Csak a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Fókusz

2017.05.29. 17:53 (hétfő)

Játék

Játék

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett „Fókusz” közvélemény-kutatás szolgáltatás leírása és szabályai.

Kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére!

Minden nap, a műsor elején felteszünk egy kérdést, mellyel kapcsolatban az Önök véleményére vagyunk kíváncsiak; és annak eredményét az adás végén kihirdetünk. Azok a részvevők vehetnek részt tudásalapú játékunkban; akik előzetesen részt vettek a közvélemény-kutatásban; és a napi kérdéssel kapcsolatban felhívták az emeltdíjas hívószámot és a nyomógomb segítségével elküldték véleményüket. A véleménynyilvánítást követően jutnak el a napi tudásalapú kérdéshez, amire szabad szavas választ kell adniuk.

Keddi kérdésünk:

Ön szerint érdemes már gyermekkorban megtanítani a pénz használatát?

IGEN: 90%

NEM: 10%

 

21. heti nyeremények:

 

Napi nyereményünk:

Napi nyereményünk egy 5000 Ft-os vásárlási utalvány mely beváltható az interneten az UpdateLowcarb webshop-on ,www.updatelowcarb.com, valamint egy 5000 Ft értékű Andante ajándékcsomag a gyártó felajánlásából.

 

Heti nyereményünk: 

Heti nyereményünk egy mesefigurás party ital válogatás a Royalsekt Zrt. Pezsgőpincészettől továbbá egy páros belépő a Budafoki Dohnányi Zenekar filmzenei koncertjére a broadway.hufelajánlásával.

 

20. heti nyereményjátékunk nyertesei:

Bagjos Józsefné

Tóth Csaba

Csákné Szabó Anikó

Csáki Katalin

Váczi Ildikó

Szendreiné Göndör Dóra

Tomzon Rita

Spekker Lívia

Nagy Ibolya

Havai József

Viczián Barbara

Tomka János

Tóth Csaba

 

Fókusz közvélemény-kutatás szabályzat

2016.02.23.

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett „Fókusz” közvélemény-kutatás szolgáltatás leírása és szabályai.

I. ALAPFOGALMAK:

Fókusz közvélemény-kutatás játék
Alapdíjas SMS alapú szolgáltatás: Fókusz közvélemény-kutatás.
 
A szolgáltatás lényege, hogy a résztvevőknek lehetősége van az RTL Klub televízió által hétköznapokon sugárzott Fókusz alatt közvélemény-kutatásban részt venni.  A közvélemény-kutatás lényege, hogy a résztvevők normál díjas SMS-ben küldik el véleményüket az adásban elhangzó kérdéssel kapcsolatban, oly módon, hogy elküldik az IGEN vagy NEM szót attól függően, hogyan vélekednek az adott kérdésről.


A Fókusz nem reprezentatív közvélemény-kutatás szervezője a Magyar RTL Televízió Zrt.; technikai szolgáltató Telekom New Média Zrt.
 
Résztvevők: Az alapdíjas SMS alapon működő közvélemény-kutatást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőkként definiáljuk.
II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A játék általános bemutatása:

A Fókusz közvélemény-kutatás szolgáltatás célja, hogy időről időre népszerűsítse az éppen aktuális információkkal, eseményekkel, emberi sorsokkal foglalkozó riport magazinműsort.


2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

A játékban részt vehet bármely hazai Távközlési Szolgáltató előfizetői szerződéssel rendelkező bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből Alapdíjas SMS küldésére van lehetőség és elfogadja a jelen szabályzatot.
 
 A műsor szabályzata a következő Txt. oldalon: 639-es oldalak (639.1à 639.21), valamint az RTL KLUB honlapján található meg: (http://rtl.hu/rtlklub/fokusz/jatek)

A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

 

  • a Szervező valamintnyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a játék során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

 
A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel, azaz a megadott SMS-számra való SMS elküldésével minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen szabályzatot.


 
A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:
A résztvevők a műsorban elhangzott kérdésre megküldik a véleményüket a 06 30 555 5571-es telefonszámra SMS-ben (Alapdíjas). Minden véleményt küldő résztvevőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben úgy dönt, részt vehet tudásalapú kvízben is. Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a kvízben; abban az esetben a válasz SMS-ben kiküldött kérdésre kell felelni.


