Csak a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Fókusz

2017.05.29. 17:53 (hétfő)

Játék

Játék

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett „Fókusz” közvélemény-kutatás szolgáltatás leírása és szabályai.

Kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére!

Minden nap, a műsor elején felteszünk egy kérdést, mellyel kapcsolatban az Önök véleményére vagyunk kíváncsiak; és annak eredményét az adás végén kihirdetünk. Azok a részvevők vehetnek részt tudásalapú játékunkban; akik előzetesen részt vettek a közvélemény-kutatásban; és a napi kérdéssel kapcsolatban felhívták az emeltdíjas hívószámot és a nyomógomb segítségével elküldték véleményüket. A véleménynyilvánítást követően jutnak el a napi tudásalapú kérdéshez, amire szabad szavas választ kell adniuk.

Pénteki kérdésünk:

Ön hisz abban, hogy a lélek megbetegítheti a testet?

Válaszok:

Igen: 95 %

Nem: 5 %

 

E heti nyeremények:


Napi nyereményünk egy 5000 Ft értékű Turbó Diéta Karcsúság csomag.
Heti nyereményünk egy páros belépőjegy Michael Nyman és zenekarának koncertjére az Erkel Színházban a jegy.hu-tól, egy tálca DeLaVie alpesi vitaminital a Swiss Laboratory jóvoltából továbbá egy 50.000 forint értékű Poli-Farbe Platinum matt latex falfesték csomag a Poli-Farbe Kft.-től.

 

41. heti nyertesek:

Spekker Lívia

Illés Ottó

Krakkó Gyula

Lázár Lilla

Nyáriné Bolya Mária Katalin

Tóth Csaba

Kotulákné Baranyai Erika

Wenczl Ferenc

Bacskó Norbert

Makai Erzsébet

Magyar Rita

Spekker Lívia

Tomzon Rita

 

Fókusz közvélemény-kutatás szabályzat

2016.02.23.

A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett „Fókusz” közvélemény-kutatás szolgáltatás leírása és szabályai.

I. ALAPFOGALMAK:

Fókusz közvélemény-kutatás játék
Alapdíjas SMS alapú szolgáltatás: Fókusz közvélemény-kutatás.
 
A szolgáltatás lényege, hogy a résztvevőknek lehetősége van az RTL Klub televízió által hétköznapokon sugárzott Fókusz alatt közvélemény-kutatásban részt venni.  A közvélemény-kutatás lényege, hogy a résztvevők normál díjas SMS-ben küldik el véleményüket az adásban elhangzó kérdéssel kapcsolatban, oly módon, hogy elküldik az IGEN vagy NEM szót attól függően, hogyan vélekednek az adott kérdésről.


A Fókusz nem reprezentatív közvélemény-kutatás szervezője a Magyar RTL Televízió Zrt.; technikai szolgáltató Telekom New Média Zrt.
 
Résztvevők: Az alapdíjas SMS alapon működő közvélemény-kutatást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőkként definiáljuk.
II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A játék általános bemutatása:

A Fókusz közvélemény-kutatás szolgáltatás célja, hogy időről időre népszerűsítse az éppen aktuális információkkal, eseményekkel, emberi sorsokkal foglalkozó riport magazinműsort.


2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

A játékban részt vehet bármely hazai Távközlési Szolgáltató előfizetői szerződéssel rendelkező bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből Alapdíjas SMS küldésére van lehetőség és elfogadja a jelen szabályzatot.
 
 A műsor szabályzata a következő Txt. oldalon: 639-es oldalak (639.1à 639.21), valamint az RTL KLUB honlapján található meg: (http://rtl.hu/rtlklub/fokusz/jatek)

A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

 

  • a Szervező valamintnyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a játék során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

 
A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel, azaz a megadott SMS-számra való SMS elküldésével minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen szabályzatot.


 
A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:
A résztvevők a műsorban elhangzott kérdésre megküldik a véleményüket a 06 30 555 5571-es telefonszámra SMS-ben (Alapdíjas). Minden véleményt küldő résztvevőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben úgy dönt, részt vehet tudásalapú kvízben is. Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a kvízben; abban az esetben a válasz SMS-ben kiküldött kérdésre kell felelni.


