagy a jó erkölcsbe ütköző tartalmat.

Az M-RTL Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a www.balazsjani.rtlklub.hu-t nem rendeltetésszerűen, valamint a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott, illetve jogszabályba ütköző módon használó Felhasználó hozzáférését és regisztrációját töröljék.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az M-RTL Zrt. a Felhasználó által feltöltött, elsősorban személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi és szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezelje, felhasználja, valamint hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa feltöltött videós tartalom megvágva vagy vágatlanul az RTL Klub televíziós csatorna különböző műsoraiban vagy az RTL Klub online felületein (www.rtlklub.hu, www.rtlmost.hu és aloldalai) szerepeljen, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználóval történt egyeztetést követően az RTL Klub, vagy az M-RTL által meghatározott más televíziós csatorna valamely műsorában vendégként szerepeljen.

A Felhasználó a videó feltöltésével kifejezetten hozzájárul, hogy az M-RTL Zrt. a tartalom lejátszásához közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó - pl. lejátszás előtt, alatt, után - reklámot, hirdetést alkalmazzon. Felhasználó ennek kapcsán nem jogosult semmilyen jogcímen igényt vagy követelést támasztani az M-RTL Zrt-vel szemben.

Az M-RTL Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jövőben megváltoztathassa a Felhasználási feltételeket a Felhasználók értesítése mellett. A módosított Felhasználási feltételek elfogadottnak tekintendők, amennyiben a Felhasználók azt az értesítéstől számított 1 héten belül nem kifogásolják, vagy a szolgáltatásokat a módosítást követően ismét igénybe veszik.

II. Szerzői jogok

A Felhasználó kijelenti, hogy csak olyan általa szerzett, készített és szerkesztett videókat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez a videón szereplő, a videó létrehozásban közreműködő, illetve egyéb érintett személyek hozzájárultak, azok más személyiségi és szerzői jogait nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat, így különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit betartva publikálhatóak.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a www.balazsjani.rtlklub.hu használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött videó vonatkozásában az M-RTL Zrt. jogot szerez arra, hogy a videót minden médiában és bármely terjesztési módon - ideértve korlátozás nélkül a földfelszíni terjesztésű, kábeles és műholdas továbbítást (beleértve „direct broadcasting to customer”), legyen az digitális vagy analóg, Free TV-t, Pay TV-t, „Multiplexing/Near Video on Demand”, pay per view és más televíziózást, „Interactive Rights”, „Audiotex Rights”, Online/Internet – kizárólagosan felhasználhassa és terjessze, beleértve a video esetleges szinkronizálását, hangalámondását, feliratozását és átdolgozását. Így különösen, de nem kizárólagosan M-RTL jogosult a videót az RTL Klub, valamint más Magyarországon fogható televíziós csatornán és az RTL Klub internetes felületein (www.rtlklub.hu, a www.rtlmost.hu és aloldalai) közzétenni. M-RTL jogosult a jelen nyilatkozat alapján szerzett jogosultságai egészét vagy annak egy részét harmadik félre átengedményezni.

A Felhasználó elismeri, hogy a M-RTL Zrt. tulajdona minden olyan jog, amely a Magyar RTL Televízió Zrt-vel, valamint az RTL Klubbal, illetve az RTL Klub bármely műsorához kapcsolatos szellemi alkotásokhoz, fogalmakhoz, logókhoz, védjegyekhez, szlogenekhez és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító szellemi alkotásokhoz, fogalmakhoz, logókhoz, védjegyekhez, szlogenekhez és emblémákhoz kötődnek. A Felhasználó a Magyar RTL Televízió Zrt. védjegyeit, az RTL Klub védjegyet, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja semmilyen módon nem használhatja, azokat semmilyen negatív összefüggésben nem említheti, a www.balazsjani.rtlklub.hu oldalról nem távolíthatja el, nem másolhatja, nem módosíthatja.

Felhasználó elismeri, hogy az M-RTL Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a www.balazsjani.rtlklub.hu internetes oldal, így azt a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelő használaton kívül semmilyen formában nem használhatja, nem módosíthatja, nem változtathatja meg.

III. Felelősség

A Felhasználó a www.balazsjani.rtlklub.hu-t csak saját felelősségére használhatja. A felhasználó felelős minden olyan aktivitásért, amely saját regisztrált neve alatt a rendszerben történik. Az M-RTL Zrt. kizárja a felelősségét minden, a feltöltött videók tartalma miatt bekövetkezett kárért. Felhasználó nem jogosult semmilyen jogcímen igényt vagy követelést támasztani az M-RTL Zrt-vel szemben.
Az M-RTL Zrt. kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért. Az M-RTL Zrt. kéri a Felhasználókat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak. A felhasználó felelős azért, hogy a jelszavát biztonságban tartsa.

Az M-RTL Zrt. nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó www.balazsjani.rtlklub.hu-ra feltöltött videóit.

IV. A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó által feltöltött videó tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat

- nem sértheti más szerzői jogait, védjegy és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogait;
- nem lehet olyan tartalmú, amely bármilyen módon káros lehet vagy bármilyen veszélyt jelent a kiskorúakra nézve, nem lehet pornográf tartalmú;
- nem lehet erőszakos tartalmú;
- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;
- nem irányulhat valamely harmadik személy zaklatására, sértegetésére, fenyegetésére, rágalmazására;
- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, nem hívhat fel dohánytermékek, alkohol- vagy drogfogyasztásra;
- nem használható illegális tevékenységre;
- nem tartalmazhat reklámot;
- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;
- nem tartalmazhat a hatályos jogszabályok és az általános gyakorlat szerint tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
- nem ütközhet a jó erkölcsbe;
- illetve nem ütközhet semmilyen jogszabály rendelkezéseibe.

Az M-RTL Zrt. kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő videó tartalmakat találnak a www.balazsjani.rtlklub.hu-n, azt az M-RTL Zrt-nek haladéktalanul jelentsék.

Amennyiben a Felhasználó a fenti rendelkezéseknek nem megfelelő tartalmú videót tölt fel, vagy amennyiben a feltöltött videó sérti más szerzői jogát vagy jogszabályba ütközik, az M-RTL Zrt. a videót eltávolítja és jogosult a Felhasználó www.balazsjani.rtlklub.hu-hoz való hozzáférését megszüntetni, regisztrációját és az egyébként a feltételeknek megfelelő videóit is törölni.

V. Videók eltávolítása

A Szolgáltató a felhasználók által feltöltött tartalmakat előzetes moderálás után aktiválja a www.balazsjani.rtlklub.hu oldalon, de azok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.balazsjani.rtlklub.hu-t üzemeltető Magyar RTL Televízió Zrt. nem köteles ismerni a www.balazsjani.rtlklub.hu mindenkori, aktuális tartalmát. Amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10.§ és 13.§ rendelkezéseinek megfelelően az M-RTL Zrt. a jogsértésről való tudomásszerzést követő 12 órán belül eltávolítja azt. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az M-RTL Zrt-nek jogában áll a jogsértő videót feltöltő Felhasználó www.balazsjani.rtlklub.hu-hoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő videóit is törölni.

Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött videókat a www.balazsjani.rtlklub.hu oldalról indokolás nélkül is eltávolítani, illetve aktiválás előtt a feltöltött videókat előzetes moderálással szűrni.

Anonim látogatóazonosító

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Magyar RTL Televízió Zrt. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat - a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a Magyar RTL Televízió Zrt. portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a bellítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
^
18

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával - azaz kiskorúak kizárása mellett – férjenek hozzá, kérjük, használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt.

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett!

Elmúltam 18, megnézem
Nem nekem való
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat és hanghatásokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való