A napi nyereményre azon résztvevők válnak jogosulttá, akik az adott adásnapon, a Fókuszban feltett kérdésre elküldik a véleményüket, ezt követően helyes megfejtést küldtek a megadott telefonszámra SMS-ben. Heti nyereményre jogosultak azok, akik az adott hét minden napján véleményük elküldése után helyes választ küldtek be ugyanarról a telefonszámról. Havi nyereményre azon résztvevő jogosult, aki a tárgyhónapban minden héten legalább 1 helyes megfejtést küldött be a véleményük elküldését követően ugyanarról a telefonszámról. A nyertes tehát azon résztvevők közül kerül kisorsolásra, akik a fent leírtak alapján kizárólag helyes választ küldtek el a játék kérdéseire ugyanazon telefonszámról a megadott SMS-számra. 
III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES
 

1. A nyeremények


A Fókusz közvélemény-kutatás kisorsolt nyertesét a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata telefonon kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Azok között a résztvevők között, akik ugyanazon telefonszámról csak és kizárólag helyes választ adtak meg a játék kérdéseire adott adásnapon, vagy adott adáshéten vagy adott hónapban (a televíziós spotban felsorolt nyeremények tekintetében) a Telekom New Média Zrt. kisorsolja a nyereményeket. A nyeremények folyamatosan; naponta, hetente vagy havonta változnak. A nyereményekről a felhívó televíziós spotból lehet értesülni.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követő 30. naptól a Magyar RTL Televízió Zrt. megkezdi a nyeremények átadását.2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a Magyar RTL Televízió Zrt. azt a résztvevőt, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

  • ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
  • ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
  • ismeri a nyertes hívás időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.


3. A nyertes kiértesítése:

A Fókusz közvélemény-kutatás kisorsolt nyertesét a Telekom New Média Zrt. telefonon, azon a telefonszámon, amelyről az SMS-t küldték, kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb.), a kiértesítést a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata három alkalommal kísérli meg azon a napon, amikor a sorsolás történt.

4. A nyeremények átadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

  • név; anyja neve; születési hely és idő;
  • személyi igazolvány szám és adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)


A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a Bp. 1222. Nagytétényi út 29 sz. alatt, a Magyar RTL Televízió Zrt. székhelyén.

A nyeremény átvételekor (az első havi fizetés kifizetése előtt) igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
 
A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a játék szervezője fizeti meg.
 
A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
 
5. A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:
A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben a kisorsolást követő 30 napon belül a Magyar RTL Televízió Zrt. nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek: a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt a Telekom New Média Zrt. újra kisorsolja
 
6. Adatvédelem
 
A játékban való részvétel önkéntes. A szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel. A technikai szolgáltató azt kizárólag a játék szervezőjének lebonyolítójának, a Magyar RTL Televízió Zrt.-nek adja át. Szervező, és technikai lebonyolító azokat a játék lebonyolítása érdekében kezeli, nyilvántartja, feldolgozza.
 
A játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.
 
A résztvevő kijelenti, hogy a kvíz játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a kvíz játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a kvíz játékhoz megadott személyes adatokat a szervező a kvíz játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.
 
A játékban a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a regisztráció során megadott adatai (felhasználói név, e-mail cím, születési idő, stb.) a szervező adatbázisába kerüljenek, ahol 5 évig megőrzik őket, és azokat a szervező – a résztvevő esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 
 
A résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.).
 
Az adatkezelés jogalapja a résztvevő engedélye. A résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

Szervező adatkezelési száma: NAIH-92932/2016.

 Technikai lebonyolító adatkezelési száma: NAIH – 68471/2013
 
A Telekom New Média Zrt. adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el: http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdfA résztvevő válaszának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép, -hang és filmfelvétel készíthető a Magyar RTL Televízió Zrt által és egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő-és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.


Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.


A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében a Telekom New Média Zrt. a szervező megbízása alapján és annak keretei között eljáró adatfeldolgozó.


7. Felelősség kizárása

A hibás (pl. rossz név, kódtévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint Telekom New Média Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek, és azok a kvíz játékból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

A Magyar RTL Televízió Zrt. valamint Telekom New Média Zrt. a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A kvíz játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat.

A TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a hívások feldolgozását, azok tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a szavazással és a játékkal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. (1) 372-4950-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.Kelt: Budapest, 2016. január 24.


Magyar RTL Televízió Zrt., Telekom New Media Zrt.

18

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával - azaz kiskorúak kizárása mellett – férjenek hozzá, kérjük, használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt.

Elmúltam 18, megnézem
Nem nekem való
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat és hanghatásokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való
!

A tartalom megtekintése csak az X-Faktor Elit Klub tagjai számára engedélyezett!

A tartalom megtekintése csak az X-Faktor Elit Klub tagjai számára engedélyezett!