A napi nyereményre azon résztvevők válnak jogosulttá, akik az adott adásnapon, a Fókuszban feltett kérdésre elküldik a véleményüket, ezt követően helyes megfejtést küldtek a megadott telefonszámra SMS-ben. Heti nyereményre jogosultak azok, akik az adott hét minden napján véleményük elküldése után helyes választ küldtek be ugyanarról a telefonszámról. Havi nyereményre azon résztvevő jogosult, aki a tárgyhónapban minden héten legalább 1 helyes megfejtést küldött be a véleményük elküldését követően ugyanarról a telefonszámról. A nyertes tehát azon résztvevők közül kerül kisorsolásra, akik a fent leírtak alapján kizárólag helyes választ küldtek el a játék kérdéseire ugyanazon telefonszámról a megadott SMS-számra. 
III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES
 

1. A nyeremények


A Fókusz közvélemény-kutatás kisorsolt nyertesét a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata telefonon kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Azok között a résztvevők között, akik ugyanazon telefonszámról csak és kizárólag helyes választ adtak meg a játék kérdéseire adott adásnapon, vagy adott adáshéten vagy adott hónapban (a televíziós spotban felsorolt nyeremények tekintetében) a Telekom New Média Zrt. kisorsolja a nyereményeket. A nyeremények folyamatosan; naponta, hetente vagy havonta változnak. A nyereményekről a felhívó televíziós spotból lehet értesülni.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követő 30. naptól a Magyar RTL Televízió Zrt. megkezdi a nyeremények átadását.2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a Magyar RTL Televízió Zrt. azt a résztvevőt, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

  • ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
  • ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
  • ismeri a nyertes hívás időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.


3. A nyertes kiértesítése:

A Fókusz közvélemény-kutatás kisorsolt nyertesét a Telekom New Média Zrt. telefonon, azon a telefonszámon, amelyről az SMS-t küldték, kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb.), a kiértesítést a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata három alkalommal kísérli meg azon a napon, amikor a sorsolás történt.

4. A nyeremények átadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

  • név; anyja neve; születési hely és idő;
  • személyi igazolvány szám és adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)


A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a Bp. 1222. Nagytétényi út 29 sz. alatt, a Magyar RTL Televízió Zrt. székhelyén.

A nyeremény átvételekor (az első havi fizetés kifizetése előtt) igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
 
A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a játék szervezője fizeti meg.
 
A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
 
5. A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:
A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben a kisorsolást követő 30 napon belül a Magyar RTL Televízió Zrt. nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek: a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt a Telekom New Média Zrt. újra kisorsolja
 
6. Adatvédelem
 
A játékban való részvétel önkéntes. A szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel. A technikai szolgáltató azt kizárólag a játék szervezőjének lebonyolítójának, a Magyar RTL Televízió Zrt.-nek adja át. Szervező, és technikai lebonyolító azokat a játék lebonyolítása érdekében kezeli, nyilvántartja, feldolgozza.
 
A játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.
 
A résztvevő kijelenti, hogy a kvíz játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a kvíz játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a kvíz játékhoz megadott személyes adatokat a szervező a kvíz játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.
 
A játékban a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a regisztráció során megadott adatai (felhasználói név, e-mail cím, születési idő, stb.) a szervező adatbázisába kerüljenek, ahol 5 évig megőrzik őket, és azokat a szervező – a résztvevő esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 
 
A résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.).
 
Az adatkezelés jogalapja a résztvevő engedélye. A résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

Szervező adatkezelési száma: NAIH-92932/2016.

 Technikai lebonyolító adatkezelési száma: NAIH – 68471/2013
 
A Telekom New Média Zrt. adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el: http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdfA résztvevő válaszának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép, -hang és filmfelvétel készíthető a Magyar RTL Televízió Zrt által és egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő-és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.


Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.


A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében a Telekom New Média Zrt. a szervező megbízása alapján és annak keretei között eljáró adatfeldolgozó.


7. Felelősség kizárása

A hibás (pl. rossz név, kódtévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint Telekom New Média Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek, és azok a kvíz játékból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

A Magyar RTL Televízió Zrt. valamint Telekom New Média Zrt. a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A kvíz játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat.

A TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a hívások feldolgozását, azok tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a szavazással és a játékkal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. (1) 372-4950-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. TELEKOM NEW MÉDIA ZRT. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.Kelt: Budapest, 2016. január 24.


Magyar RTL Televízió Zrt., Telekom New Media Zrt.

18

A tartalom megtekintése csak 18 éven felüliek számára engedélyezett! Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával - azaz kiskorúak kizárása mellett – férjenek hozzá, kérjük, használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt.

Elmúltam 18, megnézem
Nem nekem való
!

Figyelem, a következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat tartalmazhat!

Megnézem
Nem nekem való
!

A tartalom megtekintése csak az X-Faktor Elit Klub tagjai számára engedélyezett!

A tartalom megtekintése csak az X-Faktor Elit Klub tagjai számára engedélyezett!